Zdravotní středisko ze dřeva

Pátek, 10. Květen 2013 - 0:00
| Napsal:

Stavba se nachází v centru obce Mníšek. Jde o jednopodlažní novostavbu, která doplňuje nízkopodlažní zástavbu centra.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Zuzana Chotěborová, Soňa Kratochvílová, Ladislav David, David Dlouhý, Jan Havránek, Jan Jirásko, Jakub Středa
Ateliér Projektový atelier DAVID, s. r. o.
Generální dodavatel SyBan, s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Mníšek
Suma 6 500 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2011
Datum realizace 2012
Užitná plocha 193.00m2
Zastavěná plocha 233.00m2
Poznámka

Spolupráce: Topklima s.r.o., L-projekt s.r.o., VKP Plus, JAP projekt s.r.o., KCE statika a dynamika staveb spol. s .r.o.
investor: Mikroregion Jizerské podhůří

Dům je navržen s důrazem na provozní požadavky lékařů. Jádrem dispozice je vstupní hala, ze které jsou přístupné čekárny a ordinace, provozní a hygienické zázemí.

Budova je navržena jako dřevěný skelet založený na ŽB desce s pasy. Obvodové stěny jsou řešeny jako sendvič tvořený sloupky (60/160 mm), deskami Fermacell a tepelnou izolací Knauf Insulation TP138 v celkové tloušťce 220 mm. Stěny jsou opatřené vnitřní instalační předstěnou. Nosné a ztužující vnitřní stěny a příčky jsou tvořeny sloupky (60/160 resp. 60/100 mm), deskami Fermacell a jsou vyplněny protihlukovou minerální izolací.

Střecha je pultová, nesena lepenými nosníky I-Beam a opatřena plechovou krytinou tmavě šedé barvy.

Fasáda je řešena jako provětrávaný plášť s kombinací svislého modřínového obkladu s přiznanou spárou a vodorovného obkladu z vláknocementových desek Cembonit. Prkenný obklad tvoří většinu fasádní plochy. Cembonitový obklad tvoří s okny souvislý pás a tvoří také plochu vedle vstupu.

Zastřešení nad vstupem je tvořeno dřevěnými nosníky a bezpečnostním sklem.

Okna a venkovní dveře jsou plastová tmavě šedé barvy a zasklená trojsklem.

Interiér je pojednán v barvách šedá, bílá a světlé dřevo (dveře), doplněné o kontrastní pastelovou barvu, kterých je využito jako rozlišovací prvek čekáren, ordinací a toalet (podlahy z linolea, výmalba a keramický obklad).

Hluboké poděkování patří všem zástupcům Mikroregionu Jizerské podhůří především pak starostovi obce Mníšek, panu Romanovi Slezákovi, za odvahu vystavět moderní architektonicky ztvárněnou dřevostavbu s občanskou vybaveností a za profesionální přístup po stránce investiční i technické.

Publikovaný projekt je součástí Salonu dřevostaveb 2013 a je zařazen do Ročenky Salonu dřevostaveb. Tu lze zakoupit na www.domesistore.com.

Článek vznikl za podpory nesoutěžní přehlídky Salon dřevostaveb.