Vznášející se ostrov umění

Pondělí, 3. Duben 2017 - 0:30
| Napsal: | Zdroj: Mies van der Rohe Award

I malé město může mít světovou architekturu a světové instituce, jak dokazuje příklad portugalského Chavese. Zastupitelé odlehlého města projevili odhodlání i dobrou vůli a rozhodli se pro stavbu muzea věnovaného slavnému rodáku, malíři Nadiru Afonsovi. Na stavbu uvolnili prestižní parcelu v centru města a přizvali kvalitního architekta. I tak se ale stavba muzea musela vyrovnávat se značnými obtížemi, třeba tím, že stojí v záplavovém území. Výsledek ale stojí za to, nové muzeum svými čistými formami připomíná antický chrám a dává vzpomenout na staré římské osídlení, které zde kdysi stálo. Další z finalistů ceny Miese van der Rohe 2017.

Álvaro Siza 2 - Arquitecto, Muzeum současného umění pro nadaci Nadira Afonsa, foto © Fernando Guerra
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Álvaro Siza Vieira
Ateliér Álvaro Siza 2 - Arquitecto, SA
Světadíl Evropa
Země Portugalsko
Město Chaves
Datum realizace 2016
Užitná plocha 2 424.00m2
Plocha pozemku 16 658.00m2
Poznámka

foto © Fernando Guerra

Muzeum stojí mezi městem Chaves a řekou Tamega, v pásu země, kde má podél vodního toku do budoucna vzniknout park. Má pravoúhlou formu a bylo umístěno přímo podél řeky. Na šířku měří 13 m, na délku 37 a ačkoliv se jedná o jednopodlažní stavbu, díky svému vyvýšení o 3 m oproti okolnímu terénu má celkovou výšku 11,6 m.

Hlavní přístup je veden přes rampu k vstupnímu nádvoří. Vchodem se vstupuje do foyer odkud lze přehlédnout všechny veřejně přístupné prostory: posluchárnu pro 100 lidí, knihovnu, bufet, šatny, muzejní obchod a vstup do exhibicí. Dispozice těchto 4 místností tvoří různá prostorová měřítka a proporce a stejně tak i různé podmínky pro přísun přírodního nebo umělého osvětlení. Hlavní halu lze snadno rozdělit uzavřením vrat/zdí, což jí dává jistou flexibilitu. Depozitář sbírek umění a pracovny mohou být při různých speciálních příležitostech také otevřeny veřejnosti.

Nadir Afonso (1910–2010) byl malíř tvořící ve stylu geometrického abstrakcionismu a světově proslulý umělec. Zastupitelstvo jeho rodného města přišlo s iniciativou na vytvoření Nadace Nadira Afonse, která má schraňovat a představovat dílo jak malíře samotného, tak dalších umělců. Nadace má dát vzniknout novému centru kulturní a umělecké aktivity, a to v odlehlé části Portugalska, kde město Chavez leží.

Parcela poskytnutá budově je v rámci města mimořádně prestižní. Jediným důvodem, proč pozemek zůstával doposud prázdný, je ten, že se jedná o záplavové území. Koryto řeky a tok vody je zde zvláště v zimě značně nepředvídatelný, ale vyvýšení podlahy muzea o 3 metry zajišťuje bezpečnost budově i jejím expozicím.

Muzeum samo o sobě není nijak velké, ale má množství funkcí a bohatou náplň, takže muselo být dosaženo rovnováhy mezi komplexností a různorodostí vnitřních prostor, aby si budova zachovala podobu homogenního celku.

Stavbu podpírá 19 souběžných zdí z bílého betonu, jež se rozkládají po celé délce budovy a z nichž každý má přibližně 30 m. Budova stojící na této masivní podpěře je ze stejného materiálu. Téměř výlučné užití bílého betonu na vnějším zdivu budovy tvoří ostrý kontrast s všudypřítomnou zelení vegetace a vodní plochy. Rampy, verandy a další venkovní prostory mají podlahy z mramoru nebo světlešedé žuly. Umocňují tak světlost betonu. Střecha je pojata jako zahrada, střešní okna a technická infrastruktura jsou překryty zinkovými pláty. Vnitřní zdi a stropy jsou taktéž provedeny v bílé, zhotoveny byly z probarveného sádrovce.

V některých prostorách (na záchodech, v kuchyni a pracovnách) je užit bílý mramor. Valná většina podlah je dřevěných. Celková plocha pozemku muzea je přibližně 16 000 m2, z čehož většinu pokrývá tráva. Prostor je dále organizován keříky a vegetací středního vzrůstu, jež tvoří cosi jako zdi a areál strukturují. Vysázeny zde byly místní druhy, vyžadující minimální údržbu. Přímo pod budovou muzea, na prostoru 2800 m2, do budoucna vyroste břečťanová zahrada.