Slavnostní otevření Nového divadla v Plzni

Čtvrtek, 28. Srpen 2014 - 12:19
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Poslední dny zbývají do slavnostního uvedení Prodané nevěsty, jímž se v Plzni veřejnosti otevírá nejmodernější divadlo v Česku. Ve světovém měřítku výjimečná stavba, za jejímž návrhem stojí architektonická a projekční kancelář HELIKA, zařadí Plzeň mezi evropské kulturní metropole. Budova bude sloužit repertoárovému divadlu s operním, operetním a muzikálovým, činoherním a baletním souborem. Výstavba Nového divadla je součástí projektu Evropské město kultury 2015.

Nové divadlo v Plzni - foto exteriéru © Helika, a.s.
Fotoalbum: 
Nové divadlo v Plzni - foto exteriéru © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - foto exteriéru © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - foto exteriéru © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - foto exteriéru © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - foto exteriéru © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - foto exteriéru © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - foto interiéru © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - foto interiéru © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - foto interiéru © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - foto interiéru © Helika, a.s.

Ambiciózní projekt vznikl díky podpoře magistrátu města, který na podobu nového městského divadla vypsal mezinárodní architektonickou soutěž. Z ní vzešel návrh portugalského ateliéru Contemporãnea, který však několikanásobně překročil plánovaný rozpočet. Nesnadného úkolu přepracovat soutěžní návrh do podoby, jež by lépe reagovala na urbanistický kontext lokality a po finanční stránce městu umožnila projekt realizovat, se zhostil tým architektonické a projekční kanceláře HELIKA v čele s Akad. arch. Vladimírem Kružíkem.

Podoba Nového divadla v Plzni je výsledkem tvůrčí spolupráce architektů, inženýrů, výtvarníků i samotných divadelníků. „Projekt vznikal ve spolupráci s řadou odborníků a konzultantů, aby budova vyhovovala potřebám všech žánrů dramatického umění, které má plzeňský soubor v repertoáru. Variabilitu uspořádání scény zajišťuje důmyslná jevištní technika a technologie, srdce složitého organismu divadla,“ vysvětluje Vladimír Kružík.

Novostavba divadla sestává ze dvou vzájemně funkčně a stavebně propojených částí - divadelní a provozní budovy. Provozní budova s kancelářemi, šatnami uměleckých souborů a zázemím technického personálu je svou podélnou osou orientována rovnoběžně s rušnou komunikací a tvoří účinnou hlukovou bariéru, která chrání divadelní budovu i prostor mezilehlého náměstí. Divadelní budova disponuje dvěma sály, hlavním o kapacitě 461 diváků a menší studiovou scénou pro cca 150 návštěvníků.

Budově divadla dominuje oválnými otvory perforovaná betonová fasáda, která je architektonickou reinterpretací opony, předělu mezi realitou dne a magickým iluzivním prostorem divadla. K jejímu vytvoření bylo třeba 100 m3 betonu, s rozměry 22 x 14 metrů je největší betonovou skulpturou u nás. „Součástí konceptu je nasvícení fasády ovládané přímo z režie divadla – fasáda se tak stává scénografickým objektem, součástí představení,“ dodává její autor, architekt Vladimír Kružík.

Slavnostní premiéra proběhne za účasti tvůrců projektu, představitelů města Plzně a řady čestných hostů, osobností politické a kulturní scény.

Klíčová slova: