Vyhlášení architektonické soutěže

Pátek, 11. Září 2009 - 11:38
| Napsal:
Nová scéna se po 17 letech vrací pod správu Národního divadla. U této příležitosti vedení ND připravuje řadu akcí, jak budovu Nové scény více přiblížit veřejnosti. Na podporu těchto aktivit společnost DuPont vyhlašuje pod záštitou Ondřeje Černého, ředitele Národního divadla, veřejnou ideovou soutěž na návrh pláště Nové scény Národního divadla za použití fasádních materiálů DuPont.

Plánovaná rekonstrukce (nejen) akusticky nevyhovující budovy Nové scény byla zatím odložena. Tuto dobu je možné využít k odborné a věcné diskusi o nové podobě Nové scény. Proto se společnost DuPont rozhodla vyhlásit ideovou architektonickou soutěž a vyzvat tímto architekty, aby se do této diskuse zapojili.

Architekti dostávají možnost tvůrčím způsobem, zcela svobodně a bez jakýchkoliv pragmatických omezení pracovat na transformaci fasády Nové scény Národního divadla. Soutěž by měla být také ukázkou možností, jak začlenit moderní architekturu do původní historické zástavby.
 
Jedinou podmínkou jsou použité materiály – fasáda musí být navržená s využitím fasádních systémů společnosti DuPont - DuPont™ Corian®, DuPont™ SentryGlas® Expressions, DuPont™ SentryGlas®, DuPont™ Alesta® a DuPont™ Climate Systems.
 
Soutěžní práce bude vyhodnocovat mezinárodní porota ve složení Ondřej Černý / ředitel Národního divadla, Robert Erlac / BRT Architekten, Michal Froněk / Olgoj Chorchoj, Zdeněk Lukeš / historik architektury, Jean-Christophe Masnada / Atelier King Kong, Wlodek Sobon / DuPont Building Innovations.
 
Zdeněk Lukeš o účelu a poslání soutěže
 
Původně stávaly v tomto místě klasicistní domy s jednoduchými fasádami, k nimž komponoval Josef Zítek svůj geniální projekt Národního divadla. V komunistické éře převládl názor, že „obyčejné“ domy musí nahradit nová výrazná dominanta. Vítězem dvou soutěží na víceúčelový sál, který tu měl původně stát, byl někdejší významný funkcionalista Bohuslav Fuchs. Ten ale zemřel dříve, než mohl vypracovat definitivní návrh. Po různých peripetiích byl pak projekt svěřen architektu Pavlu Kupkovi, který je také autorem obou dalších budov za Novou scénou. Ani jeho kontroverzní návrh však nebyl realizován, nakonec bylo na poslední chvíli rozhodnuto, že zde bude stát nová, menší scéna pro Národní divadlo, a zakázku získal architekt Karel Prager (1923–2001), autor řady výrazných budov té éry (Federální shromáždění, Makromolekulární ústav aj.). Na dlouhé přípravy nebyl tehdy čas, a tak vznikl narychlo jakýsi hybrid – těžkopádné těleso s kamenným pláštěm, který byl ještě překryt skleněnými panely. Nejde tedy bohužel        o translucentní fasádu, jak se na první pohled zdá. Rovněž řešení interiérů má řadu provozních vad. Budova byla po dokončení veřejností i odborníky přijata s velkými rozpaky a obecně se soudí, že není důstojným sousedem neorenesančního skvostu – Národního divadla. Transformace průčelí Nové scény je tak zajímavou výzvou pro mladé architekty.

Základní termíny a podmínky soutěže

Vyhlášení soutěže:  21. září 2009 od 18.00 hod.
Soutěž bude oficiálně vyhlášena na semináři, který se koná v rámci festivalu Architecture Week v budově Mánesu, Masarykovo nábřeží 250, Praha 5. Seminář povede Anne-Line Citerne, projektová manažerka DuPont Building Innovations pro Evropu, Střední východ a Afriku.  
 
Termín odevzdání návrhů: 15. ledna 2010 do 12.00 hod.
Práce se odevzdávají osobně nebo odešlou kurýrem či poštou k rukám Sekretáře soutěže.
 
Hodnocení prací a vyhlášení výsledků: únor 2010
Mezinárodní porota se sejde do konce února 2010 a autoři ohodnocených prací budou obratem informováni. Výsledky budou vyvěšeny na stránkách www.dupont.cz.
 
Výstava
Z odevzdaných soutěžních prací bude ve spolupráci s Národním divadlem uspořádána veřejnosti přístupná výstava na piazettě Národního divadla.
 
Soutěžní podmínky jsou schválené Českou komorou architektů.
 
 
Více informací a podmínky ideové architektonické soutěže najdete na www.dupont.cz.
Klíčová slova: