Rozhovor: ONL | Gijs Joosen a Marthijn Pool

Pátek, 17. Říjen 2008 - 12:00
| Napsal:
Ateliér ONL je znám spojováním vizionářských návrhových strategií s odbornou znalostí inovativních metod masové výroby přizpůsobených produktů, která umožňuje rentabilně stavět geometricky složité projekty, kde žádný ze základních prvků není stejný. Firma produkčně používá Revit Architecture od roku 2004 a také spoléhá na Autodesk 3ds Max jako na platformu koncepčního navrhování. ONL používá tuto kombinovanou platformu u většiny svých stavebních projektů, výstav a návrhových soutěží.

Gijs Joosen, MSc, senior projektový architekt ONL
Marthijn Pool, senior projektový architekt ONL

1. Co odlišuje vaši firmu na trhu?

Charakteristická „nestandardní“ architektura ONL je odvozena z technik stylizace automobilů. Tvary našich budov jsou jako tvarované kontejnery – flexibilní tělesa tvarovaná souborem výrazných křivek, jež definují tvar a dynamický vzhled budov a představují linie zvrásnění povrchu tělesa a trajektorie uživatelů, kteří se v budově pohybují. Navrhujeme tyto povrchy v 3D modelovacím prostředí, což nám pomáhá vytvářet „nestandardní“ architekturu v tom smyslu, že naše návrhy nejsou založeny na opakování stejných prvků. Místo toho vytváříme novou estetiku založenou na principu masového přizpůsobení: kde se jednotlivé stavební prvky mírně liší formou, tvarem a rozměry – a přitom stále patří do stejné rodiny.

Výzvou nestandardního výtvarného umění a architektury je, jak ji realizovat v rámci standardního rozpočtu. A toho dosahujeme našimi inovativními výrobními procesy file-to-factory. Každý prvek je přizpůsoben a digitálně vyroben metodou přímého přenosu geometrických dat z počítačového modelu návrhu do stroje CNC (Computer Numerically Controlled). Tato technika umožňuje hromadnou výrobu přizpůsobených součástí a podstatně snižuje náklady na výrobu.


2. Proč je informační modelování budov (BIM) pro vaši firmu cenné?

Naše architektonické procesy a postupy masového přizpůsobení spoléhají na vysoce kvalitní, koordinované 3D modely vycházející z informačního modelu budovy (BIM). Proces navrhování zahajujeme vývojem pláště budovy pomocí nástrojů pro modelování povrchů. Jakmile je tvar budovy definován, přesný digitální 3D model budovy je nezbytný pro další rozvoj naší nestandardní, složité geometrie a pochopení toho, jak plášť a kostra budovy zapadají do plánu interiéru.

Například při vizualizaci a koordinaci dvojitě zakřivených povrchů, které charakterizují naše návrhy, používají naši návrháři obrovské množství řezů. Se standardními CAD nástroji by to byl nemožný úkol. Ovšem v BIM řešení, jako je Revit Architecture, lze linie řezů dynamicky vést modelem, což umožňuje návrhářům doslova rozebrat návrh centimetr po centimetru. Navíc schopnost Revitu automaticky koordinovat komplikované modely návrhů s architektonickými výkresy je zásadní pro kvalitní sadu dokumentace.


3. Jak vám řešení BIM pomohlo dosáhnout lepších výsledků u stavebních projektů z poslední doby?

Jedním z našich nedávno postavených BIM projektů je autosalón firmy Ekris Utrecht, největšího dealera BMW v Nizozemí. Projekt jsme pojmenovali Ekris Headlights, protože jeho dvě tělesa obsahují dvojitě zakřivené skleněné fasády, které doslova zaoblují roh budovy stejně jako reflektory nového BMW. Tento projekt je příkladem naší nestandardní architektury, kde je každý prvek fasády ze skla a oceli trochu odlišný. Pro kontrolování přesnosti a ceny těchto součástí byly zásadní naše výrobní procesy file-to-factory, v nichž hraje důležitou roli integrovaná BIM počítačová platforma složená z aplikací Revit Architecture a Autodesk 3ds Max. Autodesk 3ds Max jsme použili pro koncepční návrh a generování bodových dat pro procesy digitální výroby. Po dokončení návrhu pláště jsme v aplikaci Revit Architecture vypracovali přesný návrh a dokumentaci.

Současným projektem, z něhož jsme nadšeni, je víceúčelový komplex CET v srdci Budapešti. Tato nová stavební dominanta s typickou nestandardní architekturou ONL hladce integruje dvě stávající skladové budovy z 19. století na jednom konci s novou stavbou ze skla a oceli na druhém konci. Zvlněný povrch stavby jsme vyvinuli v aplikaci Autodesk 3ds Max a povrch potom naimportovali do aplikace Revit Architecture, kde jsme model hladkých povrchů pokryli systémem výplňových stěn. Renderovací a animační funkce aplikace Autodesk 3ds Max jsme také použili k vygenerování fotorealistických vizualizací návrhu pro komunikaci architektonického návrhu klientovi a představitelům města. V průběhu vývoje návrhu jsme použili Revit Architecture k vytvoření nezbytné sady architektonických výkresů, výkazů atd. i pro kvantitativní měření. Navíc projektant technických systémů použil Revit MEP, takže jsme mohli propojit model svého protějšku s vlastním návrhovým modelem pro detekci kolizí, koordinaci návrhů a analýzu budov s ohledem na požadavky dlouhodobě udržitelného návrhu. Stejně jako u projektu Ekris Headlights budou všechny prvky obvodového pláště digitálně vyrobeny CNC obráběním na základě dat vygenerovaných z povrchového modelu aplikace Autodesk 3ds Max.


4. Jak si představujete, že BIM promění stavební průmysl?

Stavební průmysl několik posledních desetiletí zaostával za ostatními průmyslovými obory v plné realizaci příslibu technologií. Výrobní procesy byly interně optimalizovány, což průmyslu umožnilo vyrábět více staveb spadajících pro stejný typ architektury – jen rychleji a levněji. Výkon počítačů a technologie pro modelování dvojitě zakřivených povrchů povzbudí růst poptávky po přizpůsobenějších architektonických návrzích. Na stolech nové generace návrhářů se objevují mocné modelovací nástroje – a tito návrháři je chtějí prozkoumat a využít k posunutí návrhu budov o úroveň výš. Avšak komunikace složité 3D geometrie prostřednictvím výkresů je nedostatečná a v mnoha případech i nemožná. Jak jsou budovy čím dál složitější, nutnost kontrolovat obrovské objemy dat potřebných pro vývoj a výrobu bude silně záviset na datových sadách z procesů BIM, jež zahrnují všechny aspekty budovy. Zpřístupnění všech těchto informací v digitálním modelu umožní dosáhnout vysoké úrovně řízení kvality, synchronizace dat a výrobních procesů využívajících technologie CNC.

Navíc v současné době vyvíjíme nové techniky – vycházející z her pro více hráčů – které umožní „inteligentním budovám“ přizpůsobovat se datům přicházejícím v reálném čase. Tyto inteligentní, přizpůsobivé budovy budou vybaveny senzory, které budou „poslouchat“ příchozí data a odpovídajícím způsobem budou měnit některé své vlastnosti. Výsledné adaptivní konstrukce budou moci reagovat například na změny počasí nebo měnící se potřeby obyvatel. Využití informačně bohatých digitálních modelů se správným chováním z pracovních postupů BIM bude nezbytnou součástí vývoje takových budov, které budou v reálném čase reagovat na změny podmínek.

Společnost Oosterhuis_Lénárd (ONL) získala ocenění Revit BIM Experience Award za využití procesů BIM v inovativních strategiích masového přizpůsobení a file-to-factory; za využití integrované platformy Revit Architecture a Autodesk 3ds Max při vizionářském navrhování „nestandardní“ architektury a za využití aplikace Revit pro strategie dlouhodobě udržitelného návrhu. Software Autodesku této společnosti dodávají prodejci MonArch Kft a MacroCad B.V.

 

Více v článku na www.digiarch.cz

Profil ONL [Oosterhuis_Lénárd]

Architekt Kas Oosterhuis a výtvarnice Ilona Lénárd jsou řediteli víceoborové návrhářské kanceláře ONL [Oosterhuis_Lénárd]. Firma ONL byla založena v roce 1989 a její malý tým architektů, výtvarníků, webových návrhářů a programátorů pracuje v kancelářích v Rotterdamu a v Budapešti. Portfolio firmy zahrnuje nejrůznější projekty v různých oblastech: projekty domů, výstavních pavilónů, kancelářských budov, nástroje pro městské plánování, online prostředí, interaktivní instalace a výtvarná díla pro soukromé sbírky i veřejnou doménu. Mezi její významné projekty patří WEB v Severním Holandsku, nizozemský Saltwater Pavilion, budovy Acoustic Barrier a Cockpit pro holandského dealera značek Rolls Royce a Bentley a projekt bytových domů F-side v Amsterdamu.

Klíčová slova: