Soudní spor o regulérnost zrušení soutěže na opravu vily Tugendhat pokračuje

Pátek, 5. Červen 2009 - 2:02
| Napsal:
Dne 25. května 2009 nám nezbylo než podat správní žalobu o zrušení nezákonných rozhodnutí ÚOHS a jeho předsedy, (poslední ze 7. 5.2009) který nevyhověl předcházejícím stížnostem proti rovněž nezákonnému zrušení soutěže na opravu vily Tugendhat. Zrušením, na které již neměl zadavatel (město Brno) právo, významně poškodil ostatní účastníky soutěže, ducha fair play a princip zákazu diskriminace. Zprotivil se i základnímu smyslu a poslání soutěží.

Protože jsme přesvědčeni že tzv. zrušením soutěže, došlo nejen k porušení zákona ale i dobrých mravů a protože několik úkazů svědčí o tom, že o výsledku přezkumu bylo rozhodnuto již daleko dříve než bylo vydáno, nezbylo než obrátit se na soud, aby zákonnost onoho postupu posoudil.

Naše rozhodnutí podat žalobu bylo utvrzeno i tím, že ÚOHS postupoval v tomto případu již opakovaně proti zákonu, což bylo soudy nezvratně potvrzeno.

ÚOHS zadavateli (městu Brnu) ve správním rozhodnutí ze dne 25. 8. 2008 nařídil aby vyloučil nezákonně přítomného uchazeče a provedl nový výběr. On to neučinil a ÚOHS to v rozporu se zákonem toleroval.

Ponechat nezákonný postup ÚOHS i města Brna v tomto velmi známém případu bez námitky by znamenalo, sebrat možnost nápravy každému, kdo by se dostal do podobné situace v budoucnu.

Vlastně bychom zhatili naděje řádně vedených soutěží do budoucna a dovolili, že jakákoliv manipulace je možná. Navíc bychom jistě neprospěli ani vile Tugendhat, na které by takto ulpěla ne sice materiální, ale závažná poskvrna vlastně napořád.

Zadavatel této soutěže nikdy nepostupoval v dobré víře pro což existuje dostatek dokladů.

 

Architekti Ludvík Grym , Jan Sapák, Jindřich Škrabal

Klíčová slova: