Zdeněk Lukeš | Psí vycházka po Letné

Čtvrtek, 31. Květen 2012 - 2:00
| Napsal:
aneb Jednu míli po architektuře pražského Montmartru

V pořadí 52. Psí vycházka začala vedle budovy Ministerstva vnitra u Letenské křižovatky (Kamil Roškot, 1935). Počasí bylo nádherné. Přišlo odhadem asi 60 lidí. Psisko žádné, jedno jen na obrázku na mém tričku:-) I já nechal Keblůška doma, protože minule mi utekl za hárající fenkou až na Puškinovo náměstí (cca 3 km). A to je mu prosím už 5 let!

Molochov | Vnitro

Něco jsme si řekli o Molochově (arch. Josef Havlíček, 1938-9) a stadionu Sparty (arch. Syrovátka a Mandel, 1967). Obešli jsme dostavbu MV od arch. Kalese a Novotné ze 70. let, gymnázium nad Štolou arch. Poličanského z let šedesátých s reliéfem Valeriána Karouška. Podívali jsme se na pěkný funkcionalistický činžák Josefa Havlíčka v Letohradské ulici z konce 30. let a vraceli se ulicí Nad Štolou, kde jsou zajímavé domy cukrovarníků (žil v nich generál Medek) od stavitele Josefa Záruby-Pfeffermanna z počátku let dvacátých a zajímavou výtvarnou výzdobou.

Masákovy domy | Homoláč

Pak jsme zabočili na Letenské náměstí, jemuž dominuje krásná funkcionalistická pošta Ladislava Machoně. Další cesta nás zavedla z Holešovic do Bubenče, neboť Ovenecká ulice v úseku od náměstí ke Stromovce už leží v katastru této čtvrti. V Ovenecké byl už v roce 1865 postaven první celobetonový dům na našem území, který si navrhl arch. Otto Ehlen (ve 30. letech byl ale zbořen). Téměř celou východní frontu ulice tvoří pozdně secesní domy architekta Aloise Masáka. Ta protější je stylově pestřejší: jsou tu ještě zbytky domů z XIX. století, secesní rohák arch. Bohuslava Homoláče, ale i funkcionalistické činžáky Jaroslava Grubera a Jana Gillara, též pův. artdecový hotel Splendid, kam chodívali letenští výtvarníci, podobně, jako do kavárny Belvedere na rohu Čechovy ulice nebo kavárny Letná v Molochově. Z těchto podniků už nic nefunguje. Oveneckou ulicí kdysi vedla trať Křižíkovy tramvaje z Letenských sadů k Výstavišti.

AVU | Škola architektury

Konečně jsme šli ulicí U Akademie kolem budovy AVU od Václava Roštlapila ve stylu historismu se secesními detaily a budovy Školy architektury, kterou po smrti prof. Jana Kotěry dokončil Josef Gočár. Pak ulicí Kamenickou, která tvoří rovněž hranici mezi Bubenčí a Holešovicemi, tam jsou secesní domy stavitele Uhlíře s kuriózní zvířecí tématikou (sovy, hadi, raci a dokonce jeden pavouk) až k činžáku Otakara Novotného s výraznou artdecovou fasádou s motivem půlválců (1922-3). Tam jsme skončili naše tentokrát krátké (na délku) putování – nějaký pán změřil, že to bylo přesně 1609 metrů, tedy jedna míle…

První letošní jarní Psí vycházka viz zde.

Další PV bude zřejmě někdy v červnu směřovat do Jižních zahrad Pražského hradu, které se otevřou po dvouleté rekonstrukci. Kdy to bude, oznámím na těchto stránkách.

Psáno pro Neviditelného psa.
Foto: autor

Klíčová slova: