Vyjádření ČKA k aktuální situaci ohledně pražských stavebních předpisů

Pondělí, 22. Prosinec 2014 - 11:47
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Česká komora architektů (ČKA) se znepokojením sleduje události posledních dnů, které se týkají pražských stavebních předpisů a které hrozí vážným narušením stability právního prostředí pro projektování a výstavbu v Praze.

Česká komora architektů – logo

Česká komora architektů (ČKA) dlouhodobě kritizovala prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které upravují obecné požadavky na využívání území a na stavby. Proto ČKA a další odborníci přivítali vznik pražských stavebních předpisů, které představují krok správným směrem. I s tím, že se jeví rozumným po roce vyhodnotit jejich působení a případně přistoupit k jejich novelizaci – tak, jak to bylo rozhodnuto při jejich schválení v červenci tohoto roku.

ČKA jako profesní organizace dlouhodobě prosazuje, aby odborná témata byla diskutována věcně a bez zbytečného politizování, které znemožňuje rozumnou dohodu na vhodném řešení; je nešťastné, stává-li se rozhodování o odborných tématech předmětem politického boje, či zákulisního lobbismu. Nepřijetí technické novely pražských stavebních předpisů radou hl. m. Prahy tento týden a z toho vyplývající plánované pozastavení účinnosti pražských stavebních předpisů Ministerstvem pro místní rozvoj je velice neblahým řešením, které povede pouze k další eskalaci nepředvídatelnosti právního prostředí pro výstavbu, tedy i projektování staveb v Praze.

Jedním z poslání ČKA ze zákona je i péče o prostředí, ve kterém je projektová činnost vykonávána – z tohoto důvodu vyzýváme vedení hl. m. Prahy i Ministerstva pro místní rozvoj ke smírnému řešení v podobě technické novely pražských stavebních předpisů, které bude vedeno se zodpovědností za budoucnost hl. m. Prahy.

Ing. arch. Ivan Plicka, předseda ČKA

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávním profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.