Architektura / občanské stavby

Brutalistní lázně v Chomutově ze 60. let čeká zásadní proměna. Studii vytvořili Vrtiška a Žák

Budova Městských lázní Chomutov je dlouhá léta v zoufalém stavu. Návrh modernistické stavby vypracoval v polovině šedesátých let architekt Vojenského projektového ústavu v Praze Jiří Eisenreich, kvůli různým průtahům se ale lázně otevřely veřejnosti až roku 1980. Od roku 2012 je železobetonová stavba v centru města trvale uzavřena a její další osud byl až donedávna neznámý - ve hře totiž byla také jejich demolice. Město se ale nakonec rozhodlo pro jejich revitalizaci a návrhem pověřilo pražské studio Vrtiška Žák, které vypracovalo studii proměny lázní na multifunkční objekt kombinující kulturu, relax a sport.

Vrtiška & Žák , 8. 9. 2020

EVROPSKÝ TREND

Chomutov je okresní město na severu Čech. Aktuální studie revitalizace městských lázní od architektonického studia Vrtiška - Žák následuje evropský trend revitalizace brownfieldů a jejich využití pro nové funkce a rozvoj městské struktury. 

„Podobně jako dnes již slavná Litomyšl, kde je doslova přehlídka moderní architektury, nebo aktuálně rostoucí městečko Líbeznice, i my chceme ukázat, že kvalitní architektura může vznikat i mimo velká centra,“ říká David Dinda, náměstek primátora statutárního města Chomutov. Hlavním cílem investičního záměru je oživit centrum města. „Chceme jasně ukázat, že sledujeme evropské trendy a že kvalitní architektura přinese do našeho města nové hodnoty: život v centru města, společenské funkce jako je koncertní sál, kavárna, knihovna nebo coworking,“ doplňuje Dinda.

Dobová fotografie Městských lázní Chomutov po svém otevření roku 1980. Zdroj: laznechomutov.cz, archiv Oblastního muzea v Chomutově

Od studie k novému využití

Architekti ve spolupráci s městem Chomutov vypracovali studii, která analyzuje současný stav města, jeho úskalí a potřeby. Na základě toho poté vytvořili vizi, která přichází s oživením centra téměř padesátitisícového města. Záměrem návrhu budoucí podoby objektu bývalých chomutovských lázní je bojovat s roztříštěním koncentrace obyvatel, ke které ve městě dochází. Řešením tohoto problému je přeměna starého a nevyužívaného objektu lázní na multifunkční centrum. Architekti část hmoty odstranili, přesto si ale budova udrží svůj výraz, a to díky tomu, že se znovu opláští průhledným materiálem. „Snažíme se akcentovat celou konstrukci, která se propisuje navenek,“ popisuje architekt Vladimír Žák. 

Návrh na revitalizaci městských lázní v Chomutově, VRTIŠKA & ŽÁK. Zdroj: VRTIŠKA & ŽÁK

Lázeňský provoz bude pro všechny milovníky wellness zachován. Místo pro odpočinek bude dál doplněno o vzdělávací a kulturní plochy. Plánována je výstavba knihovny s přednáškovým sálem, koncertní sály nebo sály pro taneční školu. Vedle nekomerčních prostor navrhuje architektonické studio do objektu umístit také obchodní jednotky, kancelářské a coworkingové prostory. Hlavním lákadlem návrhu je společenský sál s kapacitou 300 míst na sezení, který bude umístěn do původní bazénové plochy. Zachovány budou také skokanské můstky a většina původních prvků, které budou připomínat původní využití místa.

Návrh na revitalizaci městských lázní v Chomutově, VRTIŠKA & ŽÁK. Zdroj: VRTIŠKA & ŽÁK

Urbanismus centra města  

Městské lázně, které stojí mezi městským divadlem a dvěma sportovními halami, tvoří ideální pojítko na pomyslné kulturně-sportovní ose. Multifunkční objekt se stane také křižovatkou mezi městským parkem a městem, čímž se zásadně zlepší kvalita této oblasti. Díky podpoře vzdělávacích a zájmových aktivit obyvatel města vznikne místo pro setkávání a propojování všech věkových kategorií. Nové lázně tak zvyšují potenciál městského prostoru a zvyšují atraktivitu severočeského města. Soudobá architektura a její využití při rekonstrukci objektu přinášejí do Chomutova nový, velmi silný impuls. Netradiční zkosená konstrukce ze železobetonu je signifikantní pro tento objekt. 

Designéři a architekti Roman Vrtiška a Vladimír Žák. Zdroj: VRTIŠKA & ŽÁK

Mohli byste ve stručnosti popsat návrh revitalizace městských lázní v Chomutově?Roman Vrtiška: V našem návrhu jsme chtěli veřejnosti primárně ukázat, že i řešení nebourat je správným řešením. V současné době architektura a původní stavby trpí tím, že se město nebo developeři velice často rozhodnou stavbu zbourat. V případě Chomutova nám přišlo naprosto zásadní říct: nebourat. Objekt má své jasné hodnoty a veškeré konstrukce jsou v dobrém stavu. Stavba trvala devět let a stála na tehdejší dobu neuvěřitelných 90 milionů korun, což byla enormní investice. Nemá smysl ji nyní zahodit. 

Jaké funkce do objektu vnášíte?Roman Vrtiška: V současné době je situace v Chomutově taková, že díky decentralizaci dochází k vylidňování centra. Vznikla zde spousta nákupních zón a nákupních center. Primárně jsme se v návrhu snažili směřovat tok lidí zpátky do centra. Momentálně se pohybujeme na pomyslné ose mezi kulturou a sportem. Kulturu představuje městské divadlo v Chomutově a ke sportovním účelům slouží nová a stará sportovní hala. Městské lázně jsou na průsečíku mezi těmito dvěma objekty. 

Jakým způsobem pracujete s původní budovou?Roman Vrtiška: Původní objekt městských lázní je v podstatě brutalistní architektura. Musíme si uvědomit, že tyto objekty už v dnešní době nevzniknou. Snad jedině, kdyby vzniklo nějaké neo-hnutí, které by tuto architekturu adorovalo. My jsme v návrhu sledovali tuto linku, a proto konzervujeme jádro, které má vizuální a konstrukční hodnotu. Na tom je postaven celý vizuál nového objektu.Vladimír Žák: Je potřeba si uvědomit kontext celé stavby. Pro realizaci tohoto konceptu a vytvoření výrazu, který budova má, bylo použito spoustu železobetonu. Chceme zachovat netradiční zkosenou konstrukci, protože je to pro tento objekt signifikantní. Nějakou část hmoty dáváme pryč, budova si ale udrží svůj výraz, a to díky tomu, že se znovu opláští průhledným materiálem. Snažíme se akcentovat celou konstrukci, která se propisuje navenek. Roman Vrtiška: Konstrukčně je to jednodušší řešení, protože celý objekt opláštíme zvenku a nemusíme vyplňovat stavební otvory, což je velký benefit. Použitý materiál má sám velmi dobré termoizolační vlastnosti. Tím zároveň řešíme otázku zateplení celé budovy.

Dobová fotografie Městských lázní Chomutov po svém otevření roku 1980. Zdroj: laznechomutov.cz, archiv Oblastního muzea v Chomutově

Co váš návrh Chomutovu přinese?

Vladimír Žák: Po městě je roztříštěno mnoho funkcí a tato decentralizace není úplně chtěná. Proto jsme chtěli naopak vytvořit multifunkční prostor s kongresovým sálem a tanečním studiem. Zůstáváme na fundamentu lázní s rozšířením konceptu, který nabízí relaxování, kulturu i sport. Jedná se o multikulturní zařízení, které by mělo vrátit život do centra města a propojit všechny věkové kategorie. Roman Vrtiška: Objekt bude hodně otevřený a velmi transparentní. Město by mělo mít jistotu, že nájemce provoz zaplatí a přirozeně tak bude balancovat mezi neziskovou a komerční částí. V kulturní části se snažíme akomodovat funkce, a to vznikem multikulturního sálu nebo taneční školy, pro kterou vzniklo velké množství samostatných sálů. Dále je navržena knihovna, která v současnosti trpí nedostatkem prostoru. Po úzké spolupráci se zastupiteli města Chomutov jsme tak dospěli k obsahu, který nám nejen komerčně, ale také programově dává největší smysl. 

Může váš návrh ovlivnit vnímání města Chomutov do budoucna?Vladimír Žák: Kvalitní architektura vždy přitahuje pozornost a vyvolává diskusi. A to nejen místních lidí, ale vyvolává reakce a pozornost v měřítku celé země, a také za hranicemi. Tento projekt bude samozřejmě pod drobnohledem celé architektonické profesní obce a má podle nás i výrazný sociální přesah. Revitalizované lázně mají potenciál stáhnout lidi ze všech koutů Česka a možná i ze zahraničí.

Současný stav Městských lázní Chomutov, které byly trvale uzavřené v roce 2012. Zdroj: chomutovskelazne.cz

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři