Shoda na konferenci Pasivní domy 2014: technologie máme, chybí politická strategie

Pátek, 7. Listopad 2014 - 9:33
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Hlavním městem energeticky úsporného stavebnictví se stalo minulý týden na dva dny Brno. Do místního Kongresového centra se sjely stovky odborníků, aby si vyměnily aktuální poznatky o navrhování, stavbě i rekonstrukcích domů do energeticky pasivního standardu.

Konference Pasivní domy 2014 - ohlédnutí - zdroj fotografie: Centrum pasivního domu

Konferenci navštívilo 320 specialistů, kteří získali nové informace a zkušenosti ve všech oblastech souvisejících s projektováním a výstavbou pasivních domů.

Jedním z hlavních řečníků na konferenci nebyl stavař ani architekt, ale zástupce regionální vlády z Bruselu. Grégoire Clerfayt, ředitel oddělení energetiky, prezentoval unikátní program, jehož výsledky mohou být inspirací i pro české úřady. Za deset let se pomocí koherentní strategie podařilo vytvořit z energeticky neúsporného regionu jednoho z evropských premiantů.

Od roku 2015 se budou v Bruselu stavět pouze pasivní domy. "Základem je nebát se vytyčit si jasný cíl a zapojit do procesu všechny ochotné aktéry, mezi nimiž sdílíte informace a zkušenosti," doporučoval zúčastněným politikům a úředníkům Clerfayt. V bruselském regionu se díky programu podařilo v období 2004–2012 snížit energetickou náročnost o 14 %, přestože počet obyvatel o 14 % vzrostl. Na potřebnosti dlouhodobé a jasné strategie se shodovali i přítomní projektanti a zástupci stavebních firem.

Na konferenci byly prezentovány také nejnovější tuzemské projekty postavené v pasivním standardu, mezi nimiž zaujala zejména základní umělecká škola v Holicích. "V Česku už funguje mateřská škola, dům pro seniory, několik bytových domů, administrativní budovy a samozřejmě stovky a stovky rodinných domů. Energeticky pasivní standard se osvědčil a záleží už jen na nás, jak smysluplně tyto zkušenosti využijeme v dalším rozvoji českého stavebnictví," uvedl Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu, které konferenci pořádalo.

Příští rok se konference uskuteční na podzim v Bratislavě.

10. ročník mezinárodní konference Pasivní domy 2014
31. října – 1. listopadu 2014
Kongresové centrum, Brno
http://konference.pasivnidomy.cz

Konferenci pořádalo Centrum pasivního domu a Inštitút pre energeticky pasívne domy. Záštitu nad konferencí převzal předseda vlády, Bohuslav Sobotka, ČKAIT, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní rozvoj, Jihomoravský kraj a město Brno. Hlavním mediálním partnerem byl portál TZB-info.cz. Partnery konference byly společnosti Isocell, Dafe-plast a Advantage Austria.

Centrum pasivního domu (CPD) je neziskovou organizací, která vznikla za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a zajištění kvality pasivních domů. Členy sdružení jsou architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků a další odborníci se zájmem o pasivní domy. Sdružení CPD tak představuje nejrozsáhlejší odbornou platformu v České republice, která aktivně podněcuje, spoluvytváří a moderuje odbornou diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejnosti, nevyjímaje českou politickou reprezentaci.