EUROSTAV 10 | 2011: Architekti verzus (?) projektanti a stavbári

Pondělí, 5. Prosinec 2011 - 14:55
| Napsal:

Aj vy ste sa stretli s tým, že mnohí špecializovaní projektanti, ale aj stavbári si často medzi sebou pofrflú, že architekti robia len také „maľovanky“, ale stavať sa podľa toho nedá a nebyť konštruktérov, statikov či iných odborníkov, ktorí tieto „maľovanky“ architektov dopracujú, nikdy by nič poriadne na Slovensku nebolo postavené?

Majú aj nemajú pravdu! Architekti si síce kreslia svoje „maľovanky“, ale práve tie bývajú tou prvotnou tvorivou ideou, konceptom, z ktorého odvíjajú svoj príbeh architektúry. Isté je, že architekti by sa zrejme bez všetkých tých špecialistov nezaobišli. Návrh a príprava projektu je vždy tímová práca a práve vďaka tejto tímovej práci môžu vznikať nielen architektonicky, ale aj konštrukčne, staticky, energeticky a technologicky zaujímavé diela. Ale niekto musí ten celý „orchester profesií“ dirigovať!

Projektanti, ale aj stavbári často frflú aj na to, že tieto „maľovanky“ architektov dopracujú a na základe toho postavia dom či budovu a hoci si prípravu a výstavbu domu „odmakali“ často viac ako architekti, sú len málokedy uvádzaní v tzv. „hlavičke“ pri medializovaní už hotového diela. Iste majú pravdu, že aj ich zásluhou vzniklo kvalitné dielo, ktoré je medializované a ktoré možno bude aj ocenené v niektorej z architektonických alebo stavbárskych súťaží. Ale to, čo rozhoduje o tom, či dielo zaujme odbornú aj širšiu verejnosť, či sa páči a či je navrhnuté tak, že spĺňa požiadavky užívateľa a je prínosom pre celkové prostredie, je v prvom rade jeho architektúra, jeho architektonicko-urbanistický koncept, jeho návrh, myšlienka. Ak myšlienka chýba, nielenže sa o ňom nepíše, nepublikuje sa, nevyhráva rôzne súťaže, ale čo je horšie, na dlhé roky poznačí svojím nevhodným riešením a architektonickým konceptom kvalitu prostredia, v ktorom vzniklo.

Je to podobné ako v napr. v hudbe. Tam je tiež autorom ten, ktorý vymyslí základný hudobný motív, ten je všade uvádzaný a nie ten, ktorý to prepíše do partitúry. Alebo v chirurgii! Najdôležitejší je hlavný chirurg v operačnom tíme. Ale každá operácia je zároveň tímovou prácou a v tomto tíme sú dôležití aj sekundujúci lekári, aj anestéziológ a aj inštrumentárky. Ak jeden z nich zlyhá, ohrozí celú operáciu. Ale ak ide o výnimočnú operáciu, ktorá sa podarí, určite sa pri medializácii tohto operačného výkonu objaví len meno chirurga, ktorý operáciu viedol a ostatní členovia tímu ostávajú obyčajne v anonymite. A počuli ste niekedy, že by sa nejaký člen tímu sťažoval a frflal, že jeho nikto nespomenul? Na druhej strane, ak sa operácia nepodarí, kto nesie bremeno tohto neúspechu najviac?

Projektanti, statici, konštruktéri, stavbyvedúci, stavebný dozor a všetky ďalšie profesie, ktoré sa zúčastňujete na vypracovávaní projektovej dokumentácie a na výstavbe! My vieme, že ste dôležití a že ste neodmysliteľnou súčasťou tímu. Aj vďaka vám vznikajú pekné a zaujímavé diela. Žiaľ, vďaka niektorým architektom vznikajú aj tie druhé, nekvalitné. V takých prípadoch ste iste radi, že ste v anonymite...

Pekné čítanie praje

Darina Lalíková
šéfredaktorka

 

Obsah Eurostav 10/2011

EDITORIAL
6 Architekti verzus (?) projektanti a stavbári

ROZHOVOR
8 s hlavnou architektkou Bratislavy Ingrid Konrad

BUDOVY PRE ADMINISTRATÍVU, PRIEMYSEL, OBCHOD
12 Urbanistické aspekty výstavby veľkých investičných celkov

DISKUSNÉ FÓRUM
18 Čo sa páči a čo nie?

BUDOVY PRE ADMINISTRATÍVU, PRIEMYSEL, OBCHOD
22 Od veľkých k menším obchodným centrám
26 Dva magnety architektúry
30 Dubajské metro

ARCHITEKTÚRA
34 Rekonštrukcia Kochovho sanatória v Bratislave
39 Administratívna budova Westend Square

VÝSTAVBA VO SVETE
46 Miura Hotel

50 Nová akademická budova v New Yorku

SOLARCITY
52 Linz, rôznorodosť v jednote

PRIPRAVOVANÉ INVESTÍCIE
54 Administratívne centrum VEŽA MLYNY NITRA

56 Objekt s vankúšovými terasami

HARMONIZÁCIA NORIEM
58 Európska norma facility management 15221-5

PATENTY V STAVEBNÍCTVE
60 Ohýbanie prírodných dýh

62 INFOSERVIS

67 SUMMARY

68 PREHĽAD