Předsedou České komory architektů zvolen Josef Panna

Pondělí, 21. Květen 2012 - 10:05
| Napsal:
Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém zasedání 15. 5. 2012 zvolilo nového předsedu této profesní organizace, kterým se stal architekt Josef Panna.

Na Valné hromadě České komory architektů byli 21. dubna 2012 zvoleni noví členové všech samosprávních orgánů ČKA. Z nich jsou v těchto dnech voleni předsedové a místopředsedové představenstva ČKA, dozorčí rady ČKA a Stavovského soudu ČKA.

Josef Panna (*1967)

Vystudoval fakultu architektury VUT v Brně. Praxi absolvoval v ateliérech Ranný Architects a SIAL architekti a inženýři. V roce 1996 založil vlastní ateliér - nyní PXP GROUP. Je autorem řady projektů, studií i soutěžních návrhů (např. 1. cena za rekonstrukci Dolního náměstí v Opavě, 1. cena v soutěži na Kongresové centrum Rajec).

Z významnějších projektů můžeme uvést obytné soubory v Liberci, Poděbradech, Žilině či Banské Bystrici, Český rozhlas v Pardubicích a rekonstrukci objektu sv. Anežky České v Pardubicích.

Členem České komory architektů se Josef Panna stal v roce 1996. V předchozím období pracoval v dozorčí radě ČKA (v letech 2010-2011 jako její předseda), na Valné hromadě ČKA 2012 v dubnu letošního roku byl zvolen do představenstva. Ve funkci předsedy České komory architektů bude Josef Panna působit do příštích voleb v květnu roku 2013.

Složení jednotlivých orgánů ČKA:

Dozorčí rada ČKA
Předseda: Ing. arch. Pavel Rada; 1. místopředseda: Ing. arch. Jana Kaštánková; 2. místopředseda: doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran
http://www.cka.cc/oficialni_informace/dozorci_rada/slozeni-dozorci-rady-cka

Stavovský soud ČKA
Předseda: Ing. arch. Václav Šebek;. místopředseda: Ing. arch. Jan Kozel
http://www.cka.cc/oficialni_informace/stavovsky_soud/slozeni-stavovskeho-soudu-cka

Představenstvo ČKA
Předseda: Ing. arch. Josef Panna; místopředsedové budou zvoleni na příštím zasedání
http://www.cka.cc/oficialni_informace/predstavenstvo/slozeni-predstavenstva-cka

Klíčová slova: