Technologie / IT

V Hradci Králové vyroste nový multifunkční fotbalový stadion

Celkový pohled na stadion Foto: ARCHaPLAN

Nový multifunkční fotbalový stadion v Hradci Králové nahradí původní stadion z roku 1966. Vítězný návrh za více než půl miliardy korun se bude realizovat metodou Design and Build a bude největší zakázkou v novodobé historii města.

EARCH.TV , 17. 1. 2022 / Advertorial

 

Metoda DESIGN & BUILD

Nový stadion v hradeckých Malšovicích postaví sdružení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont, jejichž generálním projektantem je firma ARCHaPLAN.

Návrh nového stadionu je zpracováván ve 3D modelu ve spolupráci se statiky objektu a autorem architektonického návrhu Tomášem Vymetálkem. Model stavby spojuje stavební řešení s aktuálním stavem železobetonové konstrukce, ocelové konstrukce a hlavních inženýrských sítí s kontrolou výkazu výměr pro dodavatele stavby. Geodetické zaměření modelu terénu a stav stavby je zaměřován z dronu s převodem do 3D modelu.

„Při projektování staveb využíváme v co největší míře 3D prvky a konstrukce, které mají jasně dané vlastnosti a jsou základním kamenem pro BIM modelování. Některým prvkům přidáváme i další vlastnosti. Následně je využíváme v tabulkách prvků a pro zpracování výkazu výměr či agregovaných cen od prvotního stadia projektu až po prováděcí projekty a kontrolu provádění stavby. Platí, čím lépe je zpracovaný 3D model, tím přesnější jsou vygenerované výkazy výměr” vysvětluje ředitel projekce z firmy ARCHaPLAN Robert Prix.

3D MODEL, IFC formát a sdílení dat

Projekt byl od studie zpracován jako 3D model v Archicadu. Byly z něho generovány výkresy a finální export do vizualizačního software, který byl použit i pro navazující projektové stupně. Jeho cílová podoba je přes IFC formát spojena do jednoho modelu. Pro spolupráci a sdílení informací s dodavatelem stavby a objednatelem ARCHaPLAN používá Teamwork, BIM Cloud a BIM Server v rámci Archicadu a Trimble Connect jako cloudový nástroj CDE pro sdílení informací s investorem.

„3D model využíváme k exportu do vizualizačních programů, jako je Twinmotion. Pro prezentaci projektu investorům exportujeme stavbu do verze BIMx. Nedocenitelnou pomůckou Archicadu, která výrazně spoří čas, je Teamwork. Zpřístupnění projektu pro více uživatelů je nutností pro efektivní zpracování rozsáhlejších projektů. Na jedné zakázce tak pracuje tým projektantů, kteří si práci rozdělí pomocí funkce rezervace prvků, a vždy spolupracují s aktuálními daty. Pro zrychlení komunikace mezi projektanty používáme teamworkový chat,“ objasňuje dále Robert Prix.

Pro docílení kvality a přehlednosti výkresové dokumentace architekti vytvořili firemní šablonu. Základní nastavení 3D prvků vychází ze šablony Archicadu, ale pro potřeby projektu byly nastaveny například sendvičové konstrukce, vrstvy a jejich kombinace, typy a kombinace per, tabulky, typy čar a struktura projektu, a to zejména pro profese. Koordinační výkresy a prostorové uspořádání sítí byly zpracovány v jednodušší verzi 3D pro potřeby koordinace projektu.

Foto: 3D modelování významně zefektivňuje veškerou koordinaci projektu

Stadion pro 25 000 diváků

Fotbalový stadion je železobetonovou monolitickou konstrukcí s ocelovým zastřešením tribun, kam se na při fotbalovém zápase vejde 9 300 diváků. Pro kulturní produkce pojme celý stadion včetně sportovní plochy až 25 000 diváků. Pod tribunami i v okolí celého stadionu je prostor pro pořádání různých kulturních a sportovních akcí s vybudovaným zázemím, které se nachází ve čtyřpodlažní západní tribuně. Kromě hřiště nabídne stadion i tři tělocvičny, lezeckou stěnu, šestisetmetrový běžecký ovál a ubytování pro sportovce. Splňovat bude podmínky pro kategorii UEFA 4, díky kterým se zde budou hrát tuzemské národní zápasy i utkání evropských pohárů.

  • autor: EARCH.TV *
  • publikováno: * 17. 1. 2022
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři