Město u jezera Most

Čtvrtek, 18. Březen 2010 - 1:00
| Napsal:
Úkolem bylo vytvoření nového města pro 10 000 obyvatel se základní vybaveností v místech rekultivované plochy po historickém, díky těžbě dnes neexistujícím městě Most. Nedaleko nového města Most, na místě toho bývalého, vzniká největší neprůtočná vodní nádrž.

 

Na zadání úlohy v daném území jsme nazírali s určitým odstupem, neřešili jsme tolik lokální problémy samotného Mostu.
Návrh lineárního města propojujícího 10km vzdálená města Most a Litvínov vychází z reakce na výraznou mobilitu obyvatel v tomto směru převážně za prací. Ve středu spojnice mezi oběma krajními městy se nachází obří chemický komplex Záluží, který také poskytuje pracovní příležitosti. Urbanistickou formu lineárního města vnímáme jako prvopočáteční projev možného budoucího srůstání obou sídel.
 
Linie kopíruje stávající rychlostní komunikaci a tramvajovou dráhu spojující obě koncová města. Struktura postavená nad ní umožní novou zástavbu, která mění svůj charakter podle daných možností území. (např. v ochranném pásmu Záluží není možné stavět obytnou zástavbu)
 
Projekt je půdorysně držen pouze v šíři dané komunikace, vytvořená platforma nepřesahuje do jiných míst, nezastavuje tedy další zelené plochy.


  Město u jezera Most
  MARTIN PROKŠ, ILONA HAMBERGEROVÁ, ONDŘEJ PLAŠIL

  Ateliér Šépka - Tůmová
  školní rok: 2009/2010

Prezentační panel

Martin Prokš, Ilona Hambergerová, Ondřej Plašil | Město u jezera Most