Kulturně společenské centrum "U svatého kříže"

Úterý, 15. Červen 2010 - 2:00
| Napsal:
Základní myšlenkou na všech rovinách projektu je přechod od divokého přírodního k jasně definovanému urbánnímu prostředí. Nejdůležitějším cílem projektu bylo vytvořit jasný a přímý přístup jak do spodnějších tak i do horních částí parku. A navrhnout pro tento park charakteristickou a atraktivní funkční náplň...

Urbanistické řešení

... Hlavní vstupní branou se tak stala široká rampa, která vede až na nejvyšší plošinu vrchu „Svatého kříže“, ze které lze vstoupit i do objektu KC. Dominantní funkcí parku je aktivní rekreace. K tomuto účelu slouží bruslařská a cyklistická dráha, jež je zároveň páteří celého parku. Na západní části vrchu je navržena vyhlídková terasa s restaurací, kterou doplňují další dva menší objekty. Jednotlivé prostory parku tak nabízejí aktivní i pasivní formy rekreace, což by společně s přehlednějším a přímějším přístupem mělo přispět k zvýšení návštěvnosti této významné plošné dominanty Žižkova.

Architektonické řešení

Základní tvar Kulturního Centra a ostatních navržených objektů je vymezen formálním rozdělením do pruhů o šířce 10 metrů. Členění samotného objektu je na sedm stejně širokých travé. Prostřední tři a krajní východní travé jsou zakončena na uliční čáře, poslední dvě západní travé jsou nepatrně odsazena a předposlední východní travé je výrazně přetaženo do prostoru nově navrženého náměstí. Toto travé je zároveň vstupem do KC. Ačkoli jeho hmota přetíná přímou pěší spojnici mezi Olšanským náměstím a Základní Školou, netvoří na této linii bariéru. To je možné díky dvěma podchodům. Samotná hala by měla nabídnout co nejširší škálu využití. Sportovní zápasy by se zde měli střídat s rockovými koncerty, divadelními představeními, či módními přehlídkami. Celý objekt by měl nabídnout nové prostory, které by zpestřily kulturně-společenský život nejen obyvatelům Žižkova, ale i občanům celého hlavního města.

       

       


  Diplomní projekt Kulturně společenské centrum "U svatého kříže"
  VÁCLAV PLÁNSKÝ, FA ČVUT Praha

  vedoucí diplomního projektu:  Ing. arch. Aleš Lang
  školní rok: 2008/2009

 

Klíčová slova: