Workshop [07] | Hledání formy

Pátek, 9. Březen 2007 - 7:14
| Napsal:
Na již tradičním jarním workshopu Digitální architekt budeme za vedení zkušených lektorů zkoumat techniky „form finding“ – techniky hledání formy. Fyzické i digitální experimenty by měly obohatit naše běžné metody navrhování.

Pravidla a zákony řídí a tvarují svět kolem nás. Neměla by stejná pravidla ovlivňovat také architekturu? Ta se zbavuje svých tradičních formálních omezení, a tak lze navrhovat formu i systém skutečně podle funkčních požadavků a chování budovy. Tato objektivizace procesu navrhování vychází z analytických a generativních nástrojů, fyzických i digitálních. Forma je výsledek, nikoli cíl procesu navrhování. Tím je vzorec a způsob hledání formy, která vyvstává jako řešení rovnice o mnoha neznámých. Objevuje se jako přidaná hodnota celku, který je větší než součet jeho částí.Workshop [07] | Hledání formy17. - 20. března 2007

Fakulta architektury ČVUT v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3
Praha 6 - Dejvice
17. – 20. března 2007
Rules and laws control and form the world around us. Shouldn’t the same rules influence architecture as well? Traditional formal restrictions are being abandoned and so it is becoming possible to design both form and a system due to performative criteria of a building. This objectivization of the design process stems from analytical and generative design tools, either physical or digital. The form is an outcome, not the aim, of a design process. The aim is a formula or a way of finding a form that emerges as a solution of many unknowns. It emerges as an added value of a whole, which is always greater than the sum of its parts.

During the traditional ‘Digital architect’ workshop, we will be experimenting, under guidance of experienced lectors, with techniques of form finding. Both physical and digital experiments should enrich our standard design methods.

Máte-li zájem zúčastnit se Workshopu [07] Digitální architekt, zašlete e-mail na adresu digiarch [at] earchitekt.cz">digiarch [at] earchitekt.cz, do subjektu uveďte slovo Workshop[07].

Lektoři
Daniel Coll, London Metropolitan University, AA London
Pavel Hladík, ČVUT Praha, AA London

Spoluorganizátoři:
e-architekt.cz, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Ve spolupráci:
Česká komora architektů, Nadace české architektury, Studentská grantová soutěž

Hlavní partneři: ArchiCAD 10, Copy General, PHILIPS
Partneři: SOMFY
Projekt podpořili: NC Computers, PROSTOR
Mediální partneři: Computer Design, era21, KONSTRUKCE, Radio1
Internetoví partneři: AVC, student.cvut.cz

Workshop je organizován v rámci grantového projektu:
GAČR 103/06/1802


Klíčová slova: