BETON TKS 1|2006 PĚT LET PREFABRIKACE NA PRAHU TŘETÍHO MILÉNIA

Středa, 22. Únor 2006 - 10:49
| Napsal:
Betonová prefabrikace zavedením vysokopevnostních a vysokohodnotných betonů spolu s prudkým rozvojem výrobních technologií, zejména samozhutnitelného betonu, dosahuje stále vyšší technické, kvalitativní a estetické parametry. S příznivým rozvojem prefabrikace a jejími pozitivními vlastnostmi je bezprostředně nutné obeznámit účastníky výstavby rozhodující o použití stavebních materiálů a technologií ve výstavbě.
Mezinárodní kongres „Meet the future of precast concrete“ pořádaný BIMB (Bureau International du Béton Manufacturé) se konal 11. až 14. května 2005 v nizozemském Amsterdamu. Na kongresu byl hodnocen vývoj betonové prefabrikace v prvních pěti letech třetího milénia. Panuje shoda, že v tomto období došlo k výraznému kvalitativnímu posunu a přesvědčení, že tento trend bude pokračovat. Během odborného programu bylo předneseno jedno sto referátů. Součástí kongresu byly i tři výstavy: prezentace 67 významných firem, výstava oceněných konstrukcí v soutěži BIMB a výstava studentských prací v oboru aplikace prefabrikace pro drobnou architekturu. Na závěr se uskutečnily dvě odborné exkurze. Pořadateli kongresu byl vydán reprezentativní sborník v tištěné i digitální formě. Obě verze jsou k dispozici v kanceláři ČBS v Praze. V článku reflektuji jen některé skutečnosti a poznatky, o kterých se domnívám, že jsou pro naši odbornou komunitu inspirativní.

BETON A PREFABRIKACE VERSUS OSTATNÍ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

Prefabrikované konstrukce, dílce a zboží jsou součástí nesmírně rozsáhlé oblasti betonového stavitelství. V názvosloví prefabrikovaný beton bychom měli klást přednostně důraz na slovo beton, kterému konkurují jiné konstrukční stavební materiály, přednostně ocel, cihla a dřevo, které se při výstavbě nejvíce používají. Musíme si uvědomit, že první impuls o výběru a použití konstrukčního stavebního materiálu dávají stavebník či jím pověřený projektant – architekt.

Naším aktuálním úkolem je představit beton v celé šíři jeho pozitivních vlastností, jakožto materiál, jemuž patří budoucnost. Nestačí naše přesvědčení, že jsme dobří a že máme dobré výsledky. O tom musí být přesvědčeni především architekti a klienti, kteří rozhodují o výběru materiálů a konstrukcí. A o tom je musí v prvé řadě přesvědčit především v celé své šíři rozvětvená betonářská obec. Z toho vyplývá důležitost cílené propagace betonu, která není dostatečná, zvlášť v porovnání s ocelářským průmyslem, koncentrovaným do mamutích a finančně silných výrobních závodů, kontrolujících celý řetězec činností od surovinových zdrojů přes výrobu materiálů a široké palety produktů až po produkci stavební

Pavel Čížek

OBSAH
ÚVODNÍK
Vlastimil Šrůma

TÉMA
PĚT LET PREFABRIKACE NA PRAHU TŘETÍHO MILÉNIA
Pavel Čížek

PROFILY
SPOLEČNOST SCIA – CAE, CAD A CIM SOFTWARE PRO STAVEBNICTVÍ

SKANSKA DIVIZE BETONOVÉ KONSTRUKCE – VÝHODY KOMBINACE PREFABRIKOVANÝCH A MONOLITICKÝCH KONSTRUKC Í NA STAVBÁCH

STAVEBNÍ KONSTRUKCE
SOUTĚŽ ČBS O VYNIKAJÍC Í BETONOVOU KONSTRUKCI

VISUTÉ PŘEDPJATÉ STŘECHY – 2. DÍL
Jiří Stráský

KONSTRUKCE BUDOV OD NÁVRHU K VÝSTAVBĚ
Pavel Čížek

SANACE
OBVODOVÉ STENY BUDOV A KONŠTRUKCIE Z PÓROBETÓNU ZALIATE PRI POVODNI
Svetozár Balkovic

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
OBRAZOVÁ REPORTÁŽ Z NÁVŠTĚVY VE VÝROBNĚ PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ VOORBIJ GROEP B.V. V AMSTERDAMU
Pavel Čížek

NORMY • JAKOST • CERTIFIKACE
KARBONATACE BETONU, DRUHY CEMENTŮ A DOPORUČENÍ ČSN EN 206-1
Břetislav Teplý, Markéta Chromá, Pavel Rovnaník, Pavla Rovnaníková

POZNÁMKA K RELAXACI PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DLE EN 1992-1-1
Jaroslav Navrátil

ZAVÁDĚNÍ EN 1992-1-1: „NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ“ DO PRAXE – ZTUŽUJÍCÍ STĚNY
Jaroslav Procházka, Iva Broukalová

ZAVÁDĚNÍ EN 1992-1-2: „NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – ČÁST 1-2: NAVRHOVÁNÍ NA ÚČINKY POŽÁRU“ DO PRAXE – ZJEDNODUŠENÉ METODY NAVRHOVÁNÍ
Jaroslav Procházka, Ladislava Tožičková

SPEKTRUM
REKONSTRUKCE DIVADLA LA SCALA V MILÁNĚ

REM KOOLHAAS

CO JE CCC?

AKTUALITY
REŠERŠE ZAHR. ČASOPISŮ

RECENZE KNIH

SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
Klíčová slova: