Výstava Trial

Čtvrtek, 10. Prosinec 2009 - 1:00
| Napsal:
Zveme vás na výstavu spolupráce české a rakouské Akademie výtvarných umění, která probíhá od 10. 12. 2009 do 5. 2. 2010 v Galerii Rakouského kulturního fóra v Praze, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1.
 Název:
 Výstava Trial
 Kdy:  10. 12. 2009 - 5. 2. 2010
 Kde:  Galerie Rakouského kulturního fóra v Praze, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1
 Pořádá:  Rakouské kulturní fórum
 Více informací:  www.aussenministerium.at/pragkf

Výstava TRIAL zahajuje nové období spolupráce pražské a vídeňské Akademie výtvarných umění. Exkurze studentů, jejich výstavy a diskuse budou po dva roky spojeny s tématem, které obě strany chtějí podrobit výzkumu a najít pro něj umělecké vyjádření. Toto téma si rámcově formulovali jako transformace architektury a umění ve veřejném prostoru.

Kurátor: Jiří Ševčík

Neformální kontakty obou akademií mají už svou malou historii. První výstava v tomto prostoru Rakouského kulturního fóra byla před třemi lety nazvaná ironicky Heimo Zobernig a jeho personál a představila profesora třídy textuálního sochařství, jeho asistenty Simone Bader, Rollanda Kollnitze a jednoho studenta Stefana Burkhardta. Profesor Heimo Zobernig byl jednou z prvních uměleckých osobností, které jsme poznali po převratu v roce 1989 v Rakousku a hned na počátku roku 1990 v Galerii hlavního města Prahy byl představen českému publiku na společné výstavě s Franzem Westem. Heimo Zobernig tehdy dokonce sám upravoval katalog výstavy, vytištěný v Bratislavě. Krátce na to vytvořil významné dílo prezentované v klášteře sv. Anežky. Byla to spolu s instalací a objektem italského umělce Michelangela Pistoletta první zahraniční práce, která se stala součástí sbírky mezinárodního umění v Národní galerii.

Třída textuálního sochařství se zabývá jazykem umění, jeho analýzou a zkoumáním, jak funguje v různých uměleckých i sociálních kontextech, jak překračuje hranice různých médií a dostává se do blízkosti architektury. Je to cesta od klasického obrazu k textu a k novému ověřování, jakési „kolaudaci“ moderního umění. Téma transformace v souvislostech architektury a veřejného prostoru proto jistě najde v české tradici moderního umění vhodné příklady pro diskusi mladých umělců.

Výstavy se účastní Steffi Alte, Julia Haller, Benjamin Hirte, Simon Iurino, Eric Kläring, Imre Nagy, Pia Niewöhner, Adeline Parrot a Osama Zatar, studenti třídy textuálního sochařství profesora Heimo Zoberniga.

Výstava je první akcí projektu podporovaného Aktion, Česká republika-Rakousko.

Klíčová slova: