UCEEB ČVUT završilo realizaci prvního projektu v oblasti transferu technologií

Pátek, 10. Červenec 2015 - 9:06
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (UCEEB) již brzy pošle na trh nové technologie, které se podařilo připravit pro transfer v rámci projektu Inteligentní budovy podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (UCEEB) - foto © Monika Žitníková
Fotoalbum: 
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (UCEEB) - foto © Monika Žitníková
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (UCEEB) - foto © Monika Žitníková
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (UCEEB), lehký obvodový plášť - foto © archiv výzkumného týmu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (UCEEB) - foto © Monika Žitníková

Projekt v hodnotě bezmála 33,5 milionu korun začal v roce 2013 fází „proof of concept“, kdy se rozhodovalo o tržním potenciálu vybraných technologií, a v těchto dnech Centrum zakončilo fázi přípravy komercializace a chystá se k prodeji prvních licencí.

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit existující struktury podpory transferu technologií na ČVUT a dovést k úspěšné komercializaci ty nejlepší ze šesti pilotních projektů. „Akademikům se často vyčítá, že dělají výzkum pro výzkum. Tento projekt ale ukazuje, že univerzity mají k reálnému životu daleko blíž, než si široká veřejnost často myslí,“ uvedl ředitel UCEEB Lukáš Ferkl.

Ze šesti kandidátů zůstali na konci roku 2013 tři. V současnosti na podpis čekají licenční smlouvy ke všem těmto vybraným technologiím: lehkému obvodovému plášti, vibrolisovaným betonovým prvkům s příměsí cihelného prachu a technologii rekuperace tepla pomocí nízkoteplotní jednotky ORC (Organic Rankine Cycle). Všechny zmíněné novinky mají potenciál ovlivnit trh energeticky efektivních a environmentálně přátelských technologií ve stavebnictví.

Vedle komercializovaných technologií je pro centrum přínosem zejména nově nabyté know-how v oblasti komerčního transferu. V průběhu realizace UCEEB postupně zavedl mechanismus podpory výzkumníků, který jim má usnadnit přechod od základního výzkumu k tržnímu uplatnění jimi vyvinutých technologií. UCEEB se také prezentoval na řadě veletrhů a díky projektu se mu podařilo vytvořit síť kontaktů pro další technologickou spolupráci.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. Pro akademický rok 2015/16 nabízí ČVUT svým studentům 117 studijních programů a v rámci nich 457 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000 světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“.

Více informací najdete na www.cvut.cz