Areál Život | aquapark v podobě spermie na Palmovce

Pondělí, 7. Červen 2010 - 2:00
| Napsal:
První měsíce života tráví člověk ve vodě, k vodě se rád vrací a u vody navazuje nové vztahy, které jsou základem pro vznik dalšího nového života, čímž se celý kruh uzavírá. Koncept je promítnut do tvaru celého aquaparku, který může připomínat spermii (základ života).

Aquapark má 2 části, venkovní a vnitřní. Tyto 2 části jsou propojeny řadou průchodů, ale funkčně jsou na sobě nezávislé. Obě části mají společnou recepci a obě restaurace aquaparku.

Největší a zároveň hlavní místností 1. NP je hala se 4 bazény (divoká řeka, dětský bazének, dojezd pro tobogány, bazén s tryskami a vodopádem). Celá hala je přisvětlena proskleným dnem plaveckého bazénu nacházejícího se v 2. NP. Tyto dva velké prostory jsou kromě schodů propojeny i dvěma tobogány začínající v 2. NP a ústící v 1. NP.

Zázemí celého aqvaparku je umístěno v 1. PP.

Střecha areálu je pochozí, z velké části zelená a slouží tak návštěvníkům venkovní části. Přes prosklenou kopuli vede dřevěná lávka, která propojuje venkovní kruhový bazén, se vstupem na střechu areálu. Kruhový plavecký bazén je spojený s divokou řekou, která ústí přepadem do vnitřního bazénu. Na břehu Vltavy se nachází další 2 malé bazény.

Nosný systém aquaparku je řešen jako železobetonový skelet. Prosklené části jsou neseny dřevěnými lepenými nosníky, které navazují na nosný systém sloupů. Kopule je tvořena stejně jako nosný systém zasklení dřevěnými nosníky. Prosklená část bazénu je nesena ocelovými opláštěnými nosníky, které jsou uloženy na přidaných sloupech.

Všechny cesty v areálu jsou dřevěné. Dřevo lemuje i všechny venkovní bazény a u břehů Vltavy navazuje na písčité pláže. V roce 2006 byla u Libeňského mostu vybudována povodňová čerpací stanice, která chrání celé území před povodněmi. Celý areál vytváří novu krajinu, která reaguje na místo a podtrhuje jeho jedinečnost.

Bilance

 Aquapark:  Celková plocha:  18 000 m2
   Vnitřní bazény:  1 200 m2
   Venkovní bazény:  780 m2
   Pláže:  1 800 m2
 Restaurace:    470 m2
 Park:  Přístupná zelená plocha:  52 000 m2

           

           

 

 
Areál Život | aquapark na území Palmovky
  BARBORA ZÁLEŠÁKOVÁ, FA ČVUT Praha
  vedoucí diplomního projektu: Doc. Ing. arch. Michal Hlaváček
 

 

Klíčová slova: