Pozvánka na seminář Zateplování stávajících rodinných a bytových domů

Pondělí, 24. Srpen 2009 - 11:14
| Napsal:

Nadace ABF Vás zve na odborný seminář Zateplování stávajících rodinných a bytových domů (Technická řešení a výpočty dílčího a komplexního zateplení), konaný na adrese Nadace ABF (Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství), Václavské nám. 31, 11000 Praha 1.

Seminář je zaměřen na:
Technická řešení jednotlivých konstrukcí tak, aby splnily v programu „Zelená úsporám“ podmínky pro podporu dílčího zateplení (oblast podpory A.2) a komplexního zateplení (oblast podpory A.1). Konstrukční a formální možnosti přechodu od dílčího ke komplexnímu zateplení. Výpočtové prokazování součinitele prostupu tepla při dílčím zateplení a měrné roční potřeby tepla na vytápění při komplexním zateplení. Podklady pro výpočtové hodnocení a jejich aplikace podle ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3, ČSN 73 0540-4, TNI 73 0329 a TNI 73 0330. Nejčastější chyby v hodnocení. Odlišnosti při dimenzování konstrukcí obálky budovy pro pasivní měrnou roční potřebu tepla na vytápění pro novostavby v programu „Zelená úsporám“ (oblast podpory B)..

Odborný seminář určen pro:
projektanty, architekty, stavební firmy, energetické auditory a širokou odbornou veřejnost .

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková, Nadace ABF, Václavské náměstí 31, 11000 Praha 1
tel: 224228910, email: podlesakova [at] abf-nadace.cz
web: www.abf-nadace.cz
 
Přihláška:

Seminář se uskuteční  25.08.2009 09:00

Program:

Zateplování stávajících rodinných a bytových domů (Technická řešení a výpočty dílčího a komplexního zateplení)
Lektor dne 25.08.2009 09:00: 

Odborný garant:             Ing. Jiří Šála, CSc.

08:30  registrace posluchačů 
09:00  zahájení semináře
Ing. Jiří Šála, CSc.
Technická řešení a dimenzování dílčího zateplení jednotlivých druhů podporovaných konstrukcí.
Výpočet součinitele prostupu tepla při dílčím zateplení, vstupní hodnoty a časté chyby tohoto hodnocení podle ČSN 73 0540-2:2007 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“ a dalších části této normy, které upravují normové tepelně technické hodnocení vyžadované pro prokázání (podklad pro žádost).

10:15 10:30 přestávka

10:30 přednáška
Pokračování pro další druhy podporovaných konstrukcí.
Diskuze

12:00 přestávka, občerstvení

13:00 druhý blok semináře
Ing. Jiří Šála, CSc.
Další technické podmínky pro prokazování programem požadovaných úrovní komplexního zateplení
Výpočtové prokazování měrné roční potřeby tepla na vytápění při komplexním zateplení podle TNI 73 0329 a TNI 73 0330 a odlišnosti podkladů proti jiným energetickým hodnocením budov.

14:00 – 14.10 přestávka

14:10 přednáška
Výpočtové prokazování měrné roční potřeby tepla na vytápění (dokončení) a odlišnosti hodnocení rodinných a bytových domů. Odlišnosti v dimenzování obálky budovy a projektové dokumentaci pro pasivní domy.

Diskuze

Vložné:

Zateplování stávajících rodinných a bytových domů (Technická řešení a výpočty dílčího a komplexního zateplení) , vložné 2000.00 včetně DPH