Architektura / krajinářská a zahradní architektura

Architektonická soutěž na největší litoměřický park má vítěze

Cílem architektonické soutěže Cena nadace PROMĚNY 2011 bylo najít nejvhodnější návrh obnovy Jiráskových sadů v Litoměřicích. Odborná porota vybrala na konci října jako nejlepší návrh Atelieru zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler, Brno. S rozhodnutím poroty se ztotožnila i správní rada nadace PROMĚNY.

EARCH.CZ , 25. 11. 2011

Záměr Litoměřic obnovit největší městský park Jiráskovy sady před rokem uspěl v grantové výzvě programu PARKY. Nadace PROMĚNY jeho prostřednictvím nabízí městům v České republice pomoc s realizací náročných projektů v oblasti rozvoje veřejné zeleně. Pro jejich uskutečnění poskytuje nadace grant do výše 25 mil. Kč, odbornou podporu při realizaci několikaletého projektu a také pomoc se zapojením veřejnosti.

„Architektonická soutěž je součástí této výjimečné podpory. Grant nadace pokrývá finanční prostředky ve výši 200 tisíc Kč na ocenění tří nejlepších návrhů, nadace navíc zajišťuje organizaci celé soutěže. Letošní ročník – Cena nadace PROMĚNY 2011 – opět přinesl řadu cenných podnětů. Věříme, že energie věnovaná přípravě soutěže se zúročí při následné realizaci vybraného návrhu na řešení obnovy Jiráskových sadů,“ říká Gabriela Navrátilová, ředitelka nadace PROMĚNY. „V čem se autoři všech soutěžních návrhů shodli, je definování ústředního prostoru, nebo tématu, který by dal místu osobitý ráz. Takový prvek dnes Jiráskovy sady postrádají. V tom by měl také spočívat smysl chystané proměny,“ doplňuje ředitelka nadace. Na přípravě soutěžních podmínek a podkladů nadace úzce spolupracovala s městem Litoměřice; představitelé města i nadace byli rovněž zastoupeni v soutěžní porotě.

K účasti v soutěži Cena nadace PROMĚNY 2011 bylo na konci května vyzváno šest ateliérů, jež se ve své tvorbě věnují úpravám veřejného prostoru a zahradní a krajinářské architektuře; všechny za sebou mají úspěšné realizace. Šest předložených návrhů obnovy Jiráskových sadů posuzovala sedmičlenná porota podle těchto kritérií: architektonicko-krajinářská koncepce a celková kvalita, úplnost návrhu a ekonomická náročnost zvoleného řešení.

První tři místa nakonec obsadili:

1. cena - Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler, Brno 2. cena - MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Praha 3. cena - New Visit s.r.o., Nové Město nad Metují

Vítězný návrh z brněnského Atelieru zahradní a krajinářské architektury vypracoval autorský tým ve složení Zdenek Sendler, Lucie Radilová, Radka Táborová a Lýdia Šušlíková. Návrh obnovy litoměřického parku je podle autorů založen na soudobém, kompozičně a provozně jasném řešení, zohledňujícím celkovou udržitelnost, pocitovou bezpečnost a odpovídající míru uživatelského komfortu. Ve střední části parku je navržen polyfunkční parter jako srdce celého území. Slučuje jednotlivé parkové aktivity, je místem setkávání i místem kulturního zázemí. Centrální prostor má vazbu na stávající kavárnu, mimo jiné je doplněn vodními prvky nebo variabilním mobiliářem. Rozpracování návrhu k realizaci s nadační podporou bude předmětem dalších jednání mezi Městem Litoměřice, nadací PROMĚNY a vítězným atelierem.

Novinkou a zajímavostí letošního ročníku Ceny nadace PROMĚNY je zapojení budoucích architektů. Mimo soutěž se do hledání řešení obnovy litoměřického parku z vlastní iniciativy zapojili čtyři studenti 2. ročníku Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci (atelier Novák – Zedníčková). Gabriela Navrátilová z nadace PROMĚNY k tomu dodává: „Zájem studentů o zpracování tématu jsme jednoznačně přivítali. Vytváření příležitostí pro rozvoj talentu a schopností mladých tvůrců chceme dát v budoucnu v našich aktivitách více prostoru.“ Studenti získají ke svým návrhům posudky zástupců odborné soutěžní poroty, díky nadaci PROMĚNY také dostávají možnost prezentovat se veřejnosti vedle prací zkušených ateliérů.

Se všemi šesti soutěžními návrhy a čtyřmi studentskými pracemi se lidé mohou seznámit na výstavě, která se uskuteční v prostorách gotického hradu v Litoměřicích ve dnech 21. listopadu až 15. prosince 2011. Na 12. prosince je na stejném místě plánováno druhé setkání s veřejností. Věnováno bude podrobnějšímu představení vybraného návrhu obnovy Jiráskových sadů.

Úplné výsledky architektonické soutěže Cena nadace PROMĚNY 2011, podklady k soutěži a obrazové materiály soutěžních a studentských návrhů jsou dostupné na www.nadace-promeny.cz.

Dokončení obnovy Jiráskových sadů je plánováno nejdříve v závěru roku 2013. Projekt bude financován z grantu nadace PROMĚNY v maximální výši 25 mil. Kč, spoluúčast města Litoměřice je nastavena ve výši 10 mil. Kč. Celková výše nákladů projektu bude známa až po dalším rozpracování vybraného řešení a výběrovém řízení na dodavatele stavby.

www.econnect.cz

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři