Nová kniha Ludvíka Lososa o historickém nábytku

Pátek, 29. Listopad 2013 - 0:00
| Napsal:

 Nakladatelství Grada Publishing právě vydává novou knihu Ludvíka Lososa o historickém nábytku, další z řady knih z oblasti uměleckých řemesel a restuarování.

Ludvík Losos - Historický nábytek - konstrukce, údržba, restaurování

Historický nábytek - konstrukce, údržba, restaurování

Ludvík Losos

Jedinečná encyklopedie o historickém nábytku, v níž se renomovaný autor podrobně věnuje nejen nábytkové typologii, ale netradičně se zabývá, spolu s jeho slohovým určováním, i vývojem a popisem konstrukcí, spojů a používaných materiálů. Vyčerpává a popisuje většinu známých technik nábytkové výzdoby. Dále se podrobně zabývá technologií historických povrchových úprav, především laků a barev, jejich složením a aplikací na základě historických pramenů a receptářů. Návazně informuje o způsobu ošetřování a údržby starožitného nábytku. Poslední kapitola je věnována zásadám restaurování a informativnímu popisu jeho základních kroků. Kniha je určena především historikům umění, sběratelům, antikvářům a restaurátorům, ale také jako encyklopedie pro umělecko-řemeslné školy.

Počet stran : 272

Cena : 449 Kč