Projekt Digitální architekt [05] odstartoval Workshopem[05]

Středa, 30. Březen 2005 - 1:42
| Napsal:
Zatímco ve světě protagonisté architektury bilancují větami typu „Architektura se bouří“ či, „Architektura mění formu“, česká architektura se „dopilovala“ až ke své dnes po pravdě řádně zmedializované „přísnosti“. Česká architektura tedy nemění formu? Nechystá se bouřit? Asi ne, tedy alespoň v dohledné době ne. I když je zřejmé, že i v Čechách se ledy pohnou a architektura volných forem a nepravidelných tvarů najde jak své publikum, tak hlavně tvůrce…I k tomu chce Workshop a série přednášek pod jednotným názvem Digitální architekt [05] přispět.

V týdnu od 14. do 18. března 2005 měli zájemci o novou, neklasickou architekturu možnost seznámit se se světovým trendem zvaným free form či blob architecture. Jedněm se líbí, druhé pohoršuje, ať tak či tak, neortogonální architektura nenechává nikoho chladným. A tak hlavně těm, které uchvátila, měl právě skončený Workshop[05] naznačit, jak s volnými formami pracovat, a zamyslet se také nad tím, jak na první pohled chimérické tvary vymyslet či vygenerovat a následně pak zhmotnit. Účastníci Workshopu se snažili uvědomit si vztahy mezi formou a konstrukcí. Pokud totiž uvažujeme o free form architektuře, nesmíme o ní rozhodně uvažovat jako o architektuře realizované tradičními postupy. Digitální architekti se setkávají s množstvím otázek, na které neexistují jednoznačné odpovědi, je potřeba myslet, zkoumat a hledat.


Martijn Veltkamp - Ústav modelového projektování - Tuba Kocatürk
14. 3. 2005


Účastníci Workshopu měli k dispozici dílnu Ústavu modelového projektování Fakulty architektury ČVUT v Praze. Tu organizátoři Workshopu přeměnili na jeden týden za pomoci lokální ethernet sítě, serveru a elektroinstalace na počítačovou pracovnu Workshopu. Ti kteří, si nepřinesli vlastní notebook či na týden nepřestěhovali vlastní stolní počítač, měli k dispozici několik ústavních počítačů. Někteří účastníci též využili možností modelovny a přemýšleli o designu v reálných modelech. Kromě počítačů se návrhový proces odehrával také za pomoci klasických materiálů a pomůcek. Ke slovu se dostali nůžky, řezáky, polystyrén, kancelářské sponky, kartón a další materiály běžné pro tvorbu fyzických modelů, které byly povinnou součástí Workshopu a sloužily k ověření konstrukčního řešení.

Jako úloha Workshopu byl zvolen objekt kavárny v prostoru před hlavním vchodem do Fakulty stavební a Fakulty architektury. V každém dni Workshopu byl věnován prostor jak navrhování, tak také rozvíjení myšlenek a předávání zkušeností lektorů a také dílčím prezentacím jednotlivých pracovních skupin o dvou či třech členech. Studenti a lektoři tak vytvořili příjemné pracovní prostředí v učebně, prostředí které v den skončení Workshopu jeho organizátoři jen neradi vraceli zpět do původního stavu a účelu místnosti.

Podle zájmu studentů o Workshop není pochyb, že se podařilo zahájit diskusi o neortogonální či chcete-li nepravidelné architektuře nejen mezi jeho účastníky, ale díky neformálním výsledkům a jejich prezentaci se diskuse o volných tvarech v české architektuře přenese také mimo prostor vymezený Workshopem.


Heart Cafe - Zuzana Svobodová, Petr Sova, Pavel Zamazal, František Košař - Model - Kamil Štajgl


O projektu Digitální architekt [05]
Digitální architekt [05], navázal na loňský ročník, který odstartoval na podzim roku 2004 na FA ČVUT sérií přednášek zaměřených na využití dnes již tradičního softwaru v architektonické praxi. Představily se firmy jako Autodesk, Nemetschek, Cegra, společnosti HP a Copy General. Pro rok 2005 připravil Digital Architect Team – organizátor projektu několik zajímavostí a celý projekt tak získal další dimenzi. Projekt je koncipován tak, aby jeho výsledek byl rok ucelené a smysluplné činnosti směřující k většímu poznání problémů digitální architektury.

Jednoroční projekt je rozdělen na několik akcí a některé z nich již byly úspěšně realizovány.
Workshop [05] (14.-18.3.2005)
Akce se věnovala návrhu a konstrukci free form architektury.
Lektoři:
Tuba Kocatürk (TU Delft), Martijn Veltkamp (TU Delft) a Henri Achten (TU Eindhoven)

Série přednášek
Pět přednášek v letním semestru 2005 by mělo představit ve světě uznávané architekty, kteří na poli digitální architektury rozhodně nehrají druhé housle.
Mezi ně patří Axel Kilian (17.3.2005), Kas Oosterhuis (30.3.2005), Branko Kolarevic (6.4.2005) či Bernhard Franken (27.4.2005) nebo Mark Goulthorpe (26.5.2005).

Dalších pět přednášek v zimním semestru 2005 není zatím konkrétně upřesněno. Co je jisté, snahou bude orientovat se na nové technologie a postupy využitelné v již prezentovaných přístupech k navrhování digitální architektury.

Poděkování partnerům
Projekt Digitální architekt [05] vzniknul pod záštitou Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království a Českou komorou architektů.

Partneři projektu:
Autodesk, Copy General

Projekt podpořili:
NC Computers, PROSTOR

Mediální partneři:
Era21, Computer Design, Czechdesign.cz, archiweb.cz, Audiovizuální centrum Silicon Hill, Student.cvut.cz, Rádio 1

Zvláštní poděkování za podporu patří
Mgr. Ivanu Vašinovi, tajemníkovi Fakulty architektury ČVUT v Praze a Prof. Ing. arch. Josefu Pospíšilovi, CSc vedoucímu Ústavu modelového projektování.

Děkujeme rovněž lektorům Workshopu[05] za to, že se vzdali svého honoráře.

Digital Architect Team
Jaroslav Hulín, Viktor Johanis , Marek Růžička, Ing. arch. Petr Vaněk

Oficiální stánky projektu
www.earchitekt.cz/digiarch


Model - Lukáš Svoboda, Petr Chládek, Karel Wirth - PointCloud – Jaroslav Hulín, Viktor Johanis - The Lion’s Paw - David Hlouch, Jan Pazour, Martin Stára

Klíčová slova: