Muzeum revoluce 89 v Praze

Čtvrtek, 19. Březen 2009 - 13:28
| Napsal:
Pozemek se nachází v proluce na náměstí Ovocný trh v Praze. Funkce náměstí je na Ovocném trhu potlačena. Lidé tudy projdou a to je vše. Navrhnul jsem veřejnou stavbu, která bude sloužit všem a kde se může každý zastavit.

Do nepravidelného tvaru proluky jsem umístil jednoduchý kvádr, oddělený od přilehlých domů. Abych propojil budovu s okolím, umístil jsem vstup do středu náměstí. Celý pozemek proluky se tak přemístil o patro pod úroveň náměstí. V mezerách mezi domy jsou umístěny sochy.

 
Muzeum má stálou expozici. Vztahuje se k sametové revoluci jako k významnému mezníku české historie. Hmota kvádru je symbolickým obeliskem k této události. Revoluce začíná od kořenů a proto i návštěvník musí nejprve sestoupit dolů, aby mohl postupně stoupat nahoru za světlem až na terasu, z níž spatří nebe jako symbol svobody. Na stěny muzea jsou promítány jednotlivé události té doby od 17. listopadu po konec revoluce.
 
 

Tomáš Beránek

Muzeum revoluce 89, Ovocný trh v Praze
 

Ateliér: Bočan, Herman, Koňata, Mackovič, Vašut
Semestr: zima 2008

Olověný Dušan 2009

 

 

Klíčová slova: