Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Baníčku, my jsme s tebou. Ostrava chce nový stadion na Bazalech

Vizualizace studie PROJEKTSTUDIO EUCZ, jíž autory jsou David Kotek a Rudolf Müller Foto: PROJEKTSTUDIO EUCZ

FC Baník sídlil v Ostravě na Bazalech. Dnes je tam už jen tréninkové centrum, město Ostrava by tam však chtělo umístit nový velký stadion. Ověřovací studie prokázala, že je to možné.

Město Ostrava / EARCH.CZ , 3. 7. 2024

Přestavba současného tréninkového centra na Bazalech na fotbalový stadion je možná. Potvrdila to ověřovací studie, kterou si Rada města Ostravy zadala ke zpracování v rámci zvětšení kapacity fotbalového stadionu. Studie dále definuje možnou kapacitu a některé technické podmínky, předpokládá zastřešení plánovaných tribun Bazal s kapacitou pro 15 až 17 tisíc diváků. Konečná podoba stadionu, jeho technické a funkční specifikace, však vzejdou až z architektonické soutěže. Nový stadion, situovaný v kopci nad centrem města, by měl být významnou pohledovou dominantou Ostravy. Zároveň by neměl konkurovat blízké unikátní radniční věži.

„Studie ověřila, že stadion s kapacitou 15 až 17 000 diváků může být na Bazalech vybudován. Je to však první krok na dlouhé cestě. Zcela nezbytná je architektonická soutěž, jež vystřídá vypracování projektové dokumentace, administrace stavebního povolení a pak samotná realizace, budování stavby a samozřejmě její financování. Jde tedy o vizi pro další léta, kterou může ovlivnit řada různých skutečností. Aktuálně  pracujeme s náklady, které odhadla studie ve výši asi 1,5 miliardy korun a optimistickými odhady doby výstavby, která by v ideálním případě měla být zahájena na přelomu let 2026/2027,“ vysvětluje primátor města Jan Dohnal.  

 

Foto: Celé stavbě však bude předcházet architektonická soutěž.

Ověřovací studie navrhuje také v rámci dopravního řešení zklidnění ulice Českobratrské, výstavbu nového kruhového objezdu, oboustranné rozšíření chodníků, zabývá se návrhem nového cyklopruhu a vybudováním nové zastávky pro posilové spoje v rámci utkání. Autoři studie, architekt David Kotek a Rudolf Müller z PROJEKTSTUDIO EUCZ konstatují, že ve fázi předmětného návrhu je prakticky nemožné přesně stanovit výši nákladů na stavbu daného charakteru na takto komplikovaném místě, a proto vycházejí z podkladů fotbalového stadionu Malšovické arény v Hradci Králové, dokončeného v roce 2023. Ze zmíněného projektu odvodili orientační cenu za sedačku cca 75 až 80 tisíc korun. S ohledem na místo Bazal, kde předpokládají navazující práce, demolicí stávajících tribun, komplikovanou geologií, uvažují s rezervou ve výši 25 procent na sedačku, tedy 100 tisíc korun za jednu sedačku.

V průběhu května a června byl v rámci studie zpracován i orientační inženýrsko-geologický průzkum, který vyhodnotil ovlivňující faktory a doporučil provést práce dle zásad pro 3. geotechnickou kategorii – složité základové poměry. Stavební konstrukce by měla být volena z lehkých a poddajných materiálů. Nejvhodnějšímu technickému řešení budou předcházet další specializované práce, jež obsáhnou geofyzikální měření, jádrové vrty, včetně doprovodných laboratorních a terénních zkoušek, tak aby byly základové poměry co nejpřesněji vyhodnoceny a byla zajištěna přesná identifikace nestabilního prostředí.

V současnosti působí FC Baník Ostrava na Městském stadionu Ostrava, který má prostorové i technické limity. Na Bazalech klub působil 56 let od roku 1959. Fotbalový areál Bazaly je situován do západního svahu. Plocha areálu je vklíněna do stoupajícího svahu a ze tří stran ji lemuje komunikace Českobratrská.

Znovuzrození fotbalového stadionu na Bazalech přinese obnovení mezinárodních i domácích vrcholových fotbalových soutěží, současně bude zajištěno pokračování fungování Regionální akademie FAČR pro Moravskoslezský kraj a tréninkového centra Baníku Ostrava na Bazalech. Zastupitelstvu města bude předloženo memorandum pro výstavbu stadionu a pakliže bude akceptováno, pak na projektu budou participovat spolu s městem také FC Baník Ostrava, Akademie FC Baník Ostrava, Fotbalová asociace České republiky a Vítkovice Aréna.

Náklady na vybudování stadionu by se dle studie měly pohybovat okolo 1,5 miliardy korun. Odhadovaná investice pracuje s částkou 100 000 korun na jednu sedačku, finální náklady však mohou být odlišné.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři