ERA21 06/2016: Komunitní architektura

Pondělí, 5. Prosinec 2016 - 9:41
| Napsal:

Po čísle věnovaném tématu městského architekta se časopis ERA21 zaměřil na další současný fenomén, kterým je rostoucí zájem českých měst a obcí o zřizování komunitních center, jež jsou často ústředním bodem společenského života. Je za tímto fenoménem potřeba vytváření pevnějších vazeb ve společnosti a poptávka po kvalitním trávení volného času? Jakou podobu a náplň mohou vůbec tato centra mít? Více v časopise.

ERA21 06/2016: Komunitní architektura – foto © ERA21

Co je to komunitní architektura?

Osamu Okamura

V poslední době se, nejen u nás, začaly množit jako houby po dešti novostavby tzv. komunitních center. Soutěž stíhá soutěž, představitelé obcí se předhánějí, kdo bude mít krásnější a účelnější dům pro všeobecné využití. Kde se bere tento fenomén, když slovo komunita je u nás stále spíše cizí?
 
Podíváme-li se do historie, nalezneme mnoho typů obdobných „institucí“ společenského rázu, často však vymezených pouze pro setkávání určité specificky zaměřené skupiny obyvatel: typicky to byly a jsou církevní sbory, sokolovny, denní stacionáře, nízkoprahová centra, klubovny různých zájmových nebo sportovních spolků nebo kulturní domy. Dnes se zdá, že jedním z velkých politických témat naší v zásadě bohaté společnosti je posilování soudržnosti, zvyšování odolnosti a konkurenceschopnosti napříč disciplínami i skupinami obyvatel. Jako občané se ptáme: Jak vytvářet pospolitost v čase vzrůstajícího individualismu a prioritního uspokojování především osobních potřeb? Jak pěstovat bohatý společenský a kulturní život z vlastních, často omezených zdrojů? Z pohledu vedení obce: Jak nabídnout kvalitní náplň volného času a inspiraci obyvatelům své obce? Jak pečovat o rozvoj lidského potenciálu a poskytovat rovné šance jakkoli znevýhodněným? Jak zvýšit kvalitu života obyvatel a nastartovat další rozvoj obce? A v obecné rovině: Jak vytvořit silnou a soběstačnou obec svobodných lidí, kteří si nejen v případě potřeby nebo náhlé krize dokážou navzájem pomoci a dokážou se i angažovat pro druhé?
 
Komunitní architektura je tak zhmotněním tužeb po lidské pospolitosti a vzájemné blízkosti. Prostorovou úvahou nad tím, co nás spojuje.
 

OBSAH ČASOPISU ERA21 6/2016

7 editorial / Osamu Okamura
8 aktuality
10 ocenění – Česká cena za architekturu 2016
12 recenze
16 realizace – Splněný sen. Vzducholoď Gulliver – prostor pro setkávání současného umění s literaturou na střeše Centra současného umění DOX – Leoš Válka, Martin Rajniš, David Kubík
20 intro – Samaritáni – Karel Cudlín
22 rozhovor – Architektúra sama osebe nezmení situáciu. Rozhovor Petra Szalaya s Michalom Sulo
25 realizace – Otvorená náruč sídliska. Komunitné centrum Máj v Českých Budějoviciach – Michal Sulo, Miriam Lišková, Jozef Skokan / SLLA Architects /
29 realizace – Smíšené zboží. Pobočka Městské knihovny v Praze a Kulturní centrum Vozovna v Praze 3 – Roman Brychta, Petr Lešek, Marisa Lechthaler, Bohdana Linhartová, Marek Sankot / Projektil architekti / ATELIER a05, Hippos design
32 rozhovor – Od integrace k rozmanitosti. Rozhovor Jana Kristka a Karolíny Pláškové s Ursulou Struppe
35 realizace – Víc než jen střecha. Cancha – kryté víceúčelové prostranství a hřiště ve Veracruzu – Rozana Montiel, Alin V. Wallach / Rozana Montiel | Estudio de Arquitectura /
38 realizace – Pěstovat kulturu. Służewiecký kulturní dům a ekologická výuková farma ve Varšavě – WWAA, 307kilo
42 realizace – Rehabilitace předměstí. Sociální a kulturní centrum v Nevers – Vincent Baur, Guillaume Colboc, Gaël Le Nouëne, Aurélie Louesdon, Kit Chung / Ateliers O-S architectes /
45 realizace – Mladí pro mladé. Bilding – škola umění a architektury v parku Rapoldi v Innsbrucku – ./studio3
48 realizace – Druhá míza. Konverze skladu obilí v Almenar de Soria na společenské a kulturní centrum – Valentín Sanz / LiquenLAV /
51 realizace – Třetí život jedné stavby. Konverze bývalé polytechniky na kreativní hub WOW Amsterdam – MMX architecten
54 realizace – Nová scéna. Revitalizace náměstí Plaça Raval de Sant Josep v Ondě – El fabricante de espheras
56 soutěž – SOKEC – společensko-kulturní centrum v Hrušovanech u Brna
58 soutěž – Knihovna a společenské centrum v Úvalech
60 idea – Vnímání. Výstava pro Galerii současného umění a architektury / Dům umění České Budějovice – Jan Šépka
70 trendy
80 příloha – Příběh Vinohradské tržnice, která už dávno neměla stát – Veronika Čáslavská