Komplexní 3D model jako ideální projekční nástroj

Pátek, 17. Březen 2017 - 6:00
| Napsal: | Zdroj: VISIA

V Bratislavě v současné době vzniká hned několik obytných komplexů. Jedním z nich je i rezidenční soubor Ahoj Park. Při projektu tohoto obytného souboru byl vytvořen detailní 3D model, který se osvědčil jako ideální projekční prostředí, díky němuž byla eliminována řada chyb a kolizí jak během projektu, tak během výstavby.

Ahoj Park Bratislava - vizualizace © COMPASS ARCHITEKTI
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Compass Architekti
Zodpovědný projektant
Generální dodavatel HBH a.s.
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Bratislava - Nové Mesto
Ulice, číslo Sliačska ulica
Datum realizace 2016
Užitná plocha 18 891.70m2
Poznámka

Compass s.r.o. - návrh a projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení VISIA - prováděcí dokumentace

Ahoj Park

Ahoj Park je součástí revitalizace území bývalého Výzkumného ústavu svářečského v městské části Nové Mesto. Soubor přirozeně navazuje na existující obytnou čtvrť a rozšiřuje ji směrem do centra města. Projekt respektuje okolní zástavbu maximální výškou budov a stává se tak nenásilně její součástí.

Střízlivá architektura, rozumné dispozice a dostatek zeleně – základ příjemného bydlení

Ahoj Park tvoří tři samostatně stojící obytné domy, které společně vytvářejí vnitroblok se zelení a relaxační zónou. Jednotlivé obytné domy mají různou výšku, jejich společným znakem jsou jednoduché hmoty a střízlivá barevnost. Atraktivitu architektonického řešení zvyšují balkóny po cele šířce fasád a velkorysé terasy ustoupených podlaží. Autoři pojali velkoryse i řešení parkování, neboť pod objektem se nachází dvě podzemní podlaží garáží. Mnohde palčivé místo nedostatku parkovacích stání je zde vyřešeno, navíc pod terénem. Není tak narušena relaxační zóna polootevřeného vnitrobloku s množstvím zeleně. V obytných domech se nachází téměř 200 bytů různých velikostí a dispozic.

Autorem návrhu a projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení je ateliér Compass s.r.o., generálním dodavatelem stavby je firma HBH a.s. a zhotovitelem prováděcí dokumentace v časti architektura a statika je projekční kancelář VISIA.

3D model jako ideální projekční prostředí - vše v jednom a pod kontrolou

Aby měli projektanti prováděcí dokumentace po dobu celé fáze projektovaní celý projekt pod kontrolou, rozhodli se pro 3D řešení. Snahou firmy VISIA bolo udržet stavbu v jednom 3D modelu, v kterém se řešila architektura a statika zároveň, čímž se předešlo různým kolizím či nepřesnostem. Hlavní 3D model byl vytvořený v programu Allplan. V rámci jednoho modelu spolupracovali statici současně spolu se stavebními inženýry. Ve fázi projektování se nevytvářely žádné kopie modelů, což umožňovalo celému týmu pracovat vždy s aktuálním a stejným modelem.

Sdílení dat prostřednictvím formátu *.ifc bylo využito při tvorbě zámečnických konstrukcí, které byly namodelované v programu Tekla Structures a exportované následně do hlavního modelu v Allplanu. Formát *.ifc rovněž sloužil pro komunikaci s dalšími specialisty, kteří své dílčí projekty zpracovávali do slepých výkresů vyexportovaných z prostorového modelu.

Uplatnění jednoho komplexního 3D modelu čítajícího více než 30000 prvků přineslo projekčnímu týmu společnosti VISIA několik zásadních výhod: minimalizaci kolizí, vyřešení detailů tak, aby nevznikaly na stavbě při samotném provádění pochybnosti, a v neposlední řadě vytvoření co nejpřesnějšího výkazu výměr.

Přímo během výstavby byl 3D model sdílený s generálním dodavatelem stavby ve formátu *.ifc v prohlížeči Solibri a částečně probíhala komunikace i v rámci portálu BIM+ společnosti Allplan. 3D model sloužil především na kontrolu složitých konstrukcí přímo na stavbě, připomínkování a schvalování jednotlivých častí konstrukce.

Vzhledem k tomu, že byl vpracován skutečně detailní model stavby, byla časová náročnost projektu ve 3D zhruba o 30% vyšší než projektování ve 2D, které bylo dříve standardem. Vyšší časové nároky však mnohonásobně převáží zmiňované výhody.

Výstavba odstartovala v červenci výkopovými pracemi. Momentálně je vybetonovaný nosný systém všech tří bloků a vnitrobloku po úroveň podlahy prvního nadzemního podlaží.