Výsledky soutěže Architect Award 2009

Pátek, 25. Září 2009 - 2:00
| Napsal:
První ročník soutěže Architect Award je za námi, výsledky byli slavnostně vyhlášeny toto úterý. Celkem bylo oceněno 6 projektů a rozdáno 7 cen.

Cena Architect Award ABF 2009 v kategorii studie - školní práce

Muzeum kubánských uprchlíků, Miami, Florida
autor: Martin Kropáč
>> celý projekt

Hodnocení poroty:
Silný koncept řešení muzea, jehož hlavním "exponátem" je otevřený horizont moře, v návaznosti na urbanistickou strukturu přilehlého sídla. Molo jako přístav i most vedoucí ke svobodě, muzeum uprchlíků jako ruka nabídnutá tonoucímu. Jasné a čitelné dispoziční řešení. Práce se světlem i mořským příbojem. Projekt se silným vnitřním příběhem. 

Cena Architect Award 2009 v kategorii studie

Mateřská škola na střeše Provozní budovy Národního divadla
autoři: Martin Prokš, Marek Přikryl
>> celý projekt

Hodnocení poroty:
Projekt vyniká koncentrovanou a bohatou invencí a ačkoliv bude stěží kdy realizován, přináší do tvůrčího diskursu o současné architektuře Prahy radost a hravost. Navazuje na progresivní typus atriové školky a rozvíjí úsporný koncept modulární výstavby. Inteligentně zlehčuje těžkopádnost výrazu Pragerovy Nové scény.

Cena Architect Award 2009 v kategorii realizace

Tomar Environmental Monitoring and Interpretation Offices, Tomar, Portugalsko
autoři: Nuno Griff, Augusto Marcelino, Cristina Mendonca, Luis Baptista, Pedro Patricio, Sofia Antunes
>> celý projekt

Hodnocení poroty:
Zcela netradiční příklad rekonstrukce a konverze průmyslového objektu na začátku historické části portugalského města Tomar. Originální železobetonová vestavba dělí vnitřní prostor objektu na veřejnou část – místo sociálních kontaktů a potkávání lidí (kavárna, výstavní prostory) a privátní část sestávající z ubytovacích zařízení pro pozvané umělce. Tyto privátní oblasti jsou objemově definovány vloženou železobetonovou konstrukcí a jsou barevně rozlišeny v rámci pojetí interiéru veřejného prostoru, který je založen na kontrastu bílé matové barvy a tmavého matového epoxidového nátěru. Jedná se o vynikající příklad transformace při zachování historické stopy původní urbánní struktury.    

Cena architekta Josefa Hlávky

Revitalizace spolkového domu ve Slavonicích
autoři: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing. arch. Jiří Opočenský
>> celý projekt

Hodnocení poroty:
Studie spolkového domu ve Slavonicích mezi ostatními projekty vyniká civilností, citlivostí a kvalitou svého provedení. Pokouší se nabídnout seriózní odpověď na zásadní témata lidského společenství na malém městě, reaguje přiměřeně na historický kontext, nechce převracet ani provokovat. Má potenciál stát se nástrojem kultivace polis, zdrojem radosti a poznání. Výraz domu je formován najisto, jednoduše a bez většího zaváhání.    

Cena poroty

Bydlení ve věžovém domě v Praze Holešovicích
autor: Ing. arch. Tomáš Král  
>> celý projekt

Hodnocení poroty:
Projekt se vyslovuje k naléhavé otázce zahušťování dnešních měst a zvyšování kvality obytného prostředí - přestože téma výškových budov je velmi náročné k uchopení, a to zvláště v centrech historických měst, jako je Praha, projekt rozhodně nepostrádá inovativní charakter a poctivost v hledání možných budoucích řešení.    

Cena mediálního partnera

Plovárna Jenštejn, studie – školní práce
autor: Michaela Roženská  
>> celý projekt

Cena veřejnosti

Mateřská škola na střeše Provozní budovy Národního divadla
autoři: Martin Prokš, Marek Přikryl  
>> celý projekt

 

Vyjádření porotců o soutěži:

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura , šéfredaktor architektonického časopisu Era 21

Přestože šlo o zahajovací první ročník soutěže, byla účast dobrá a úroveň zaslaných prací dosti vysoká. Některé z nich již zabodovaly i v jiných souběžně probíhajících kláních. Nad užším výběrem, který byl přístupově velice různorodý, probíhaly větší diskuse - bylo nesnadné vybrat jediný projekt v každé kategorii z více kvalitních a obtížně souměřitelných řešení. Nakonec se snad podařilo vyjádřit ducha soutěže a ohodnotit jak talent spočívající v citlivém kontextuálním řešení tak v radikálním a objevném experimentu. To, že v kategorii realizací tentokrát zvítězil zahraniční návrh je jen další výzvou a pobídkou pro soutěžící v souboji idejí v pravdě mezinárodním kontextu.
 

MgA Ondřej Císler, hnilička - císler - architekti

Myslím, že soutěž zatím ještě zdaleka nedosáhla stavu, kdy by poskytovala koncizní obraz o mladé generaci architektů. Trend je ale určitě pozitivní. Segment, který se podařilo v soutěži zachytit je velmi pestrý, zaznamenal jsem různorodost kvalitativní, různorodost tematická poněkud ztěžovala samotné hodnocení. Na novou generaci českých architektů obecně nahlížím pozitivně.

Architektonické školství u nás obecně asi studentům stále poskytuje velmi dobrý základ pro výkon profese. Jsme doufám stále ještě úspěšní v udržování poměrně solidní úrovně, t.j. statu quo. Na druhou stranu se nám na školách příliš nedaří generovat "laboratorní" progresivní tvůrčí prostředí, které by bylo schopné přesahu. Příčina je asi z velké části na straně chybějících financí, ale také v nedostatku mladých pedagogů a vůle ke svobodnému a nesobeckému myšlení.

Právě v nejvyšších kvalitativních kategoriích počet českých realizací řídne. Není to ale, myslím, proto, že bychom neměli dobré mladé architekty. Myslím, že po špičkové architektuře prostě u nás není poptávka, málokdo do ní chce investovat a málokdo chápe, jakou přináší pro společnost hodnotu. Kromě toho je projekt, který dostal hlavní cenu v kategorii realizace  naprosto skvostný. Mimochodem byl financován z evropských peněz.

Myslím, že povahou doby, trendem, spojujícím prvkem mladé generace architektů je právě různorodost. Z mnoha trendů současnosti nemá myslím zatím žádný dostatek energie "zastřešovat", dávat smysl široké škále projevů lidského života na poli architektury. Je velmi pozitivní, že se tyto trendy navzájem obohacují.

 

Klíčová slova: