Ikonický most pro Amsterdam: Archi made

Úterý, 29. Květen 2012 - 2:00
| Napsal:
Odměnu $1600 si za druhé místo v ideové mezinárodní soutěži odnesl tým z Francie, jehož projekt se snaží využít Archimedova zákona a umístit most přesně na hladinu.

Filozofie

Cílem stavby mostu pro pěší je spojit břehy řeky a usnadnit tak lidem její přechod. Primární není ani tak estetická stránka jako spíše praktické užití, tudíž i vlastní design není tak důležitý jako funkčnost. Stejný prvek, který činí přechod komplikovaným – voda, přinese i řešení hlavního úkolu: podpory mostu (Archimédův zákon). Iluzionismus a mytologie budou součástí projektu: kdo někdy snil o tom být Ježíšem chodícím po moři? Nezapomenutelný nebude design ale vzpomínka na přecházení.

Minimální úsilí

Chceme využít předností, které nabízí místo samo o sobě, je to právě voda, která zprvu dělá přechod nemožným a nakonec pomáhá k jeho uskutečnění. Uplatňuje se zde Archimédův fyzikální zákon. Stavební části mostu budou loděmi dopraveny na místo. Most je rozdělen na díly, přičemž jeden z nich bude naplňován vodou, aby klesl pod hladinu a lodě tudy mohly proplout. Po té se tento díl opět naplní vzduchem, aby se vznesl zpátky na hladinu vody a lidé mohli přejít. Návrh pontonového mostu je velmi jednoduchý díky stabilní úrovni vody v kanálech.

Emoce

Překročit plovoucí most a být tak blízko vodní hladiny je jedinečným zážitkem. Podélně je most vybaven vlnolamy, což zajišťuje klidnou hladinu – intenzita vodních vln se od středu směrem k okrajům lávky zvětšuje.

Bezpečnost

Bezpečnostní prostory jsou na obou stranách mostu pod vodou.
Přechod není možný, když proplouvají lodě.

Funkce

Most pro pěší plave díky vzduchu v železných tankerech a vodní podpoře – to umožňuje lidem přechod. Během proplouvání lodí je prostředek mostu naplněn vodou.

Symbolika

Matouš (14_22_31) – Ježíš jde po vodě

Životní prostředí

- recyklovatelné materiály: železo
- minimální nebo vodní doprava z blízkých továren
- minimální údržba
- voda a Archimédův zákon jsou zdarma
- minimální množství materiálu potřebného ke stavbě pontonového mostu pro pěší.

Sociální aspekt

Plovoucí most poskytne jedinečný zážitek při jeho přecházení a vytvoří se tak zcela nové sociální návyky, které lidem přinesou zkušenost společného sdílení.

název Archi made
autoři 2:pm architectures (Matthieu Bergeret, Hans Lefevre, Paul Rolland)
země Francie
druh týmu architekt
umístění 2. místo

 

Zpráva poroty

Jedná se o velmi poetický a minimalistický návrh, který by sám o sobě mohl být kultovní. Scenérie vytvořená lidmi procházejícími se po kanálu povznáší celý projekt - ten je i přes značné odlišnosti reminiscencí Mojžíšova mostu. Plovoucí princip mostu umožňuje nízkou zátěž pro okolí a vysoký urbanistický efekt. Je to odvážné a svěží pojetí mostu nad vodou. Konstrukčními prvky jsou betonové kotevní body na březích, které odlehčují celkovou hmotnost návrhu. Vyvrací utkvělou představu klasického mostu ve prospěch prosté chůze přes vodu. Vzniká dojem rozšířujícího se chodníku bez viditelného ohraničení.

Členové poroty

Tutard Laetitia – architekt (Francie)
Castillo Desiree – umělkyně / fotografka (Ekvádor)
Yusta Garcia Ferran – inženýr / architekt / pedagog (Španělsko)

Společnost AC-CA

Pořadatel soutěže, londýnská společnost [AC-CA], se zabývá organizováním architektonických soutěží a publikováním vítězných návrhů. Pro první tři vítěze je připravena peněžitá odměna. Svými aktivitami provokuje a inspiruje, vytváří příležitosti pro vyjádření talentu, vizí a zaujetí pro dobrou architekturu. Stává se prostorem pro zviditelnění architektonických vizí a konceptů vzešlých ze soutěží. Její soutěže jsou přístupné všem - studentům architektury, absolventům i praktikujícím architektům.

www.ac-ca.org

Klíčová slova: