Architektura /

Architekt 02 | 2012

Stalo se již tradicí, že jedno z čísel časopisu ARCHITEKT je koncipováno jako katalog všech děl, která v daném ročníku přihlásili jejich tvůrci do soutěže o cenu Grand Prix architektů.

Julius Macháček , 28. 5. 2012

Vycházíme přesně v den, respektive večer, kdy jsou na slavnostním setkání výsledky odtajněny v bláhové víře, že informace z jednání poroty nikudy nepronikly předčasně na veřejnost a my je tedy přinášíme jako první médium. Letošní ročník GPA byl již devatenáctý a když se za ním ohlédnu, nemyslím, že by jakkoli vybočoval z řady. Pětičlenná porota, v níž po delší době zasedal i český zástupce, měla tradičně na vše málo času. Nejprve od stolu vyeliminovala práce, které ji nezaujaly a vytvořila užší výběr a z toho další, výběr z výběru. Ten již obsahoval stavby, které se porota rozhodla společně navštívit, aby na základě osobního doteku s reálnou nemovitostí volila. Byly to dva dny cestování po celé naší milé kotlině. Toto naše vydání vám předkládá všechna přihlášená díla a můžete se stát dodatečnými porotci i vy – bylo by zajímavé, jaký vzorek staveb byste ocenili právě vy.

Uvedl jsem, že tento ročník soutěže nebyl ničím specifický. Ale přece jen. Patrně pod vlivem útlumu větších investic ve stavebnictví byl letos poměr přihlášených "velkých", investičně náročných staveb, ať již pro veřejný sektor nebo soukromé investory, vůči přihlášeným stavbám drobným, jako jsou rodinné domy, odlišný od ročníků minulých.

Příští ročník GPA bude jubilejní, již dvacátý. Na poslední valné hromadě ČKA byl deklarován záměr spojit pro příště síly této stavovské organizace s Obcí architektů a založit obecně prospěšnou společnost, která by se o přípravu, organizaci a propagaci GPA starala profesionálně. Je to již druhý pokus tohoto typu – ten první se rozpadl v prach. Musíme tedy doufat – profesionalizace tak významné soutěže je naprosto nezbytná.

JULIUS MACHÁČEK, ŠÉFREDAKTOR

Obsah časopisu ARCHITEKT 02 | 2012:

03 - NA OKRAJ

04 - GRAND PRIX ARCHITEKTŮ NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU - STATUT

05 - 19. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2012

06 - POROTA GPA 2012

10 - ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ POROTY

11 - UŽŠÍ VÝBĚR POROTY GPA 2012

12 - GPA 2012 - OCENĚNÉ PRÁCE

15 - CENA GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2012 REVITALIZACE BASTIONU U BOŽÍCH MUK

22 - CENA V KATEGORII NOVOSTAVBA GALERIE ZÁVODNÝ

24 - CENA V KATEGORII REKONSTRUKCE AREÁL CAFE FARA

26 - CENA V KATEGORII RODINNÝ DŮM RODINNÝ DŮM LETY U DOBŘICHOVIC

28 - CENA V KATEGORII ARCHITEKTONICKÝ DESIGN ČERNÝ ČAJOVÝ DŮM

30 - CENA V KATEGORII KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ZAHRADNÍ TVORBA PARK CHRPOVÁ

32 - CENA V KATEGORII INTERIÉR VODAFONE CEC

34 - CENA OBCE ARCHITEKTŮ ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO KAREL KOUTSKÝ, JAN KOZEL

36 - GPA 2012 - ÚČASTNÍCI KATEGORIE NOVOSTAVBA

49 - GPA 2012 - ÚČASTNÍCI KATEGORIE REKONSTRUKCE

60 - GPA 2012 - ÚČASTNÍCI KATEGORIE RODINNÝ DŮM

78 - GPA 2012 - ÚČASTNÍCI KATEGORIE KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ZAHRADNÍ TVORBA

81 - GPA 2012 - ÚČASTNÍCI KATEGORIE ARCHITEKTONICKÝ DESIGN, DROBNÁ ARCHITEKTURA A VÝTVARNÉ DÍLO V ARCHITEKTUŘE

92 - GPA 2012 - ÚČASTNÍCI KATEGORIE INTERIÉR

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři