Nová dimenze v oblasti betonových podlah

Pondělí, 6. Únor 2006 - 8:41
| Napsal:
Do nedávné doby byly cementové podlahy a jejich použití spojovány, vzhledem k jejich uniformitě, převážně s industriální oblastí (sklady, provozovny, výrobní prostory). V ojedinělých případech se používaly u hlazených podlah probarvované vsypy s cílem zaměnit barvu cementu za jinou. Pokud byl požadavek barevných podlah, byly a jsou k tomuto účelu doposud používané stěrky na bázi epoxidů, polyuretanů nebo metakrylátů. Takto provedené podlahy se vyznačují vyšší mechanickou a chemickou odolností na straně jedné, na straně druhé se nevyhneme pocitu „umělosti“ povrchu.
Použití cementových podlah jako finálních povrchů v oblasti komerčních prostor, kanceláří, ordinací, restaurací, prodejen, škol, hotelů nebo bytů bylo velmi velkou výjimkou. Změnit tento trend se pokusila před dvanácti lety společnost Ardex USA. Nabídla zákazníkům nový typ cementových podlah pod názvem SDT Creativ Floor a před šesti lety bylo zahájeno jeho používání v Evropě pod názvem pandomo. Architektům a designérům se otevřela nová oblast k využití kreativity a nápadů.

V roce 1953 stála německá firma Ardex se sídlem ve Wittenu u zrodu první nivelační hmoty na světě Ardit Z 8. V roce 1973 byla vyvinuta první nivelační hmota na bázi krystalických cementů. Nabízela se otázka, zda nivelační hmoty na bázi cementu budou stále používány „jen“ jako vyrovnání a podklad pod dlažbu, koberce, lino, parkety nebo je bude možné použít jako finální vrstvy. Firma pokračovala ve vývoji stěrkou Ardurit K 15, která byla před třiceti lety používána jako finální povrch. Pořád to byla jen šedá barva. Poté byla vyvinuta stěrka K1, základ celého systému Pandomo.

Složení Pandomo K1 je nivelační stěrka s krystalickou vazbou vody (Ardurapid efektem) a dispergovatelnými umělopryskyřičnými aditivy, zvyšujícími pružnost. Veškerá záměsová voda je navázana ve formě krystalů do krystalické mřížky a použita jako stavební materiál. To umožňuje rychlé pokračování následných prací. Při vysychání a zrání nedochází ke klasické změně objemu a tím ke vzniku smršťovacích trhlin. Do objektu tím není zanášena dodatečná vlhkost. Tím se stěrka odlišuje od běžných cementových nivelačních hmot. Po vytvrzení se hmota chová jako běžná cementová hmota (obr. 1).

Název systému pochází z řeckého slova „pan“ , = celý, úplný a latinského „domus“ = dům, budova.

Bezespará cementová litá podlaha Tato moderní litá podlaha vyrobená na cementové bázi má charakter a vzhled kamenného povrchu beze spár. Probarvovatelná stlobarevná nivelační hmota nabízí širokou kreativitu při aplikaci nejrůznějších technik povrchových úprav. Hotová podlaha je stejně zatížitelná jako vysoce odolné parkety. Při síle vrstvy 5 mm je schopna dlouhodobé zátěže, například pojezdu kolečkových židlí a je vhodná i pro vytápěné podlahy (obr. 2). Fyziologicky nezávadný materiál lze použít nejen do obytných prostor, ale i do památkově chráněných objektů (obr. 3).
Design bez hranic Trend současné architektury směřuje k velkým celkům s minimálním množstvím spár (obr. 4). Zásadně tak mění myšlení architektů, projektantů, investorů, designerů a zákazníků, neboť nemusí hledat a není svázán konkretními vzory a barvy dlažby, koberců, lina, ale sám si uskuteční svoji vlastní vizi a nápad. Představa a ztvárnění začíná náčrtkem na výkresu a končí finální prací realizační firmy.

Mezi těmito kroky není žádné omezení. Tím se každá podlaha stává unikátem nesoucím jedinečný a neopakovatelný rukopis a tvůrčí duch autora. Dekorativní bezesparé povrchy je možné aplikovat především tam, kde je třeba celkový vizuální dojem nekonvenčním způsobem podtrhnout. Jde především o nejrůznější butiky, showroomy, vstupní haly veřejných institucí apod. Realizace ve Spojených státech, Francii, Německu, Rakousku, Itálii, Anglii a České republice svědčí o kvalitě systému vyhovujícímu moderním trendům architektury.

Systém pandomo byl oceněn na odborném veletrhu v Hannoveru Domotex 2002 cenou německých architektů „Inovativní produkt vysoké architektonické kvality v oblasti podlah" (obr. 5) Je používán renomovanými světovými architekty, například Zahou Hadid nebo Rem Koolhaasem. • Obr. 1 | Stěrka Pandomo K1
 • Obr. 12 | Barvení záměsové vody
 • Obr. 13 | Lití probarvené stûrky
  Podlahy pandomo je možné rozdělit do dvou základních skupin:Kamenné podlahy
  Přebroušením a uzavřením povrchu speciálním olejem s obsahem vosků vznikne optický dojem kamenné podlahy se sametově matným vzhledem odolným vrypům a s vodoodpudivými vlastnostmi (obr. 6).

  Podlahy Unikát
  Umožňují variace aplikačních technik, a tím nabízíejí fascinující možnosti od barevných struktur povrchů, přes včlenění fotografií, firemních log (obr. 7), motivů, směrových ukazatelů nebo nejrůznější orientačních popisů, tryskací techniku, variabilitu a barevnost přechodových spar včetně kombinace s jinými materiály jako jsou parkety, přírodní kámen, nerez ocel nebo mozaika (obr. 8).

  Na běžném plotru je možné nechat vyříznout ze samolepicí folie logo či ornament. Folie se přilepí na čistý a suchý podklad a pro přebarvení se používají barevné aerosolové spreje v požadované barvě. Práce s tryskací technikou je metoda vytvářející na povrchu cementové nivelační hmoty plastický dekor (obr. 9). Zde jsou používány speciální plotrové folie odolné proti tryskání, které se stejně jako v předchozím případě přilepí na suchý podklad.

  Povrch podlah Unikát je ošetřen matným nátěrem epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědla. Rovněž velké množství dekorativních technik otevírá nekonečnou řadu možností (obr. 10). Při tomto způsobu mohou být použity všechny staré i moderní malířské techniky, které známe doposud jen z úpravy povrchů stěn. Nyní je možné je použít i na podlahy, s moderními pracovními nástroji, speciálními válečky a fixativem můžeme docílit fantastických až fantaskních povrchů (obr. 11).
  Materiál je fyziologicky nezávadný a vhodný i do obytných prostor a do památkově chráněných objektů.


 • Tab. 1 | Technická data podlah Pandomo
  Vše začíná od podlahyPodklady vhodnými pro aplikaci jsou betonové potěry nebo anhydritové lité potěry. V případě cementových šlemů na povrchu je nutné provést přebroušení nebo v případě většího znečištění otryskání kuličkami. Pevnost podkladu by měla být minimálně 25 N/mm² se zbytkovou vlhkostí do 2%. Měření vlhkosti lze provádět pouze pomocí karbidového přístroje na měření vlhkosti - CM přístroje. Pro přípravu potěru je doporučeno použít krystalický cement pro výrobu rychlopotěrů Ardurapid 35. Potěry zhotovené z tohoto cementu splňují po 24 hodinách, při libovolných tloušťkách vrstev, požadovaná kriteria, včetně zbytkové vlhkosti.

  Pracovní spáry a trhliny v potěru je třeba vyspravit a pomocí zalévací pryskyřice a ocelových trnů. Dilatační spáry se přebírají do povrchu pomocí dekorativních lišt a kombinací různých prvků. Volba velikosti dilatačních polí je přímo závislá na charakteru podkladu a je řešena invidividuálně. Například u anhydritových podkladů je možné realizovat plochy až 300 m2bez dilatačních spar. V případě povrchů o rozdílné savosti je třeba jako penetraci aplikovat epoxidový nátěr se zásypem křemičitého písku o zrnitost 0,5 mm.

  Jednotlivé vrstvy podlahy tvořící systém, který se skládá z mezi sebou navzájem odzkoušených, dlouhodobě spolupůsobících a vzájemně kombinovatelých komponentů vyvinutých pro tento systém, by měl pokládat řemeslník s praktickými zkušenostmi nejen s prováděním podlah obecně ale i se zkušenostmi s popisovaným systémem.

  Po důkladné diagnostice podkladu včetně měření vlhkosti je nutno podklad připravit. Příprava podkladu bývá zpravidla v podmínkách našich staveb nejnáročnější a nejdůležitější. Závisí však na ní 90% celého díla. Velkým problémem bývá nedostatečná pevnost povrchů potěrů, trhliny a praskliny vzniklé z nejrůznějších důvodů. I tyto věci je nutno individuálně posoudit a sanovat podklad do odpovídajícího stavu. Poté je možno rozlít nivelační stěrku PANDOMO K1. Optimální teplota pro zpracování se pohybuje mezi 18 a 20 °C při relativní vlhkosti vzduchu 65%.

  Záměsovou vodu nivelační stěrky K1 je možno probarvovat speciálními stálobarevnými pigmenty odolnými alkáliím avšak jen do určitého objemu (pandomo FT- barevný koncentrát). Předávkování pigmentem vede ke snížení pevnosti hmoty a mechanické odolnosti (obr. 12).

  Minimální vrstva nivelační stěrky je 5 mm, maximálně lze v jednom pracovním kroku nanést vrstvu až 10 mm (obr. 13). Vystěrkovaná plocha musí před dalším zpracováním schnout minimálně 12 hodin.

  Plochu podlahy je třeba po dostatečném proschnutí brousit pomocí přístroje „Trio“ (Fa. Lägler), za postupného použití předem určené velikosti zrna brusného papíru. Po třetím jemném přebroušení je povrch kompaktní s uzavřenými póry.

  Po posledním broušení se povrch vyleští bílým padem, aby se odstranily nejjemnější prachové částice. Poté se při variantě kamenných podlah nanáší dvě vrstvy speciálního oleje, který se rozleštěn pomocí leštičky nebo parketové talířové brusky s jemným padem.

  Při variantě podlah Unikát se závěrečná úprava provádí prostřednictvím tří nátěrů.
  Při zvýšeném požadavku protiskluznosti jsou do finální vrstvy přidávány speciální skleněné perličky.

  Pro běžnou údržbu a čištění je používán přípravek, který odpuzuje nečistoty a propůjčuje ošetřeným podlahám hedvábný lesk, který lze leštěním výrazně zvýšit (obr. 14).

  Oficiální představení podlah Pandomo v české republice proběhlo v dubnu 2004 v prostorách Hospodářské komory ČR v Praze a na Fakultě stavební VUT v Brně.


  Více informací na:www.ardex.cz
  www.ardex-pandomo.cz
 • Klíčová slova: