Digitální simulace růstu, hledání formy, element ekologického pole

Čtvrtek, 18. Březen 2010 - 1:00
| Napsal:
Ekologické pole/továreň na kyslík/EcoField je víziou vyplnenia priestoru v okolí silných emisných zdrojoch(CO2,CO,hluk). Hmotová idea sa opiera o estetiku pšeničného poľa- morfing pod vplyvom vetra. Základnou jednotkou je štetina-elastický element-domov baktérií-chemostats. Produkujú kyslík ako odpadovú látku.(výskum AA r.2001)

 

GENÉZA KONŠTRUKCIE

Celá vývojová rada alternatív /genéza/ stojí na reálnom základe v súčasnosti poznaných a preskúmanych technológiách. Pre každé nové hľadanie štruktúry, tvaru, materiálu som vytvoril nový procedurálny strom v ktorom boli zahrnuté vyvíjajúce sa aspekty.(tzv.Formfinding).
 

ELEMENT

Prehĺbenie vízie EcoField prinášam v podobe šiestich alternatívnych spôsobov zostrojenia konštrukcie základného elementu - štetinky(the Bristle).
 
1.Maya Hair Bristle
Dynamický systém Maya-Hair použitý ako zákaldný generačný prvok na vytvorenie globálneho modelu. Základná hmotová skladba štetiny- materiál technogel+ kompozitná stavcová kostra.
 
2.TheBristle:Festo
Použité boli reálne pneumatické prvky z katgalógu firmy festo.
 
3.Metaballs Bristle:programable
Štetina zostrojená na základe programovateľnej hmoty/ smer Claytronic/.Model vznikol zo základného prvku- metaball- ako zmrazený tok fluidov.
 
4.The particles
Biokompozitná štetina vygenerovaná prúdenim častic-vyviazaním celej konštrukcie.Na celom povrchu osadená bankami pre baktérie- chemostaty.
 
5.TheWoven1
Štetina pri ktorej bolo niekoľko vstupných faktorov: 1,algoritmus pletenia 2.phyllotaxis(fibonacciho postupnost) zákonitosti prírody-uhol točenia prútov- zahusťovanie podľa kĺbových zákonitostí rastliny 3.Ohybnosť a štruktúra palmového kmeňa 4. Prierez rastlinky (geranium).
Ide o biopolymér s tvarovou pamaťou- tvarovateľný pod vplyvom meniacej sa teploty.
 
6.TheWoven2:phyllotaxis 
Štetina generovaná podobným procedurálnym stromom s diferenciou vstupu 2.Phyllotaxis - použitý aj ako podorysná forma. Ukážka vplyvu zmeny jedného parametra na celú štrutkúru a hmotovú formu.
 
 

 

  Olověný Dušan 2010
  Digitální simulace růstu, hledání formy, element ekologického pole
  DALIBOR DZURILLA

  FLOW / Studio Florián
  školní rok: 2009/2010

Prezentační panel

Dalibor Dzurilla | Digitální simulace růstu, hledání formy, element ekologického pole