Muzeum Imigrace a komunitní centrum na Floridě

Pondělí, 25. Leden 2010 - 1:01
| Napsal:
Základním principem formujícím projekt Muzea Imigrace a komunitního centra v Miami Beach na Floride ve všech jeho rovinách je cesta, a to jak ve vztahu k veškerým jejím významům, tak i prostorovým kvalitám.

Koncept

V tematické rovině se střetává cesta z pohledu imigranta, aktivita překonávající politické, mentální i fyzické hranice, která sama o sobě je tématem celé expozice a hlavním aspektem formujícím komunitu, s cestou návštěvníka, která je v tomto případě médiem přenosu informací a jednotlivých příběhů. Tato narativní povaha cesty je tak propsána celým prostorem muzea. V takto definovaném konceptu vidím legitimitu organizace celé budovy do lineární prostorové cesty, která pak pro všechny návštěvníky zdůrazní jak svým samotným prostorem, tak organizací expozice, že právě určitá cesta je stěžejním bodem v životech lidí, kterým je muzeum věnováno.

Urbánní kontext

Muzeum je pokračováním hlavní osy celé urbánní struktury South Beach, plynule na ni navazuje a transformuje její lineární proudění do prostorové smyčky vnitřku muzea. Cesta v urbánním měřítku se tak plynule stává součástí vnitřního prostoru a ten pak zase dává městské ose adekvátní zakončení v měřítku lidském. Tímto způsobem projekt zcela mění vnímání této důležité osy. V současné situaci totiž osa slepě končí, jakmile dorazí k pláži. V tomto smyslu tedy pokračuji v prostorovém gestu zmiňované osy směrem do interiéru budovy, kde se návštěvník dostane opět na začátek, a to tím způsobem, že se objeví opět na zmiňované ose, ale v opačném směru, tedy s výhledem na Downtown Miami – zpět k městu. 

Popis návrhu

Samotné muzeum je formováno dvěma cestami propojenými do prostorových smyček. Tyto dvě cesty, výstavní a vzdělávací, se navzájem proplétají, míjí se a reagují na sebe. Jejich dialog doslova tvoří hmotu muzea, stejně tak jako organizuje vnitřní prostor. Díky takovému uspořádání návštěvník stále objevuje nová místa v rámci zmiňovaných cest, a nelze tedy mluvit o žádném konci, dokud se nedostane po smyčce zpět na začátek. 

Závěr – východisko

Evoluce lidstva, měst a budov se vyznačuje specifickou dynamikou. S akcentem zejména na její narativní povahu ji projekt muzea zhmotňuje do kontinuálního pohybu pěších tras v lidském měřítku.
 

  Diplomní projekt Kulturní centrum v Brně
  JAKUB KLAŠKA, VŠUP Praha

  vedoucí diplomního projektu:  doc. Ing. arch. Radek Kolařík
  školní rok: 2008/2009