Zaplavena čerstvým vzduchem

Pondělí, 5. Říjen 2009 - 2:00
| Napsal:
Danube House je moderní objekt, který spojuje provozní, technické, estetické a ekologické parametry kancelářské budovy. Svým flexibilním dispozičním řešením a dokonalým technickým vybavením nabízí pracovní prostředí s jedinečnou atmosférou.

V budově Danube House na Rohanském ostrově v pražském Karlíně, pojmenované podle řeky Dunaje a vytvořené ve tvaru klínu z červeného čínského pískovce a skla, se nachází 19 200 m2 kanceláří. Zejména za svou novátorskou nízkoenergetickou konstrukci získal tento projekt v uplynulých letech řadu národních i mezinárodních cen, včetně ceny pro „Nejlepší kancelářský dům budoucnosti“, MIPIM 2003 nebo cenu za dokonalost 2005 od Urban Land Institute (ULI).

Budova zaujme zejména svou rozměrnou, transparentní a lehkou strukturou skleněného atria, které je vsazeno jako krystal do pevného kamenného objemu. Toto velké atrium odděluje prostory, určené k práci, od vnějšího rušného prostředí. V atriu jsou umístěny prosklené výtahy, schodiště a lávky. Skvělá architektura Danube House je vyvážena technickými řešeními, které budovu povyšují na investici, jež bude konkurenceschopná i po 15 nebo i 20 letech.
 
Mezi její exkluzivity patří například konstrukce proskleného atria, kvalitní stavební materiály a ojedinělý systém klimatizace, jímž je systém tzv. zaplavovacího větrání. To umožňuje výměnu vzduchu v kancelářských prostorách několikanásobně častěji než u běžných budov (v případě Danube House 4 krát za hodinu). Tak je dosaženo vyššího komfortu vnitřního klimatu a příjemnějšího pracovního prostředí pro zaměstnance a zároveň se účinně snižuje riziko „Syndromu nemocných budov“.

Úspora energie

Budova dokáže podle potřeby akumulovat teplo i chlad do konstrukcí budovy, zejména železobetonového obvodového pláště a stropů. Využívá se tak například v příhodných obdobích velkých rozdílů denních a nočních venkovních teplot.
Samozřejmostí je využití dnes již rozšířené technologie tepelných čerpadel, pracujících s vodou z hlubinných vrtů. Dalším důležitým aspektem pro úsporu energie jsou kvalitní stavební materiály a konstrukce s vysokými tepelně izolačními schopnostmi, které se společně s výměníky tepla starají o to, aby se co nejvíce zabránilo unikání energie z budovy.

Koncept vytěsňovacího větrání

Systém zaplavovacího (vytěsňovacího) větrání „zaplaví“ spodní úroveň vnitřních prostor velkým množstvím centrálně upraveného čerstvého vzduchu, a to zdvojenou podlahou přes vyústky. Čerstvý vzduch se v prostorách ohřívá působením zdrojů tepla jako jsou lidé, počítače či teplé povrchy a po ohřátí přirozeně stoupá do horní úrovně místností, odkud je odváděn pryč. Proudění vzduchu v místnosti je lineární od podlahy ke stropua nedochází tak k míšení čerstvého a použitého vzduchu v rámci kanceláře. Nasávání veškerého vzduchu je umístěno na břehu řeky, kde je vzduch čistší a navíc zde v letním období působí přirozený ochlazující efekt vody. Vzduch je v prostorách kanceláří vyměňován několikanásobně častěji než u běžných budov.
 
Budova byla od začátku až do konce projektována s pomocí nejmodernějších návrhových softwarových produktů společnosti Autodesk, světového lídra v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. V současné době má rovněž tato softwarová firma v Danube House své sídlo.

 Autor:  Architektonická kancelář Kohn Pedersen Foy Associates / ATREA
 Developer: Europolis Estate Asset Management

 

 

Psáno pro časopis Interiér 02|09

Klíčová slova: