Architekti CZ: Paneláky - 6. díl - Vávra

Pátek, 25. Září 2015 - 0:00
| Napsal:

David Vávra také jeden panelák pomaloval.

Architekti CZ: Paneláky - David Vávra

Jaký je váš vztah k sídlištím?

Mě v podstatě z takového racionálního pohledu jednoduchost deskového domu docela uklidňuje. Někdy přináší větší sociálnost než zběsilý developerský projekt, který se tváří jako úžasná romantika, ale přitom má vnitřní prostory řešeny hůř než panelák. Z paneláku však poněkud čiší jistá vyčpělá socialistická velkovýroba pětiletek, ale nová pseudokrásna finančníků jsou vlastně horší. Takže mně sídliště nevadí. Naopak takové přestavěné sídliště je pro mě vlastně harmonické.

Pokud nemá příliš divoké barvy na fasádách.

Ale mně ani ty vybarvené fasády nevadí. Já jsem dokonce jeden dům vybarvoval. Maloval jsem na něj obrazy jako noc a den à la 60. léta. Ovšem ne pravé úhly a přímky, ale hvězdy a rozpité barvy.

Pak je spíš otázkou, do jaké míry má to všespasitelné zateplování druhotný efekt, když se domy uzavřou a byty začnou plesnivět.

Text byl převzat z knihy Architekti CZ / 20 rozhovorů, jejíž vznik byl podpořen grantem Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze (č. SGS14/085/OHK1/1T/15 - Principy tvůrčí práce současných českých architektů).

Klíčová slova: