Take Nord Shape - Severská vize architektury a designu

Čtvrtek, 24. Září 2009 - 2:49
| Napsal:
Zveme Vás na výstavu severských umělců, která probíhá ve dnech 23.9. - 1.11. 2009 v Domě pánů z Kunštátu v Brně, Malinovského náměstí 2.

Skandinávie se stala obchodní značkou s referencí, jakou má snad jen Swiss made. Netýká se to jen zimních sportů, vybavení domácnosti, komunikačních technologii, dopravních prostředků. Technologická vyspělost se snoubí i se sofistikovanosti společenské struktury a řada sociálních dějů je stejně inspirativní jako obchodní domy IKEA. Kořeny této severské výjimečnosti můžeme hledat v historii jednotlivých zemi, kulturních danostech a zcela specifické místo by v této analýze měl popis jedinečnosti přírodních a klimatických podmínek. Z toho plynoucí zvláštní citlivost k přírodě vytváří jakýsi přírodní korektiv, který formuje základní ideové přístupy, stejně jako motivuje každodenní praktiky. Tvoří jednu ze společných skandinávských charakteristik, která je určitě nejviditelnější v architektuře a designu.

Výstava Take Nord Shape představuje individuálně vyhraněné projevy tři tvůrců, kteří tuto obecnou charakteristiku potvrzuji. Samuli Naamanka je designér a technologicky inovátor. Dagur Eggertsson a Sami Rintala tvoří autorskou dvojici pohybující se mezi výtvarným uměním a architekturou. Každý z nich je výraznou a respektovanou osobnosti na mezinárodní scéně. Přestože je spojuje několik okolnosti (země původu – Finsko nebo rok narozeni – 1969), neměli doposud možnost setkat se a pracovat na výstavním projektu, který by prezentoval jejich dosavadní práci a zároveň byl prostorem pro vzájemnou kombinaci obou tvůrčích pohledů a ideji. Jedinečnou příležitostí se stala brněnská výstava, která zprostředkovává českému publiku severskou vizi architektury, designu a veřejného prostoru.
 
Sami Rintala (narozen 1969) dokončil roku 1999 studium architektury v Helsinkách (profesor Juhani Pallasmaa) a od té doby si již vysloužil mnoha uznáni. Roku 1998 založil architektonické studio Casagrande & Rintala, které v letech 1998–2003 stalo u zrodu mnoha velmi dobře hodnocených projektů. Rintala a Casagrande společně vytvořili několik kritikou uznávaných architektonických instalaci po celem světě, často při příležitosti uměleckých přehlídek a workshopů. Jejich práce v sobě snoubí architekturu s kritickým pohledem na společnost, přírodu a podstatu práce architekta, přičemž jejich umělecká praxe je založena na přesazích mezi styly a jako vyjadřovací prostředky využívá prostor, světlo, různé materiály i lidské tělo.
 
Roku 2008 založil Rintala nove architektonické studio spolu s islandským architektem Dagurem Eggertssonem, které pojmenovali Rintala Eggertsson Architects. Studio má pobočky v Oslu, v jižním Norsku a na severu Norska v Bodo. Tvorba Samiho Rintaly je postavena na narativně a konceptualismu. Výsledné dílo je pak mnohovrstevnatou interpretaci fyzických, psychických a poetických vlivů v daném prostoru.
 
Významnou roli v práci Samiho Rintaly hraje přednášková činnost na vysokých školách zaměřených na architekturu a design. Jeho výuka probíhá obvykle formou workshopů, při nichž se studenti účastní vytvářeni prostor dle zadáni v realistickém měřítku 1:1. V současné době je profesorem na AHO Arkitekthogskolen v Oslu a na NTNU Trondheim.

Dagur Eggertsson (narozen 1965) získal odbornou praxi v mnoha předních studiích v Oslu. Když roku 1992 obdržel diplom na Škole architektury v Oslu, začal spolupracovat s architektkou Vibeke Jenssen pod hlavičkou studia NOIS Architects. Roku 1996 dokončil postgraduální studium na Technologické univerzitě v Helsinkách, kde také začal experimentovat se stavbou architektonických objektů ve velkém měřítku pod vedením profesora Juhaniho Pallasmaa. Souběžně se svým profesionálním působením Eggertsson vyučuje architekturu v Norsku, na Islandu a ve Švédsku. Momentálně působí jako vedoucí a hodnotitel projektů na Škole architektury a designu v Oslu. 

Samuli Naamanka (narozen 1969) je znám jako všestranně nadaný designér, jehož tvorba kombinuje pečlivě voleny formální slovník s kreativními technologickými inovacemi. Vystudoval graficky design v Rovaniemi a bytový a nábytkový design na Univerzitě uměni a designu v Helsinkách. Promoval jako interiérový architekt roku 2000. Naamanka se kromě produktového a interiérového designu zabývá také environmentálním designem. Mimo jiné je průkopníkem ve vývoji betonových produktů. Z této práce vzešlo několik patentů v oblasti technologie grafických vzorů v betonu a jeho barveni do různých odstínů.
 
Výstava Take Nord Shape představuje širokou škálu Naamankovy tvorby. Mezi exponáty je i cenamiověnčena židle Clash chair, jejíž stylové sedadlo je vytvarováno z lisovaného dřeva. Součástí výstavy je fotodokumentace architektonického řešení vystav Samuliho Naamanky, jeho environmentální tvorby a uměleckých děl ve veřejném prostoru. Jeho práce obsahuji odkazy na historii, přírodu a architekturu míst, kde jsou umístěny, ale i jejich symboliku. Samuli Naamanka obdržel roku 2004 stavební cenu od finské nadace Julkisivuyhdistys za vývoj v oblasti grafického zpracování betonu a roku 2005 získal cenu SIO jako nábytkový návrhář roku. Jeho dosud poslední oceněni je Nordiska Design Prize z roku 2008.
Klíčová slova: