Přednáška dánské architektky Lone Feifer v rámci projektu Architecture Week

Čtvrtek, 24. Září 2009 - 2:20
| Napsal:
VELUX Česká republika, s.r.o., zve odbornou i širokou veřejnost na přednášku dánské architektky Lone Feifer na téma VELUX Model Home 2020. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2009 v rámci mezinárodního festivalu moderní a současné architektury Achitecture Week v Praze.

MODEL HOME 2020

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Lone Feifer
KDY: čtvrtek 1. 10. 2009 v 18.00 hodin
KDE: AW Central, budova Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1

ORGANIZÁTOR: VELUX

Společnost VELUX u příležitosti konání letošního ročníku festivalu Architecture Week pozvala do České republiky dánskou architektu Lone Feifer, strategickou a projektovou manažerku projektu VELUX Model Home 2020, aby představila jedinečný koncept udržitelného bydlení. VELUX Model Home 2020 představuje výstavbu šesti environmentálně příznivých domů, které jsou a budou postaveny na principu „aktivního“ domu. Všechny domy budou po dostavbě přístupné veřejnosti a následně obydleny a zkoumány přímo při běžném provozu. Projekt představuje nejen rodinné domy, ale i budovy veřejných institucí, jako je například univerzita.

 
„V projektu aktivních domů je v centru naší pozornosti snaha o dosažení zdravého a komfortního bydlení. Zároveň s tím jsou návrhy a realizace aktivních domů založeny na rovnováze mezi třemi parametry: potřebou energie, vnitřním prostředím a životním prostředím,“ uvedla k projektu Lone Feifer.

 

První „aktivní“ rodinný dům s názvem „Dům pro život“ (Home for life) byl již postaven, a to v dánském městě Aarhus. Vybaven je systémem promyšlených opatření uskutečňujících základní myšlenku „aktivního“ domu, tj. domu s nulovými emisemi CO2 a s vysokou uživatelskou hodnotou. Celkový koncept budovy představuje vytvoření inteligentní obálky domu, která operativně reaguje na změny klimatických a světelných podmínek během dne i v průběhu roku, a tím zajišťuje tepelný i optický komfort uživatelů.

S výše zmiňovaným domem, ale i s dalšími experimentálními domy v rámci projektu VELUX Model Home 2020 se budou moci blíže seznámit návštěvníci přednášky Lone Feifer, a to ve čtvrtek 1. října 2009 od 18.00 hodin v Praze v budově Mánes na Masarykově nábřeží. Přednášku doplní i výstava jednotlivých projektů. Zvána je odborná veřejnost, včetně studentů architektury, ale také široká laická veřejnost.

Letošní již třetí ročník mezinárodního festivalu moderní a současné architektury Architecture Week se uskuteční ve dnech od 21. září do 4. října 2009. Hlavním centrem dění bude budova Mánes na Masarykově nábřeží v Praze. Návštěvníky čeká řada konferencí, odborných přednášek, vernisáží a výstav či společenských událostí.

o přednášející

Lone Feifer
 
Strategická a projektová manažerka „VELUX Model Home 2020” (od roku 2008)
Manažerka strategického projektu Model Home 2020, který má dlouhodobě zajistit hodnotu výrobků pro budoucí stavby, ovlivnit budoucí právní předpisy a vše, co se týká energeticky úsporných budov. Cílem projektu je vytvoření budov s nulovými emisemi uhlíku a přitom s vysokou kvalitou životního stylu.
 
Tři hlavní cíle projektu:
Definování a šíření nového pojetí staveb pro budoucnost
Formulace zadání a výstavba 6 vzorových domů v 5 zemích během tří let
Spuštění komunikační kampaně projektu
 
Ředitelka oddělení architektury, VELUX A/S (2001-2007)
Projektová architektka ve VELUX A/S oddělení architektury (1999-2001)
Nezávislá architektka, Berlín – projektová architektka & projektová manažerka (1993-1998)
Architekturbüro Fuhlbrügge & Doyle (1997-1998)
Architekturbüro Monika Krebs (1995-1997)
Architekturbüro Wöber und Partner Planungsgesellschaft GmbH (1993-1995)
 
Vzdělání
Absolventka Kunstakademiets Arkitektskole (1993) - Královská dánská akademie krásných umění, Škola architektury, postgraduální studium Energy & Green Architecture, AAA
Klíčová slova: