Vrchlického sady v historickém centru Klatov prošly revitalizací podle návrhu Jakuba Chvojky

Úterý, 3. Březen 2020 - 0:02
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Vrchlického sady představují důležitý veřejný prostor, který je součástí historického jádra západočeských Klatov - vznikly totiž na místě bývalých hradeb. Před dvěma lety prošlo území celkovou revitalizací podle návrhu architekta Jakuba Chvojky, který usiloval o navázání na historii místa a zároveň o úpravu prostoru s ohledem na dnešní potřeby. V sadech tak přibyly cesty dlážděné ze žuly, terasa z čediče, nově vysázené stromy i mobiliář včetně prameníku pitné vody.

Revitalizace Vrchlického sadů v Klatovech, CHVOJKA / architekt, © Ondra Vala
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jakub Chvojka
Ateliér CHVOJKA / architekt
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Klatovy
Suma 10 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2016
Datum realizace 2018
Poznámka
Arboristika:Radka Frydrychová
Květinový návrh:Peter Pošefka

IDEA PROJEKTU 

Park je součástí historického zeleného prstence, který vznikl namísto hradeb, zbouraných po vzoru města Vídně. Na začátku spolupráce byla ambice navázat na původní kulturní tradici Klatov a zároveň nalézt odpovědi na současné požadavky veřejného městského prostoru. 

POPIS PROJEKTU 

Staronová promenáda - významná osa prochází napříč parkem a pokračuje přes ulici do sousedních sadů. Obnova čtyřosé lipové aleje si vyžádala přeložku kabelu elektrického vedení. Vrchlického a Hostašovy sady byly přes ulici propojeny širokým přechodem pro chodce na ose promenády, který je zvednutý do výšky chodníku. Rozsah dláždění z barevné mozaiky byl výrazně rozšířen s ohledem na nutnost doplnění chybějících cest. Čtvercový ornament dlažeb z rozpadlé mramorové mozaiky byl převeden na novou dlažbu především z žuly. Původní mozaika byla přetříděna a zčásti vrácena zpět. Kolem Okrouhlice je tak možné vidět plató z původního mramoru.

Staronový zahradní parter - geometrická kompozice s dominantou pomníku Jana Krejčího je interpretována bez dekorací. Tradičně bohatá květinová výzdoba zahradního parteru byla převedena do jediného pásu při okraji, který je věnován fenoménu klatovských karafiátů. Zahradní parter je od ruchu promenády oddělen nízkou terasou se světelnými schody a stříhanými keři. Terasa z čedičové dlažby může sloužit jako pódium. Keřové patro bylo zásadně redukováno s ohledem na podélnou transparentnost okružního parku. 

TECHNICKÉ INFORMACE 

- komplexní obnova vegetace - kácení, ošetření a výsadby stromů vč. přeložky kabelu elektrického vedení z důvodu obnovy promenády - komplexní obnova vegetace - založení stříhaných plůtků, trávníků, květin - automatický závlahový systém - nová cestní síť vč. organizace dopravy
- rekonstrukce historických ornamentů dlažeb
- nový systém LED osvětlení a scénické nasvícení - nový městský nábytek vč. originálů na zakázku - nový prameník pitné vody - model města “Rehabilitace Vrchlického sadů 2018 Královské město Klatovy”
- očištění a repase sochy “Nalezená studna” od Václava Fialy
- očištění pomníku Jana Krejčího