Jak se na Fakultě architektury VUT v Brně (ne)volil děkan

Úterý, 1. Duben 2014 - 0:00
| Napsal:

V posledních týdnech obsadila fakultu architektury v Brně politická atmosféra plná diskusí, přednášek a besed. S blížící se volbou děkana vzrostla i chuť studentů a členů senátu dozvědět se o kandidátech více. Atmosféra houstla a názory se střetávaly až do samotného dne volby. Překvapením všech pak bylo, že volba neproběhla a FA je stále bez nového děkana.

Volba děkana FA VUT Brno - diskuse s kandidáty - foto © Martin Vlček
Fotoalbum: 
Volba děkana FA VUT Brno - diskuse s kandidáty - foto © Martin Vlček
Volba děkana FA VUT Brno - diskuse s kandidáty - Josef Chybík - foto © Martin Vlček
Volba děkana FA VUT Brno - diskuse s kandidáty - Michal Sedláček - foto © Martin Vlček
Volba děkana FA VUT Brno - diskuse s kandidáty - Rostislav Koryčánek - foto © Martin Vlček
Volba děkana FA VUT Brno - diskuse s kandidáty - foto © Martin Vlček
Volba děkana FA VUT Brno - diskuse s kandidáty - foto © Martin Vlček
Volba děkana FA VUT Brno - diskuse s kandidáty - foto © Martin Vlček
Volba děkana FA VUT Brno - diskuse s kandidáty - foto © Martin Vlček

Již při minulé volbě v roce 2010 fakulta architektury volbu děkana velmi prožívala. Z řad studentů se tehdy vznesla vlna nadšení pro profesora Josefa Chybíka, který se také děkanem stal a stojí v čele fakulty dosud.

Dnes, v roce 2014, přichází opět velká otázka - Kdo bude příštím děkanem FA? Velké diskuse se vedly už dlouhý čas před podáním samotných kandidátních listin. Postupně se začala tato záležitost krystalizovat. Na chodbách FA i Archiwebu bylo už jedno jméno téměř jisté - Mgr. Rostislav Koryčánek. Emeritní ředitel Domu umění v Brně a bývalý dlouholetý šéfredaktor časopisu Era21 studoval Seminář z dějin umění na Filosofické fakultě a Sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je člověkem, který má zkušenosti s prezentací, výstavnictvím, redakční činností i vedením instituce, jakou byl právě Dům umění.

Další osobnost, která se několik týdnů před volbou doslova vynořila ze zaoceánských dálek, je architekt Michal Sedláček. Brněnský rodák, absolvent zdejší fakulty architektury a Akademie výtvarných umění v Praze. Sedláček po pádu komunismu odjel na zkušenou do Spojených států, kde se velmi brzy ujal v ateliéru Franka Gehryho. Po získání zkušeností si založil vlastní architektonický tým, který sám vedl. Nyní si však plní jeden ze svých snů a navrací se zpět do České republiky, aby se stal pedagogem, případně děkanem, na škole architektury.

Snad i trochu překvapením byl třetí kandidát - současný děkan fakulty architektury v Brně prof. Ing. Josef Chybík, CSc. Tento mentor má stále svému okolí co říci, a je si jist ve směřování a vedení fakulty. Jeho dlouholeté zkušenosti s vedením FA, jsou cenné, avšak školu za léta jeho děkanství neposunuly o mnoho dále. Fakulta řešila své vnitřní záležitosti a světu se příliš neotevřela. Program pana Chybíka vedl v podstatě k totožné umírněné a konzervativní cestě, jako v minulých letech. Dá se v tomto případě říci: méně je někdy více?

Ještě v předvečer volby dne 24.3.2014 se odehrála na půdě fakulty architektury nejemotivnější diskuse studentů, senátorů, pedagogů a externích odborníků. Tentokrát však bez kandidátů samotných. Nezdá se však, že by něco vyřešila. Spíše naopak. Zazněla řada rozdílných názorů a náhledů na věc. Situace se před volbou ještě více vyostřila.

Přišel den "D". Třináct členů akademického senátu mělo v úterý 25.3.2014 zvolit na zasedání Akademického senátu "toho pravého". Události však nabraly jiný spád. Sezení zahájil předseda akademického senátu profesor Petr Pelčák s vyslovením nesouhlasu ke způsobu vedení volební kampaně Mgr. Rostislava Koryčánka. Také vznesl námitku proti společnému návrhu tohoto kandidáta čtyřmi členy akademického senátu. Následně vyzval hlavní aktéry těchto událostí k odstoupení z akademického senátu. Všichni odmítli. Rezignoval tedy sám na post předsedy a zcela tím změnil situaci. Následný průběh zasedání vedl k rezignaci dalších třech členů akademického senátu. Tímto senát fakulty ztrácí zákonem daná kritéria pro další hlasování.

Volba tedy neproběhla. Současný děkan FA profesor Josef Chybík situaci okamžitě řeší s rektorem VUT. Usiluje o zajištění právního názoru na vzniklou situaci, která povede k jejímu rozřešení. Rozpolcenou fakultu architektury mohou tyto události velmi poškodit. Role nově zvoleného děkana bude mnohem obtížnější. Nebude snadné sjednotit řady studentů i pedagogů a vytvořit si respekt na všech stranách. Ale přejme této škole architektury jen to dobré - cílevědomého a zdatného děkana.

Klíčová slova: