Holcim Awards 2010 | Nové perspektivy pro budoucnost

Pondělí, 11. Říjen 2010 - 2:00
| Napsal:
Třetí ročník mezinárodní soutěž o ceny Holcim Awards, na jejíž odměny jsou určeny 2 miliony USD, přijímá soutěžní přihlášky projektů udržitelných pozemních a inženýrských objektů, krajinářských a urbanistických studií, projektů infrastruktury a nových materiálů, výrobků a stavebních technologií. Soutěž je iniciativou švýcarské Nadace pro udržitelné stavby Holcim.

Přihlášky musí být podány online na adresu www.holcimawards.org do 23. března 2011. Soutěž podporuje novátorské, na budoucnost orientované a realizovatelné projekty a ideové návrhy z celého světa a je otevřena všem, jejichž postoje přispívají k udržitelnějšímu prostředí vybudovanému člověkem. 3. mezinárodní soutěž o ceny Holcim Awards se skládá z pěti regionálních soutěží, které proběhnou v letech 2010 a 2011, a celosvětového kola v roce 2012. Podrobné pokyny, jak se přihlásit do soutěže, jsou k dispozici na adrese www.holcimawards.org/guides

Hlavní kategorie Holcim Awards a studentská kategorie „Nová generace”
Hlavní kategorie soutěže je otevřena architektům, urbanistům, inženýrům, vlastníkům projektů, stavebníkům a stavebním firmám, které jsou schopny pochlubit se udržitelnými řešeními technologických, ekologických, socioekonomických a kulturních problémů současných objektů nebo staveb. Projekty jsou způsobilé pro soutěž, pokud dosáhly pokročilého stupně zpracování. Stavba (nebo komerční výroba v případě materiálů, výrobků a stavebních technologií) nesmí být zahájena před 1. červencem 2010. Kromě toho hledá soutěž Holcim Awards vize a ideové návrhy v kategorii „Nová generace”, která je otevřená pro všechny studentské projekty vytvořené v rámci vysokoškolských studií počínaje posledním rokem bakalářského studia a výše (včetně magisterských a doktorandských prací). Posuzování podle „cílových problematik” u udržitelných konstrukcí Předložené práce v obou kategoriích hodnotí nezávislé poroty, přičemž pro definici udržitelné konstrukce používají pěti „cílových problematik“. Tři z nich vytyčují základní kritéria, na nichž stojí koncepce vyváženého řešení sociálních, ekologických a ekonomických problémů. Zbylé dvě se zabývají kontextuálním a estetickým dopadem projektu a jeho novátorskými podněty a přenositelností. Další podrobné informace naleznete na adrese www.holcimawards.org/target

Mezinárodně uznávaní architekti a vysokoškolští učitelé v porotách
V porotách pěti soutěžních regionů zasedají odborníci na udržitelné stavby jako např. Angelo Bucci (Brazílie), Raymond J. Cole (Kanada), Wowo Ding (Čína), Harry Gugger (Švýcarsko), Bjarke Ingels (Dánsko), Sheila Kennedy (USA), Ashok B. Lall (Indie), Winy Maas (Nizozemsko), Jürgen Mayer H. (Německo), Mohsen Mostafavi (USA), Amer Moustafa (Spojené arabské emiráty), Lucy Musgrave (Velká Británie), Olivia la O’Castillo (Filipíny), Joe Osae-Addo (Ghana), Michel Rojkind (Brazílie), Hashim Sarkis (Libanon), Bruno Stagno (Kostarika), Gunawan Tjahjono (Indonesie). Kompletní seznam členů porot naleznete na adrese www.holcimawards.org/jury  

Soutěž podporují světově proslulé technické vysoké školy
Soutěže Holcim Awards jsou organizovány ve spolupráci a s podporou některých předních technických vysokých škol světa. Švýcarský federální ústav technologie (curyšský ETH) vede Centrum technické způsobilosti Nadace Holcim. Dalšími partnerskými vysokými školami, které hostí nezávislé poroty soutěže jsou: Massachusetts Institute of Technology (MIT) z Cambridge v USA, Universidad Iberoamericana (UIA) z Mexico City v Mexiku, l’École Supérieure d’Architecture de Casablanca (EAC) z Maroka a Tongji University (TJU) z Šanghaje v Číně. Universidade de São Paulo (USP) z Brazílie a University of the Witwatersrand (Wits) z Johannesburgu v Jižní Africe jsou pak přičleněné vysoké školy Nadace Holcim.

Stovka oceněných projektů v prvních dvou soutěžích
Do druhého ročníku soutěže o ceny Holcim, který se konal v letech 2008 a 2009, bylo přihlášeno takřka 5 000 projektů ze 120 zemí. Bylo oceněno 52 projektů, mezi něž patřili i celkoví vítězové soutěže. Zlatou cenu získal projekt ,,Revitalizace řeky a studie městského rozvoje”, Fez, Maroko, stříbrnou cenu projekt ,,Univerzitní areál na zelené louce s nízkým dopadem na životní prostředí”, Ho Či Minovo město, Vietnam a bronzovou cenu projekt ,,Udržitelné plánování rozvoje venkovské obce”, Peking, Čína. Cena za „inovaci”byla udělena projektu ,,Denní stacionář pod uzavřením”, San Francisko, USA. Podrobné informace o stovce oceněných projektů z prvních dvou ročníků soutěže naleznete na adrese www.holcimawards.org.

Složení poroty Holcim Awards 2009

  • Charles Correa (předseda), profesor architektury a urbanismu na Massachusetts of Technology (MIT), Cambridge, USA,
  • Hans Rudolf Schalter, vedoucí ústavu plánování a konstrukcí na ETH Zürich, Švýcarsko,
  • Saskia Sassen, profesorka sociologie na Columbia University, USA,
  • Peter Head, vedoucí ústavu plánování a integrovaného urbanismu na Arup v Londýně, Velká Británie a
  • Rolf Soiron, předseda poradního sboru Holcim Foundation, Zürich, Švýcarsko

Nadaci Holcim podporuje Holcim, společnost s ručením omezeným, a společnosti její skupiny z cca 70 zemí. Nadace je nezávislá na obchodních zájmech této společnosti. Holcim je jedním z předních světových dodavatelů cementu a kameniva a dalších přípravků jsou betonových směsí a asfalt včetně příslušných služeb. V roce 2009 byla skupina zahrnuta již posedmé po sobě do Dow Jonesova světového indexu trvalé udržitelnosti.

Ceny minulého ročníku Holcim Awards 2009

ZLATÁ CENA GLOBAL HOLCIM AWARDS 2009 | Revitalizace řeky a studie městského rozvoje Fez, Maroko

Autoři projektu: Aziza Chaouni, Extramuro, LPP, Fez, Maroko; Takako Tajima, Urban Studio, Los Angeles, California, USA; Faiza Zemmouri, Fez Maroko; Marco Cenzatti, Harvard University, Graduate School of Design, Cambridge, Massachussets, USA; Reem Alissa, University of California, Berkeley, California, USA; John Feri, Los Angeles, California, USA; Dan Brunn, Etramuro, LLP, Los Angeles, California, USA; Vesna Kann, University of Toronto, Kanada

Výrok poroty:
Multifunkční projekt, který je rozložen do několika míst, se zaměřil na ozdravení řeky. Práce na revitalizaci spouští velké množství intervencí do středu města. Základní komponenty projektu tvoří rehabilitace staré městské architektury, revitalizace městských prostorů a tradičních koželužen a vytvoření nových pěších zón.

Stručně o projektu:
Řeka Fez tvořící historickou linii prochází středem města Fez a nyní poklesu prestiže kvůli vážnému znečištění a vystavuje se riziku vysušení toku. Odklonění části řeky do nové kanalizační soustavy umožní, aby se větší část řeky stala dostupnou veřejnosti. Projekt počítá s intervencemi do územního plánu města, aby mohlo dojít k vyčištění znečištěné vody právě tak jako k revitalizaci silně znečištěných míst města. Porota doporučila tento projekt k ocenění, protože spojuje promyšlený sociokulturní a ekonomický program s iniciativou v oblasti životního prostředí. Návrh má potenciál obnovit vitalitu města Fez pro jeho obyvatele i návštěvníky zmírněním dvou hlavních hrozeb, jimž nově čelí řeka Fez. Rovněž proponovaná transformace existujících obtíží obsahuje podpůrné programy jako centrum pro kožedělná řemesla, rekreační zařízení pro děti, území s čistící funkcí a botanické zahrady, co jsou všechno vysoce doporučeníhodné projekty. Projekt navíc slibuje tím, že strategicky intervenuje do životního prostředí, velké množství sociálních benefitů.

STŘÍBRNÁ CENA GLOBAL HOLCIM AWARD 2009 | Univerzitní areál na zelené louce s nízkým dopadem na životní prostředí Ho-či-Minovo město, Vietnam

Autoři projektu Kazuhiro Kojima, Coelacanth a spol., Tokio, Japonsko; architektonická kancelář Daisuke Sanuki, Tokio, Japonsko; Trong Nghia Vo, Vo Trong Nghia, Ho-či-minovo město, Vietnam.

Výrok poroty:
Nový kampus pro architektonickou univerzitu aspiruje na to vytvořit harmonický celek se všemi prvky ekosystému, který ho bude obklopovat. Je umístěn ve střední části delty řeky Mekong: jsou zde vody řeky, jež zaplavují rýžová pole, manglové stromy, větry, právě tak jako sezónní rytmus světla a stínu.

Stručně o projektu:
Na počátku projektu tohoto nového kampusu je situován na ostrově v deltě řeky Mekong stála otázka, jak by mohl koexistovat prostor a vzdělávání a jak společenství a oddělení mezi jednotlivými univerzitními ústavy a katedrami a jak by to vše mohlo být realizováno. Proponované řešení usilovalo o maximum včlenění nového kampusu do přírodního prostředí, o co nejširší aplikaci pasivního designu, aby se omezilo na minimum používání klimatizace a aby se vytvořilo co nejvíce stíněných míst. Celkový projekt využívá v této lokalitě silné větry pro přirozené větrání budov a otevřenou cirkulaci vzduchu v celém areálu. Silné srážky v oblasti budou zachycovány tak, aby sloužily jako pitná a užitná voda. Spotřeba energie bude redukována na minimum projektem pasivních domů a maximálně bude využito denního světla. Porota doporučila projekt k ohodnocení, protože návrh nového kampusu je celostní odpovědí na otázku životního prostředí založenou na překvapivě jednoduché ideji, jež poskytuje neočekávanou estetickou a prostorovou zkušenost.

Tato úderná projekční strategie vytváří robustní systém přístupný adaptaci a změnám, jež jsou odpovědí na vývoj potřeb uživatelů.

BRONZOVÁ CENA GLOBAL HOLCIM AWARD 2009 | Udržitelné plánování rozvoje venkovské obce Peking, Čína

Autoři projektu Yue Zhang, univerzita Tsinghua, škola architektury, Peking, Čína; Feng Ni, Městská komise pro urbanismus, Peking, Čína; Lingbo Sun, Urbanenergy, Cambridge, Massachusetts, USA

Výrok poroty:
Tento projekt se inteligentním způsobem věnuje zvýšení účinnosti využívání vynikající půdy postupným zvyšováním kvality života a optimalizací hustoty obyvatel, zlepšováním životních podmínek venkovských rodin a harmonující a vyvážené odpovědi na městský rozvoj, a omezující dopady na ekologii zlepšováním využívání zdrojů a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Stručně o projektu:
Dominantní předností tohoto projektu je inovativní a jedinečný přístup k využívání veškeré půdy pro rozvoj venkovské komunity. Projekt je založen na přehledu zaměřené zemědělské půdy a vědecké analýze této důkladné databáze. Předpokládaná transformace této komunity pozůstává z celkového zlepšení oběhové sítě, veřejných zařízení a služeb právě tak ekologických a energeticky nenáročných technologií pro renovaci existujících budov a pro nově vybudovaná zařízení. Celý renovační proces je poháněn účastí veřejnosti a podporují ho i komunální úřady. Projet je výsledkem úsilí multidisciplinárního týmu. Tato práce je potěšitelnou ideou a reprezentuje velmi propracovaný přístup na městské úrovni. Tento projekt byl doporučen k ocenění, protože představuje ideálním způsobem kombinaci péče o zachování dědictví, tradičních znalostí a zvyků, místních materiálů i moderních technologií a na posledním místě, ale nikoli ne nejdůležitější je profesionální projektový management. Projekt má velký potenciál stát se modelem pro udržitelný rozvoj venkovských komunit i městkách oblastí v nadcházejících ekonomických pronikavých změnách.

CENA ZA INOVACI GLOBAL HOLCIM AWARD 2009 | Denní stacionář pod uzavřením San Francisco, USA

Autoři projektu: Liz Ogbu, Public Architecture, San Francisco, California, USA; John Peterson, Public Architecture/Peterson Architects, San Francisco, California, USA

Výrok poroty:
Jde o fyzicky minimalistickou urbanistickou intervenci s účinkem maximální sociální rovnosti a sousedské soudržnosti. Tento projekt funguje jako malá struktura s pracovním trhem a obslužným zázemím pro dělníky, kteří čekají na příležitostnou práci každé ráno na hromadištích pro jejich najímatele.

Stručně o projektu:
Příležitostná práce je výzvou k řešení tohoto sociálního problému v mnoha městech na celém světě. Ačkoli průmysl a obchod dokážou organizovat zdroje lidského kapitálu, příležitostná práce není dosud obecně dosud organizována. Jedinečnost projektu spočívá v jeho jednoduchém a přesvědčivém přístupu k tomuto problému. Idea institucionalizace stanic, kde mohou příležitostní dělníci pobývat a kde jsou jim poskytovány služby, je unikátní. Tyto stanice – s přístřešky, lavicemi, toaletami a zázemím, kde mohou nakupovat a dokonce i připravovat potraviny – vytvářejí životní prostředí citlivé k potřebám lidí, kteří obvykle žijí na okraji společnosti. Navíc tato struktura poskytuje prostory pro následné programy a rovněž podporuje soudržnost mezi příležitostnými dělníky. Z hlediska města představují stanice pro příležitostné dělníky podstatné zlepšení hygieny a bezpečnosti této sociálně vyloučené komunity. Z hlediska poptávky usnadňují stanice zprostředkování poptávané najímané pracovní síly a garantují i standardní mzdové tarify. Ačkoli příležitostní práce je všeobecnou praxí v průmyslu, tento projekt poskytuje účinnou odpověď na „úkol doby“, na vytvoření etických standardů, dosažení sociální rovnosti a ekonomické účinnosti. Tento projekt zvítězil zároveň v celkové kategorii jako Zlatá cena. Vynikající projekt se opírá o promyšlený přístup k revitalizaci životního prostředí a obnově města.

Psáno pro časopis Architekt

Klíčová slova: