Dům na domě

Čtvrtek, 19. Březen 2009 - 13:41
| Napsal:
Objekt zázemí neuskutečněné „Pražské komorní scény“ na náměstí 14. Října na Smíchově v Praze. Úkolem bylo zkombinování několika různých funkcí – stávající divadlo, terapeutické centrum s kavárnou a byty.

Princip návrhu je ve vytváření prostorů v interiéru a exteriéru pomocí posuvných závěsů, opon. Tyto posuvné prvky dokážou reagovat: na potřebu oddělení funkcí a na velikost prostoru pro jednotlivé funkce; na zamezení přístupu do dočasně uzavřených částí domu; na množství světla prostupujícího do bytů v nástavbě; na sílu větru. Motiv pohyblivých závěsů odkazující na divadelní scénu uvnitř domu.


Konstrukce stávajícího objektu je železobetonový skelet, vytvářející ve své hlavní části volnou prostoru se sloupy. V návrhu je tento prostor vizuálně členěn posuvnými závěsy na zóny pro jednotlivé funkce. Jedna zóna může v různém čase sloužit různým funkcím.


Jako nástavba jsou na stávající dům umístěny čtyři vertikální byty s letní scénou pro hudební vystoupeni, recitace nebo menší divadelní představení. Každý byt má možnost sám ovládat jeden díl stínící opony a tak regulovat množství světla pronikajícího do interiéru.

 

Přemysl Jurák

Dům na domě
 

Ateliér: Jan Šépka, Petr Hájek
Semestr: zima 2008

Olověný Dušan 2009
užší nominace

 

Klíčová slova: