Události /

Výstava workshopu Automatické mlýny Pardubice

Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD), organizace při fakultě architektury, která dlouhodobě mapuje industriální objekty, jejich současnou situaci a možnosti dalšího využití, uspořádala první polovině roku 2013 studentský workshop, který hledá vhodné koncepce nového využití automatických mlýnů bratří Winternitzů v Pardubicích.

EARCH.CZ , 11. 6. 2013

Vernisáž výstavy se koná od 16.00 přímo v mlýnech v Pardubicích.

Tato aktivita vznikla jako reakce na zprávy o blížícím se prodeji památkově chráněných objektů a celého přilehlého mlýnského areálu. Nastalou situaci jsme začali sledovat na podzim roku 2012, kdy současný majitel mlýnů, akciová společnost Unimills (dnes Goodmills) poprvé zveřejnila svůj záměr v mlýnech ukončit provoz a nabídnout areál k prodeji. Osud takto významné technické památky se pro VCPD stal přirozeně tématem s vysokou prioritou pro tento rok. Památková ochrana je jistě podstatnou regulací pro budoucí nevhodný vývoj, i tak je u takto výjimečného objektu nutné věnovat novému využití, jeho rizikům a potenciálu podobně výjimečnou pozornost.

Proto se VCPD rozhodlo na toto téma uspořádat sérii akcí, která obnáší především samotný workshop, za účasti studentů českých fakult architektury, odborníků na pardubické mlýny, průmyslové dědictví nebo architektů zabývajících se konverzemi ve své praxi. Zde ve spolupráci studentů pedagogů a profesionálů vzniklo několik koncepcí nového využití areálu.

Součástí workshopu byla exkurze do areálu, ale také do dalších nově využívaných průmyslových objektů, přednáška, na které vystoupili historici, památkáři, architekti a pardubičtí zastupitelé. Proběhla prezentace a debata nad rozpracovanými projekty za účasti veřejnosti.

Výsledné práce vám nabízí k nahlédnutí následující výstava a přináší tak snad zajímavý pohled na možnosti budoucího vývoje tohoto jedinečného objektu. Výstava je pořádaná ve spolupráci s pardubickou iniciativou Mlýny městu! a Divadlem 29.

Výstava bude putovní, další místa, kde by měla být v průběhu navazujících měsíců vystavena jsou v jednání.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři