Pražská asanace po 120 letech: mýtus a skutečnost

Pátek, 25. Květen 2012 - 2:00
| Napsal:
Čí je to město? - Vždy poslední sobotu v měsíci se v zadním foyeru Divadla Na zábradlí koná setkání s osobností, jejíž život se úzce váže k některé pražské městské části.

Besedy Čí je to město?

Vždy poslední sobotu v měsíci se uskuteční v zadním foyeru Divadla Na zábradlí setkání s osobností, jejíž život se úzce váže k některé pražské městské části. Setkání mohou být obohacena o fotografickou či filmovou projekci nebo hudební doprovod.

název Pražská asanace po 120 letech: mýtus a skutečnost
vystoupí Kateřina Bečková
kdy v sobotu 26. května od 19.00
kde Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5, Praha 1

Kateřina Bečková (1957)
V současné době předsedkyně Klubu Za starou Prahu a nejen z tohoto úhlu pohledu dlouhodobě sleduje situaci památkové péče v hlavním městě. Pracuje jako kurátorka historických sbírek v Muzeu hlavního města Prahy (historické fotografie, Langweilův model Prahy). V publikační a odborné činnosti se zabývá stavebními proměnami Prahy v 19. a 20. století zejména v souvislosti s tématem „zmizelé Prahy“.

Klíčová slova: