KOMA 2011: Soutěžní návrh #33

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Koncept

Vzhledem k faktu, že populace nejen ČR stárne, je téma bydlení pro seniory aktuální.
Empatie a snaha vcítit se do potřeb a myšlení senior byla prvotním krokem návrhu. Cílem návrhu je co možná nejcitlivější zachovat prostředí, na které jsou starší lidé zvyklí. Možnost zařízení bytu a pavlačí vlastním, tolik známým nábytkem a předměty eliminuje stress senior z nového prostředí.

Konstrukční řešení

Dům zabírá téměř celou plochu parcely, přístup je zajištěn z jihu od MHD i ze severu (parkoviště). 1 NP s bazénem počítá s železobetonovou konstrukcí, buňky modulu 2,5x2,9x7,5 m jsou zasazeny do ocelové konstrukce. Fasáda je obložena dřevěnými prkny, pavlače jsou stíněny posuvným roštem (v kolejnici). Orientace domu využívá východní a západní sluníčko, větrání je přirozené, otvíravými částmi oken. Technická místnost se nachází v 1NP.

Architektonické řešení

Forma domu vychází z jeho funkce a umístění na úzké a hluboké parcele při ulici Gutova. Jedno-, či dvoulůžkové byty poskytují ubytování 48 lidem (4x12). Bazén, posilovna i pavlač mají podporovat aktivní fyzický i psychický život seniorů. Všechny společné prostory, byty i koupelny jsou navrženy jako bezbariérové. Jednoduše zařízené interiéry a přirozené materiály mají podtrhovat domáckost prostředí.

Číselné údaje o stavbě

Zastavěná plocha 515 m
Obestavěný prostor 7725 m
Poč. parkovacích stání 5
Jednolůžkové byty 16
Dvoulůžkové byty 16
Počet osob 48

Klíčová slova: