Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF Nitra – 1. etapa

Úterý, 29. Prosinec 2009 - 1:01
| Napsal:
Představujeme vydařenou rekonstrukci Univerzitní knihovny a pastoračního centra Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Autory této rekonstrukce jsou Ľubomír Holejšovský a Juraj Polyák.

Objekty, ktoré boli vytipované na rekonštrukciu pre I. etapu Univerzitnej knižnice a pastoračného centra, sa nachádzajú v areáli bývalej tabakovej továrne, ktorý pred pár rokmi kúpila Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Prvotným zámerom bolo rekonstruovat časť jestvujúcich objektov na prostory Pedagogickej fakulty UKF, s rezervou pre ďalšie využitie a s väzbou na existujúci komplex internátov UKF pod Zoborom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti areálu.

Pôvodný areál bol postavený v roku 1936 a neskôr bol postupne rozširovaný pre potreby skladovania, spracovania a distribúciu tabaku a tabakových výrobkov.

V roku 2001 bol zrekonštruovaný prvý objekt, v severozápadnej časti areálu, pre potreby Katedry techniky a informačních technológií Pedagogickej fakulty UKF. Tento bol však zrealizovaný bez širších svislostí architektonického riešenia celého komplexu. V roku 2005 bola ukončená rekonštrukcia hlavného objektu z r. 1936 a jeho přístavba z r. 1965 pre potrebu výukových priestorov ostatných katedier Pedagogickej fakulty UKF.

V roku 2008 bola ukončená rekonštrukcia a dostavba I. etapy Univerzitnej knižnice a Pastoračné centrum.

Hlavnou myšlienkou investičného zámeru bola konverzia pôvodných skladových a technických objektov na nové funkčné využitie pre potreby UKF, t.j. na Univerzitnú knižnicu a Pastoračné centrum.

Rekonštrukciou priestorov fermentačních komôr s novou nadstavbou podlažia a rekonštrukciou skladovacích priestorov s vloženou oceľovou konštrukciou nového stropu bol vytvorený dvojpodlažný prostor Univerzitnej knižnice UKF – I. etapa.

Rekonštrukciou kotolne a novej dostavby v tejto časti vznikol priestor Pastoračného centra a administratívnych priestorov knižnice. Do pôvodného objektu kotolne bola vložená oceľová konštrukcia dvoch stropov, čím boli vytvorené 3 podlažia pre jeho nové využitie. Vstupná hala a kaplnka Pastoračného centra boli navrhnuté cez dve podlažia, administrativa knižnice a ostatné pomocné priestory sú umiestnené pod týmito podlažiami.

V budúcnosti bude knižnica rozšírená o ďalšiu prístavbu – novostavbu – II. etapa, ktorá koncepčne naväzuje na terajší stav – I. etapu. Projekčne je v štádiu prípravy a vyrastie na voľnom pozemku, v jukej časti areálu UKF. Zámerom ukončenia obidvoch etáp je sústrediť knižný fond Univerzity do jedného moderného komplexu s poskytovaním služieb knižnice nielen pre študentov, ale aj pre verejnosť.

Cieľovým zámerom investora je vybudovanie Univerzitnej knižnice, ktorá bude zložená z troch stavebných objektov. Hlavný vstup do knižnice je v súčasnosti z objektu Pedagogickej fakulty a predajňa literatúry, ktorá je súčasťou knižnice, je prístupná aj priamo z exteriéru vnútroareálového prostoru UKF. Osadenie novej prístavby k jestvujúcemu objektu kotolne a terénne danosti umožnili splniť požiadavku na priame sprístupnenie Pastoračného centra z Dolnozoborskej ulice. Ústredný nástupný priestor bol navrhnutý a zrealizovaný na streche prístavby. Vytvorenie tejto terasy je dôležité pre prevádzku objektu aj preto, aby sa pri rôznych podujatiach ľudia nezhromažďovali a nevychádzali priamo na úzky chodník frekventovanej Dolnozoborskej ulice. V niektorých prípadoch je možné tento priestor využiť variabilne aj na aktivity, ktoré sa budú odohrávať súčasne v interiéri aj exteriéri Pastoračného centra. Tento nástupný prostor oživuje severnú fasádu areálu a priamo komunikuje s uličným priestorom a átriom prestávkového priestoru Pedagogickej fakulty. Otvorenie a komunikácia s uličným priestorom v novej forme a s novým funkčným využitím sú jednoznačným a pozitívnym prínosom pre túto mestskú časť, ktorá dlhé roky vnímala severnú fasádu bývalého skladovacieho a výrobného areálu negatívne.
 

Architektonické riešenie Univerzitnej knižnice v plnej miere rešpektuje a zároveň využíva fakt, že knižnica je rekonšrukciou existujúcich objektov. Snahou bolo vytvoriť prevádzkovo prepojený a architektonicky zaujímavý jeden celok. Interiér knižnice so študovňou využíva halový priestor, do kterého bola vložená ľahká oceľová konštrukcia nového podlažia, z časti transparentného, s preskleným jednoramenným schodiskom. Prízemím tejto časti knižnice prechádza komunikácia spájajúca Pedagogickú fakultu s Katedrou techniky a informačních technológií UKF. Komunikácia je oddelená od predajne literatúry a prízemia knižnice bezprofi lovou presklenou stenou, čím sa dosiahol „živý“ priestorový efekt a lepší pocit s komunikačného priestoru spojovacej chodby, ktorý bolo nutné vytvoriť v interiéri pôvodných objektov. Na poschodí je dočasný kontrolovaný vstup do knižnice s recepciou a študovňou.

Dôležitým prvkom základnej filozofie návrhu bola hra s prirodzeným svetlom a jeho využitie v interiéri knižnice a Pastoračného centra. Vložením exteriérového átria do dispozície celkového konceptu ako aj parciálne vloženie svetlíka v študovni knižnice znamená pre interiér maximum svetla, ktoré sa dostáva perforovaným a sčasti transparentným stropom aj do priestorov prízemia knižnice. Rekonštruovaný objekt pôvodných skladovacích priestorov sa z architektonického hľadiska prispôsobuje konverzii na novú funkciu a v nemalej miere zohľadňuje aj obmedzené fi nančné prostředky investora v tejto fáze výstavby. Južná fasáda je preto jednoduchá so zvislými rádom úzkych okenných otvorov takmer na celú výšku fasády, ktoré korešpondujú s rytmom knižných regálov v interiéri. V pravej časti tento rád okien dopĺňa nová zasklená stena so vstupom do predajne literatúry, na ktorej je umiestnené aj označenie knižnice. Na severnej strane bol objekt nadstavaný o jedno podlažie, čím bol vytvorený priestor študovne presvetlený cez átrium v druhom podlaží, ktoré je odozvou na dominantné átrium v centrálnej časti prízemia Pedagogickej fakulty. Pred severnou fasádou knižnice je predsadená ľahká konštrukcia s pletivom, ktorá tvorí důležitý prvok a podklad pre popínavú zeleň severného átria. Prioritou a architektonickým zámerom u oboch rekonštruovaných objektov bolo, aby sa vložením novej funkcie do týchto priestorov úplne nevytratil industriálny charakter pôvodných objektov. Tento zámer podporuje aj čiastočné priznanie oceľových nosných konštrukcií v interiéri.

V prípade objektu Pastoračného centra je to ponechanie pôvodného delenia zasklených plôch na západnej fasáde a prispôsobenie severnej a východnej fasády. A taktiež použitie nového obkladu fasády a materiálu strechy – falcovaným predzvetralým titánzinkovým plechom Rheizink. Hlavnými priestormi v objekte Pastoračného centra sú vstupná hala cez dve podlažia a kaplnka – vložený univerzálny meditačný a ekumenický priestor, presvetlený svetlíkmi, ktoré umocňujú pocit výnimočnosti tohoto priestoru.

Vložené steny v interiéri pastoračního centra sú z brúseného pohľadového betónu, tak aby vystúpila jeho naturálna štruktúra. Jednotlivé vrstvy betónu a jeho nedokonalosti v prenesenom význame evokujú život. Symbol kríža na čelnej stene je nenápadnou stopou vytesanou do betónu s prostorovou štruktúrou, ktorá mení vzhľad so zmenou svetelných podmienok exteriérového aj interiérového osvetlenia. Použitie pohľadového betónu a jeho pôsobenie v interiéri tak navodzuje čiastočne pocit, pripomínajúci atmosféru a čaro duchovného sveta starých kamenných kostolíkov a kaplniek.

         

         

 Akce:  Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF Nitra – 1. etapa
 Klient:  Klient Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 Autoři:  Ľubomír Holejšovský, Juraj Polyák
 Výtvarné dílo (kříž):  Marián Žilík
 Hlavní projektant:  SAN – HUMA´90, s.r.o.
 Spolupráce:  Juraj Polyák AA
 Projekt:  2006 - 2007
 Realizace:  2008.

Psáno pro Architekt 11-12/2009

EDITORIAL 01 NA OKRAJ / JULIUS MACHAČEK // SLOVO 02 PAVLA MELKOVA // TOP REALIZACE 04 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA RODINNEHO DOMU VE SPOMYŠLI /MIROSLAV HOLUBEC, MATYAŠ SEDLAK / M4 ARCHITEKTI/ PŘIPRAVIL JULIUS MACHAČEK / RECENZE MICHAL JANATA // REALIZACE 18 VILA HERMINA, ČERNIN / PETR HAJEK, JAN ŠEPKA, TOMAŠ HRADEČNY / HŠH ARCHITEKTI / 32 RODINNY DŮM KUŘIM 01 / JIŘI KNESL, JAKUB KYNČL, VACLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI / 38 VICEUČELOVA SPORTOVNI HALA 2070, DOLNI DOBROUČ / ALEXANDR SKALICKY / AS2000 / 44 PROVOZNI AREAL AUTOSALONU, RYCHNOV N. KNĚŽNOU / LUBOMIR DĚDEK / 48 PALAC ZDAR, USTI NAD LABEM / JAN JEHLIK / IVAN REIMANN // INTERIER 52 NOVY INTERIER RESTAURACE ZDAR, USTI NAD LABEM / JAN FIŠER / TEXT TOMAŠ PAVLIČEK / 56 JOSEBAR, USTI NAD LABEM / JIŘI ZHOŘ / 60 REKONSTRUKCE BYTU, PRAHA 1 / OTTAVIANO MARIA RAZETTO // REKONSTRUKCE  66 UNIVERZITNA KNIŽNICA A PASTORAČNE CENTRUM UKF NITRA – 1. ETAPA, NITRA, SLOVENSKO / ĽUBOMIR HOLEJŠOVSKY, JURAJ POLYAK / RECENZE ZUZANA ČEREŠŇOVA / ROZHOVOR 76 S JANEM ŽEMLIČKOU / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA // PROJEKT  84 NOVA HORSKA CHATA MONTE ROSA, ŠVYCARSKO / STUDIO MONTE ROSA,ANDREA DEPLAZES, D-ARCH, ETH ZURICH // SOUTĚŽ  88 CENA PETRA PARLEŘE 2009  / 92 10. ROČNIK PŘEHLIDKY DIPLOMOVYCH PRACI 2009 // STUDIE 98 SEFO – STŘEDOEVROPSKE FORUM OLOMOUC / MICHAL SBORWITZ, MARIE SBORWITZOVA, KAREL PRAŠIL / JAN ŠEPKA, VACLAV DERNER / ŠEPKA ARCHITEKTI / TEXT PAVEL ZALOUKA // ESEJ
102 RYŽOVE KOŠTĚ / TEXT PAVLA MELKOVA // VYSTAVA 106 TWENTY AFTER TWENTY CZ – SK / TEXT PETR WOLF // OCENĚNI 111 POCTA ČKA 2009 EMILU PŘIKRYLOVI / TEXT MARKETA PRAŽANOVA // PROJEKT 112 DVŮR LOUKOV / VLADIMIR BALDA, JIŘI ŽID SOUTĚŽ // 114 CENA ARCHITECT AWARD ABF 2009 // RECENZE 117 RADNICE Z POHLEDU MIKRO- A MAKROHISTORIE / MICHAL JANATA // URBANISMUS 118 KANALIZACE / TEXT MICHAL JANATA // HISTORIE
122 OSUD RINGHOFEROVY TOVARNY / TEXT YVONA JANKOVA // PUBLIKACE 125 PRO VAŠI KNIHOVNU

Klíčová slova: