V Jílovém u Prahy vzniká soubor nízkoenergetických rodinných domů architekta Miloslava Čejky

Pátek, 21. Leden 2011 - 1:00
| Napsal:

Jedná se o jeden z největších projektů nízkoenergetických dřevostaveb ve středních Čechách, který byl dokonce oceněný cenou Český energetickoekologický projekt roku 2008 a zvláštní cenou SFŽP za dosažení velice kvalitních energetických parametrů.

Architekt Čejka navrhl několik variant domů respektujících tvar pozemku a splňujících podmínky oslunění místností i diskrétní zóny sousedů. Domy mají dvě nadzemní podlaží a jejich součástí je buď garáž nebo parkovací stání na pozemku.

Projekty domů počítají s použitím montované dřevěné konstrukce Awik. V plném rozsahu zde budou použity na stěnách, příčkách i podlahách sádrovláknité materiály Fermacell. Konkrétně se bude jednat o obvodovou stěnu Awik standard s 40 mm předstěnou ze sádrovláknité desky Fermacell. Panely Awik úspěšně prošly procesem certifikace u VVÚD Praha. Fasáda je zateplená 100 mm polystyrenu, v 1.NP bude zakončena omítkou a v 2.NP bude proveden dřevěný obklad z modřínu sibiřského. Pro vytápění domů je využit systém teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla (systém ATREA).

V současné době již probíhají přípravné práce – základové desky, přípojky sítí, komunikace, osvětlení. Projekt rezidenčního bydlení v nízkoenergetickém standartu byl vytvořen díky spolupráci Ak.Arch. Miloslava Čejky, developerské společnosti Direkt Real a generálního dodavatele Atik House Production a dokončen by měl být v prosinci letošního roku 2011.

Článek vznikl za podpory společnosti Fermacell

Klíčová slova: