Žďár nad Sázavou čeká regenerace a rozvoj části města podle návrhu atelieru MS plan

Čtvrtek, 6. Srpen 2020 - 0:10
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Porotu a vedení města o vítězství v architektonicko-urbanistické soutěži „Potenciál města Žďár nad Sázavou“ přesvědčil návrh postupného rozvoje městské části, který vychází z potřeb města i jeho obyvatel. Kvalitní veřejný prostor navržený Atelierem MS plan, je páteří zamýšlené polyfunkční výstavby, která vedle nového bydlení nabídne pracovní příležitosti, obchody a služby v aktivním parteru. Vyvážená kombinace veřejného prostoru a víceúčelových prostranství otevírá nové příležitosti pro realizaci sociálních aktivit od farmářských trhů po uliční koncerty a výstavy pod širým nebem nebo sousedská setkání.

Vítězný návrh v architektonicko-urbanistické soutěži „Potenciál města Žďár nad Sázavou“, vizualizace, MS Plan s.r.o.
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Kateřina Fišerová, Pavel Hřebecký, Kateřina Holotová, Jakub Mazur, Milan Ševčík, Kseniya Bahdanovich, Michal Šourek, Linda Svobodová
Ateliér MS plan s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Žďár nad Sázavou
Datum projektu 2020

Atraktivní součást města

Těžištěm lokality se stává nová tržnice a sympatické náměstí definované průčelím navržené architektury, která vytváří přívětivá atria, nové pasáže a ulice vedoucí do historického centra. Zelené vnitrobloky s dětskými hřišti a komunitními zahradami pro rekreaci a zpříjemnění volného času doplní předzahrádky nových bytů, které jsou příjemným benefitem bydlení v prvním nadzemním podlaží.

Revitalizace města Žďár nad Sázavou, MS PlanVítězný návrh v v architektonicko-urbanistické soutěži „Potenciál města Žďár nad Sázavou“. Vizualizace: MS plan

Nový život lokalitě vdechne i citlivá rekonstrukce stávajících objektů, které spolu s novou výstavbou nabídnou víceúčelové prostory vhodné pro podnikatelské inkubátory, tradiční kanceláře, coworkingové prostory, ordinace, školku, kadeřnictví, kavárny nebo cestovní kancelář. Revitalizace se dočká i předprostor historického hřbitova v jižní části, ze kterého se stává pietní piazzetta obohacená vodní plochou.

Revitalizace města Žďár nad Sázavou, MS PlanVítězný návrh v v architektonicko-urbanistické soutěži „Potenciál města Žďár nad Sázavou“. Vizualizace: MS plan

Významná je i schopnost konceptu přinést první pozitivní „hmatatelné“ výsledky v krátkém čase, aniž by to znamenalo enormní zátěž pro městský rozpočet. Rozvoj města reaguje i na klimatickou změnu. Zelené akumulační střechy a terasy nejsou jen pěkné na pohled, ale aktivně přispívají k důslednému hospodaření s dešťovou vodou, která je následně využita pro zavlažování stromů a zeleně v nové atraktivní lokalitě.

Revitalizace města Žďár nad Sázavou, MS PlanVítězný návrh v v architektonicko-urbanistické soutěži „Potenciál města Žďár nad Sázavou“. Vizualizace: MS plan

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou obklopený chráněnou krajinnou oblastí Žďárských vrchů je přívětivým městem s tradicí železářství, průmyslového strojírenství i slévárenství a bohatou kulturní historií, spjatou mimo jiné s architektonickým odkazem Jana Blažeje Santini-Aichela. Výstavba Žďárských strojíren a sléváren po druhé světové válce znamenala nárůst počtu obyvatel a proměnu města i příměstské krajiny. Tam, kde stávaly historicky cenné domy, vyrostla sídliště a obchodní střediska. Dnes je centrem města jeho historické jádro, magistrálou oddělené od východní části města, kde byla postavena budova základní školy, relaxační a obchodní centrum, improvizovaná tržnice a několik menších obchodů, kaváren a restaurací. Naneštěstí, modernizující tendence ponechaly východní část města bez kvalitního a smysluplného veřejného prostoru.