POPIS PROJEKTU DIGITÁLNÍ ARCHITEKT

Pondělí, 10. Leden 2005 - 18:33
| Napsal:
Přednášky a Workshop [05] Série přednášek[05] odstartovaná Workshopem[05] si klade za cíl představit a přiblížit nevyhnutelné směřování vědy a techniky k digitálním technologiím s přímým dopadem na architekturu. Na fakultách architektury špičkových škol se v současnosti živě diskutují nejrůznější možnosti využití počítačů při navrhování staveb. Od raných devadesátých let se pokročilo od experimentů k praxi. Komplexní tvary budov vygenerované algoritmy se stávají realizovatelnými za pomoci strojů řízených počítači. Od masové produkce a unifikace se začíná přecházet k masovému přizpůsobení (mass customization). Digitální architektura přestává být špičkou ledovce a už zdaleka není v plenkách.
Projekt je koncipován tak, aby jeho výsledek byl půlrok ucelené a smysluplné činnosti směřující k většímu poznání problémů digitálního architekta. Přímo navazuje na akci Workshop 04 DigiReal vedenou Henri Achtenem v únoru 2004 a nově na sérii přednášek Digitální architekt probíhající v zimním semestru 2004. V současné době je připravováno několik zbrusu nových akcí:

A) Workshop [05]Celý projekt zahájíme několikadenním workshopem pro všechny zájemce o aktuální dění v architektuře na poli výpočetní techniky a technologie celkově. Tento workshop bude probíhat převážně analogově, bez nároku na znalost software, ovšem s možností využití CAM technologií v prostorách Ústavu modelového projektování FA ČVUT. Bude zaměřen na elementární problémy návrhu a konstrukce BLOBů (volně tvarovaných budov) hned z několika hledisek. Samotnému navrhování se bude věnovat Henri Achten, profesor TU Eindhoven. Problematiku konstrukce a výroby (stavbou) BLOBů přiblíží lektoři Martijn Veltkamp a Tuba Kocatürk, postgraduální studenti na TU Delft.

B) Série přednášek Digitální architektHlavní téma projektu je uspořádání série přednášek předních světových architektů a výzkumníků na poli digitálních technologií v architektuře. Tyto přednášky předvedou několik různých přístupů k navrhování a realizaci budov. Pomohou odpovědět na řadu otázek, na které, jak doufáme, narazí účastníci Workshopu [05]. Úvodní přednášky budou zaměřeny více na praxi a seznámení se ze základními problémy, ty pozdější budou zaměřeny více teoreticky.
První přednáška proběhne ve formě skromného symposia, které by obsahovalo příspěvky českých a slovenských experimentátorů i nadšenců. Toto symposium, jak doufáme, otevře řadu otázek velice nenáročným a srozumitelným způsobem.


C) Doprovodné akceMezi doprovodnými akcemi se uskuteční například výstava prací studentů vídeňské akademie či TU Delft nebo jiných škol architektury. Proběhne prezentace a výstava výsledků Workshopu [05] a další.
Jako vedlejší produkt zamýšleného projektu bude propojení jednotlivých fakult a oborů (doufáme, že nejen architektury), respektive studentů, díky aktuálnímu tématu a mimo jiné i možnosti účastnit se přednášek on-line. Toto propojení nebude heslem projektu, ale bude jeho konkrétním dopadem. Z tohoto důvodu plánujeme uspořádat několik přednášek v Brně.

Stav projektu Digitální architekt k 27.12.2004Zatím máme přislíbenu účast již několika architektů a inženýrů, ochotných v Praze přednášet či dokonce vést workshop za symbolický honorář, například Henri Achten, Martijn Veltkamp a Tuba Kocatürk. Doufáme, že již tento fakt nám pomůže získat další architekty (například Greg Lynn, Kas Oosterhuis, Lars Spuybroek), kteří si navzájem konkurují a soutěží mezi sebou o větší publicitu svých myšlenek.
Máme přislíbenu podporu od FA ČVUT a přizveme ke spolupráci FA VUT v Brně a FA TUL v Liberci. Na podpoře projektu budeme spolupracovat s Audiovizuálním centrem Silicon Hill , s internetovým časopisem e-architekt.cz , s časopisem era21 a dalšími.

V Praze 27.12. 2004

Description of the Project Digital Architect (anglická verze)
Klíčová slova: