Testovací verze nového webu ČKA

Pondělí, 20. Leden 2014 - 9:32
| Napsal: | Zdroj: www.cka.cc

Vyjádření ČKA ke zveřejnění interního odkazu zkušební verze nového webu Komory

V souvislosti se vznikem dokumentu Strategie komunikace, z něhož vzešel jednoznačný cíl více otevřít Českou komoru architektů (ČKA) směrem ven a ještě více podpořit českou architekturu v zahraničí i na domácí scéně, a dle závazku z Valné hromady 2012, připravuje Pracovní skupina pro propagaci architektury spuštění nového webu ČKA.

Nový portál Komory je směřovaný nejen architektům samotným, ale také zadavatelům a potencionálním klientům. Bude sloužit k propagaci architektury a akcí s ní spojenými. Zásadní cíl webu, a to otevřít ČKA nejen svým členům, ale odborné i laické veřejnosti, nejlépe vystihuje struktura webových stránek, které jsou založené na profilech architektů. Jejich vyplněním dá každý architekt o sobě vědět a bude zde moci přehledně a v atraktivní grafice prezentovat svoji práci. V tomto ohledu je pak nutná aktivní spolupráce členů a především jejich názor, který Komoru dlouhodobě zajímá. Z tohoto důvodu byl 15. ledna 2014 více než 3500 členů ČKA rozeslán informativní e-mail s odkazem na zkušební verzi webu.

Dodejme jen, že není zcela běžné, aby takto interní a v zásadě stále ještě pracovní odkaz, poskytla jakákoliv organizace v tak velkém množství všem svým členům. Nicméně ČKA zkušební verzi webu nabídla své základně, aby vyslyšela hlasy volající po transparentním fungování Komory a také jí poskytla možnost, aby se na tvorbě nového webu spolupodílela. V informativním e-mailu, který Pracovní skupina pro propagaci architektury k odkazu připojila, stála více méně formální, o to více však logická, prosba, aby tento proklik nikdo z členů ČKA dále nešířil. Informace byla v textu zvýrazněna, nikdo z členů Pracovní skupiny soutěže ani zaměstnanců Kanceláře ČKA, kteří se na přípravě nového webu podílí, nepředpokládali, že dojde ke zneužití odkazu, což se bohužel stalo. 10 hodin od odeslání e-mailu se v úvodníku newsletteru Archiwebu, jehož šéfredaktorem je autorizovaný architekt Jan Kratochvíl, objevil zmiňovaný proklik. Odkaz na testovací verzi webu si tak kromě povolaných autorizovaných architektů mohl přečíst kdokoliv, kdo se přihlásil k odběru newsletteru na Archiwebu.

Tato situace je nešťastná hned z několika důvodů. U odkazu nebyla vůbec uvedená informace, že se jedná o pracovní a ne plně aktivní verzi webu. Dále zde nebyla připojena jakákoliv část z doprovodného a vysvětlujícího textu, který by strukturu a stav zkušební verze webu zařadil do patřičného kontextu. Třetím a nejpádnějším důvodem je porušení důvěry, s níž se ČKA na své členy obrátila. Nyní je nutné si položit otázku, zda to bylo opravdu nutné. Komora je 365 dní v roce vystavena kritice ze strany svých členů i veřejnosti. Reaguje na ni, pokouší se s ní vypořádat a ve chvílích, kdy je konstruktivní, stavět na jejím základě. Při spuštění nového webu jsme na tuto kritiku byli opět připraveni a rádi se s ní vypořádáme. To, nač jsme však připraveni opravdu nebyli, je, že zkušební verzi budou hodnotit i ti, jimž to v této fázi rozhodně nenáleží. Dodejme jen, že aby měla důvěra smysl, musí být vzájemná.

Celé znění doprovodného e-mailu členům ČKA ke spuštění nového webu ze dne 15. 1. 2014 naleznte na webu ČKA

http://www.cka.cc/ostatni/zajimave-informace/testovaci-verze-noveho-webu-cka

Klíčová slova: